18.9 °C, 3.3 m/s, 65 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNotiks konference par audžuģimeņu iespējām
Notiks konference par audžuģimeņu iespējām
26/10/2014

Latvijā ir aptuveni 8000 bērnu, kas palikuši bez savu fizisko vecāku gādības, un tikai divi procenti no šiem bērniem ir bāreņi. «Bet viņiem visiem ir sapņi, kurus mēs varam piepildīt!» iedrošina profesionālo audžuģimeņu apvienības «Terēze» vadītāja Ārija Martukāne, ikvienu speciālistu savā jomā, kurš vēlas gūt izpratni par audžuģimeņu kustību Latvijā un iespējām atbalstīt bez vecāku gādības palikušos bērnus, aicinot uz konferenci «Bērna vajadzības un palīdzības iespējas».

Sintija Čepanone

Latvijā ir aptuveni 8000 bērnu, kas
palikuši bez savu fizisko vecāku gādības, un tikai divi procenti no
šiem bērniem ir bāreņi. «Bet viņiem visiem ir sapņi, kurus mēs
varam piepildīt!» iedrošina profesionālo audžuģimeņu apvienības
«Terēze» vadītāja Ārija Martukāne, ikvienu speciālistu savā jomā,
kurš vēlas gūt izpratni par audžuģimeņu kustību Latvijā un iespējām
atbalstīt bez vecāku gādības palikušos bērnus, aicinot uz
konferenci «Bērna vajadzības un palīdzības iespējas».

Konference notiks 31. oktobrī Jelgavas novada
domes zālē Pasta ielā 37. Vairāk par pieteikšanos konferencei var
uzzināt mājas lapā www.krize.lv. Organizatori cer, ka šī tikšanās,
kuras laikā pieredzē dalīsies speciālisti, kuri sniedz atbalstu
audžuvecākiem, aizbildņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, dalībniekus pamudinās arī savā pašvaldībā vairāk pievērst
uzmanību tam, lai bērniem būtu iespēja uzaugt ģimenē, uzrunās
ģimenes kļūt par audžuvecākiem.

Konference «Bērna vajadzības un palīdzības
iespējas» veidota divos tematiskos blokos: «Bērna vajadzības, kā
mēs tās izprotam» un «Bērna vajadzību nodrošināšana, lai mazinātu
riskus bērna šķiršanai no ģimenes». Tās laikā varēs iepazīties ar
galvenajiem priekšnoteikumiem virzībai uz to, lai Latvijā mazinātu
to bērnu skaitu, kuri spiesti dzīvot sociālajās iestādēs, dažādām
aktivitātēm sociālo pakalpojumu attīstības veicināšanai, kā arī gūt
plašāku priekšstatu par atbalsta sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem
un adoptētājiem Latvijas reģionos, iepazīstoties arī ar labās
prakses piemēriem, tostarp Jelgavas centra «Elizabete»
pieredzi.

«Konferences mērķis ir, uzklausot speciālistu,
tostarp ārvalstu ekspertu, viedokļus, aizdomāties par iemesliem,
kāpēc bērni vispār nonāk ārpusģimenes aprūpē, kāpēc daudzos
gadījumos laicīgi netiek pamanīts, ka ģimenei nepieciešama
palīdzība, un meklēt risinājumus. Tāpat tiks runāts, cik svarīga
bērnam ir ģimeniska vide, kā iesaistoties to varam attīstīt un
veicināt,» rezumē Ā.Martukāne.

Konferenci organizē nevalstiskās
organizācijas: nodibinājums «Sociālo pakalpojumu aģentūra»,
profesionālo audžuģimeņu apvienība «Terēze» sadarbībā ar Latvijas
Kristīgo aliansi bāreņiem.

Pamatojot konferences aktualitāti, Ā.Martukāne
norāda, ka pašlaik mūsu valstī no visiem apmēram 8000 bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem 1260 mājvietu atraduši audžuģimenēs.
«Mūsu valstī ir 36 sociālās aprūpes institūcijas, un arī Jelgavā ir
Bērnu sociālās aprūpes centrs. Taču, lai cik mājīga būtu vide
bērnunamos, tā nav bērniem draudzīga un atbilstoša viņu
emocionālajām vajadzībām, turklāt Eiropas vadlīnijas paredz arī
Latvijā virzīties uz deinstitucionalizāciju. Taču, lai to panāktu,
nepieciešams līdzcilvēku atbalsts un gatavība iesaistīties, lai
ikviens bērns varētu uzaugt ģimenē,» tā viņa, norādot, ka šajā ziņā
palīdzēt var, gan pašiem kļūstot par audžuģimeni, gan atbalstot,
ziedojot audžuģimeņu kustības attīstībai.

«Viena lieta ir audžuģimene, kas kļuvusi par
mīlošiem audžuvecākiem bērnam, kurš nonācis krīzes situācijā, bet
diemžēl bieži vien ar aprūpi, apģērbu un ēdienu ir krietni par maz,
jo saskaņā ar krīzes centru statistiku 87 procenti šādu bērnu ir
cietuši no dažāda veida vardarbības, tāpēc papildus vecāku
mīlestībai nepieciešams speciālistu atbalsts rehabilitācijas un
atveseļojošās programmās,» stāsta Ā.Martukāne, piebilstot, ka šim
mērķim atklāts ziedojumu tālrunis 90012345, savukārt 2. novembrī –
Bāreņu svētdienā – Latvijas Kristīgā alianse Latvijas baznīcās
bāreņiem organizē Bāreņu lūgšanu svētdienu, aizlūdzot par bērniem,
kuri vēl arvien atrodas Latvijas bērnunamos. Sīkāku informāciju par
šo kampaņu var iegūt mājas lapā www.krize.lv.

Jāpiebilst, ka Latvijā šobrīd darbojas 586
audžuģimenes, taču vēl arvien ap 1860 bērnu atrodas sociālās
aprūpes institūcijās. Jelgavā par audžuvecākiem kļuvušas sešas
ģimenes, un tajās kopumā šobrīd aug četri bērniņi – divi no
Jelgavas un divi no citām pašvaldībām.