20.9 °C, 0.8 m/s, 65.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaNVA izsludina darba devēju pieteikšanos pasākumam «Apmācība pie darba devēja»
NVA izsludina darba devēju pieteikšanos pasākumam «Apmācība pie darba devēja»
30/04/2010

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā «Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai», sazinoties ar savas administratīvās teritorijas NVA filiāli. Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2» ietvaros.

www.jelgavasvestnesis.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba
devējus pieteikties dalībai pasākumā «Apmācība pie darba devēja tam
vajadzīgā speciālista sagatavošanai», sazinoties ar savas
administratīvās teritorijas NVA filiāli. Pasākums tiek īstenots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta «Bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība Latvijā – 2» ietvaros.

Kā informē NVA, apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka
praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot
vajadzīgo speciālistu, kura profesionālajai darbībai nav
nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja apmācāmais
bezdarbnieks ir zaudējis kādreiz iegūtās darba iemaņas un
profesionālas prasmes. Katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam
bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju,
kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba
pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka apmācība.

Apmācība pie darba devēja ietver darba iemaņu un profesionālo
prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī
jaunas profesijas apguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus
mēnešus. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz
bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba
pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba
iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai
atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.

NVA piešķir dotāciju praktiskajā apmācībā iesaistīto
bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai 50 procentu apmērā
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Praktiskajā
apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem NVA nodrošina ikmēneša
stipendiju līdz 120 latiem, kas tiek izmaksāta, ņemot vērā apmācību
dienu skaitu attiecīgajā mēnesī. Tiek segti arī normatīvajos aktos
paredzēto bezdarbnieku veselības obligāto pārbaužu izdevumi. NVA
finansē Praktiskās apmācības izdevumus, tai skaitā darba devēja
piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksas. Savukārt materiāli
tehniskā nodrošinājuma iegāde un tā uzturēšana dotēta netiek.

Praktisko apmācību pie darba devēja organizē, ja darba devējs
uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku
darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā trīs mēnešus,
slēdzot ar NVA divpusēju līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu
un bezdarbnieka nodarbināšanu. Pasākuma laikā NVA filiāle savā
administratīvajā teritorijā pārrauga tā īstenošanas gaitu, kā arī
pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieka trīs mēnešu nodarbinātību
pie darba devēja.

Detalizētāka informācija darba devējiem atrodama NVA mājas lapas
www.nva.gov.lv sadaļā Darba devējiem.