20.1 °C, 1.9 m/s, 87.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNoslēgusies 36 dzīvojamo māju tehniskā apsekošana
Noslēgusies 36 dzīvojamo māju tehniskā apsekošana
15/03/2010

Turpinot projekta «Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā» aktivitātes, ir noslēgusies 36 daudzstāvu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana un energoauditu sagatavošana. Rezultāti liecina – lai gan ēku tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, vairumā gadījumu ir nepieciešams domāt par siltumnoturības un renovācijas pasākumu īstenošanu.

www.jelgavasvestnesis.lv

Turpinot projekta «Energoefektīva un
saskaņota darbība pilsētas attīstībā» aktivitātes, ir noslēgusies
36 daudzstāvu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana un energoauditu
sagatavošana. Rezultāti liecina – lai gan ēku tehniskais stāvoklis
ir apmierinošs, vairumā gadījumu ir nepieciešams domāt par
siltumnoturības un renovācijas pasākumu īstenošanu.

Kā informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektors, projekta gaitā novērtētas 36 daudzstāvu
dzīvojamās ēkas, no tām 11 – 103. sērijas nami, 3 – 104. sērijas
nami, 7 – 316. sērijas nami, 15 – pēc individuāla projekta celti
nami. Tehniskās apsekošanas un energoauditus laikaposmā no 2009.
gada 1. oktobra līdz 2010. gada 1. martam veica uzņēmums SIA
«Aspectus», kura finanšu piedāvājums – Ls 9801,00 – tika atzīts par
zemāko iepirkumā.

Kā atzīst projekta «Energoefektīva un
saskaņota darbība pilsētas attīstībā» vadītāja un Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, analizējot
sagatavoto dokumentāciju, var secināt, ka ēku nesošās konstrukcijas
ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. «Diemžēl ēku iekšējās
inženierkomunikācijas – stāvvadi – biežāk ir neapmierinošā stāvoklī
un norobežojošo konstrukcija siltumpretestība neatbilst Latvijas
būvnormatīva «Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika»
prasībām. Turklāt, ēku kopējais tehniskais nolietojums dažādu
faktoru un cilvēka darbības dēļ ir vidēji 40 procenti,» tā
G.Osīte.

Ņemot vērā samērā augsto tehniskā
nolietojuma procentu, iedzīvotājiem ir jāapzinās ēkas renovācijas
nepieciešamība un jāplāno energoefektivitātes pasākumu ieviešana.
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš veco koka logu nomaiņai, jāpaaugstina
pēdējā stāva, pagraba, bēniņu pārsegumu un citu norobežojošo
konstrukciju siltumpretestība, jāveic kanalizācijas un ūdens
stāvvadu nomaiņa, jātīra dabīgās ventilācijas šahtas un jāaprīko
tiešie ventilācijas kanāli ar ietaisēm, kas nepieļauj aukstā gaisa
tiešu nekontrolētu nokļūšanu telpās.

Energoauditu rezultāti, kuros apkopoti
arī ieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanai, apliecina
siltumnoturības pasākumu īstenošanas nepieciešamību – apsekotajās
ēkās, veicot to renovāciju, iespējams samazināt siltumenerģijas
patēriņu vidēji par 53% un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzumu
– vidēji par 52%.

Māju vecākie ēku tehnisko apsekošanu un
energoauditu rezultātus var saņemt Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldē (Lielā iela 11, 310. kabinetā), pirms tam sazinoties ar
pārvaldes vadītāju Gunitu Osīti pa tālruni 63005569, 63005487 vai
29196462.

Atgādinām, ka šobrīd Latvijā turpinās
projektu pieņemšana 3.4.4.1. aktivitātē «Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi», kurā paredzēts līdz 50%
finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem un valsts
līdzekļiem energoefektivitātes projektu īstenošanai. Tādējādi māju
iedzīvotāji, sadarbībā ar nama apsaimniekotāju vai pilnvaroto
personu sagatavojot projekta pieteikumu minētajā aktivitātē, var
izmantot šo sagatavoto dokumentāciju.

Kopumā tehniskās apsekošanas un
energoauditi tika izstrādāti 36 daudzstāvu dzīvojamajām mājām.
Turklāt, ņemot vērā izmaksu samazinājumu, plānots, ka šopavasar
tehniskās apsekošanas un energoauditu sagatavošana tiks turpināta
vēl apmēram 40 daudzstāvu dzīvojamajām mājām.

Energoauditi un tehniskās apsekošanas
tika veiktas projekta «Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas
attīstībā» («UrbEnergy») ietvaros. Šajā projektā ir iesaistījušies
16 partneri no 7 valstīm, vadošais partneris ir Vācijas Mājokļu,
pilsētas un telpiskās attīstības plānošanas asociācija.

Projekta «UrbEnergy» kopējais budžets ir
3 768 836 EUR, tā ietvaros Jelgavas pašvaldībai paredzēti 303 549
EUR, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums, bet 15% – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Baltijas jūras
reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros un tā mērķis
ir izstrādāt integrētas pilsētvides attīstības koncepcijas un
vadlīnijas, kas nodrošinātu daudzstāvu dzīvojamo kvartālu un
pilsētas teritoriju apkārtējās dzīves vides pievilcības
paaugstināšanos un ilgtspējīgu attīstību.

Foto: Ivars Veiliņš