25.4 °C, 2.7 m/s, 65.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNotiks konference par augstskolu pētniecisko un intelektuālo potenciālu
Notiks konference par augstskolu pētniecisko un intelektuālo potenciālu
05/05/2010

Ceturtdien, 6. maijā, LLU notiks zinātniski praktiska konference «Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai».

Lāsma Zemene

Ceturtdien, 6. maijā, LLU notiks zinātniski praktiska
konference «Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās
attīstības veicināšanai».

«Konferencē piedalīsies ap 120 dalībnieku: pārstāvji no
augstskolām un citām zinātniski pētnieciskām institūcijām,
pašvaldībām un plānošanas reģioniem, vairākām ministrijām, Valsts
reģionālās attīstības aģentūras, sabiedriskajām organizācijām,
studentu pašpārvaldes, uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta
struktūrām no visiem Latvijas reģioniem,» informē projekta
koordinatore Zemgalē Līga Paula.

Konferences mērķis ir analizēt reģionālo augstskolu pētnieciskā
un intelektuālā potenciāla izmantošanu un pilnveidi Latvijas
reģionu ilgtspējīgai attīstībai. Dalībnieki diskutēs par to, kādā
mērā Latvijas reģionu attīstībā pašlaik tiek izmantots reģionālo
augstskolu pētnieciskais un intelektuālais potenciāls, kā
augstskolām ir izdevies atrast savas īpašās pētnieciskās jomas un
izveidot nepieciešamo kapacitāti un piemērotus organizatoriskos
risinājumus, par to, kādi šķēršļi un kādas iespējas raksturo
pašreizējo situāciju dažādu ieinteresēto pušu (uzņēmēju, pašvaldību
utt.) sadarbībā, kas ir svarīgākie turpmākās rīcības virzieni, lai
sekmētu reģionālo augstskolu studiju un pētniecības potenciāla
pilnveidi un devumu reģionu attīstībai.

Līdztekus konferencei notiks arī izstāde par augstskolu devumu
attīstībai reģionālajā un nacionālajā līmenī, sadarbības
projektiem.

Atklāšanas plenārsēdē viedokli paudīs IZM Augstākās izglītības
departamenta direktore Gita Rēvalde, RAPLM Valsts stratēģiskās
attīstības departamenta direktors Artis Grinbergs, kā arī Zemgales
plānošanas reģiona izpilddirektors Raitis Vītoliņš. Savukārt
augstskolas pārstāvēs LLU rektors J.Skujāns un Latvijas
Universitātes SZF dekāns J.Rozenvalds.

Konference ir daļa no tāda paša nosaukuma sadarbības projekta
(2009 – 2011), kuru īsteno Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) kopīgi ar
četrām reģionu augstskolām – Daugavpils universitāti, Latvijas
Lauksamniecības universitāti, Liepājas universitāti un Vidzemes
augstskolu. Projektu finansē Norvēģijas valdības divpusējais
finanšu instruments un Latvijas valsts (IZM).

Konferences pilna programma pieejama mājas lapā:
www.petnieciba.lv/konference.