11 °C, 1 m/s, 97.3 %

Kultūra

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsKultūraNotiks konference par muzeju attīstību
Notiks konference par muzeju attīstību
02/03/2009

Šo trešdien pulksten 10 Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33, notiks Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta «Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā» ieviešanas uzsākšanai veltīta konference.

www.jelgavasvestnesis.lv

Šo trešdien pulksten 10 Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības
centrā, Svētes ielā 33, notiks Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta
«Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā»
ieviešanas uzsākšanai veltīta konference.

Kā informē Zemgales Plānošanas reģiona speciālists Juris Kālis,
projekta mērķis ir atbalstīt muzeju attīstību kā svarīgu tūrisma un
kultūras mantojuma sastāvdaļu Zemgales un Lietuvas pierobežas
rajonos, uzlabojot muzeju pieejamību un pievilcību, stiprinot
sadarbības tīklu starp reģionu muzejiem un tūrisma sektoriem.

Konferenci rīko projekta vadošais partneris – Zemgales Plānošanas
reģions, un tajā no Latvijas puses piedalīsies partneri Bauskas
rajona padomes, Dobeles pilsētas domes, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja, Jēkabpils Vēstures muzeja, Viesītes pilsētas ar
lauku teritoriju pašvaldības, bet no Lietuvas puses – Biržu rajona
padomes, Paņevežas rajona pašvaldības publiskās bibliotēkas,
Pasvales un Rokišķu rajona pašvaldības, kā arī citi
interesenti.

Projektā plānotās aktivitātes vērstas uz muzeju fiziskās un
estētiskās pieejamības uzlabošanu atbilstoši mūsdienu prasībām.
Iecerēts renovēt atsevišķas ēkas un to fasādi, telpu grupas,
rekonstruēt apkures sistēmu, izbūvēt elevatoru invalīdiem,
nodrošināt audio gidu pakalpojumus, uzstādīt informācijas
terminālus, iegādāties jaunas skaņu iekārtas, projektorus un
portatīvos datorus, kā arī ieviest vairākas jaunas izglītības
programmas.

Pēc projekta ieviešanas būs pilnveidota muzeju darbinieku
profesionālā kvalifikācija darbā ar apmeklētājiem, būs notikusi
pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese starp muzeju speciālistiem
Latvijas un Lietuvas pusē, izveidots kopīgs sadarbības tīkls
turpmāko projektu iniciatīvām, būs uzlabotas muzeju darbinieku
zināšanas dažādu metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju izveidē, lai
tās kļūtu atraktīvākas un pievilcīgākas apmeklētājiem, tāpat būs
pilnveidota muzeju materiāli tehniskā bāze. Bez tam būs
palielinājusies muzeju pieejamība un atpazīstamība, izveidota
vienota abu reģionu muzeju karte un dažādots Zemgales –
Ziemeļlietuvas tūrisma piedāvājums.

Projekta kopējais budžets ir 2 281 729,88 eiro. No tā 1 939 470,40
eiro jeb 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums, bet 342 259,48 eiro – partneru līdzfinansējums.
Projekta ieviešana ilgs no 2009. gada februāra līdz 2010. gada
augustam.