23.6 °C, 3.3 m/s, 54 %

Latvijā

Oktobrī nedaudz pieaugs pensijas
29/08/2017

No šā gada oktobra, piemērojot jaunu indeksu, tiks palielināts pensijas un atlīdzības apmērs, kas nepārsniedz 349 eiro. Pensijas palielinājums būs atkarīgs no tās apmēra, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

No šā gada oktobra, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas
pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 349
eiro. Tas nozīmē, ka pensijas palielinājums būs atkarīgs no
pensijas apmēra. Proti, jo lielāka pensija, jo lielāks tās
palielinājums. Piemēram, 200 eiro liela pensija pieaugs par 8,78
eiro, savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par
349 eiro, ar indeksu 1,0439 indeksēs tikai daļu no piešķirtās
summas – 349 eiro, kā rezultātā pensija palielināsies par 15,32
eiro. Jāpiebilst, ka politiski represētām personām, 1. grupas
invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem pensijas būs indeksētas ar indeksu 1,0439
neatkarīgi no pensijas apmēra.

Būtiski, ka palielināts būs tikai pensijas apmērs, un
indeksācija neattieksies uz piemaksām. Piemēram, par apdrošināšanas
stāžu līdz 1996. gadam. Jāņem vērā arī tas, ka no indeksētās
pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas
samazina izmaksājamo summu. Indeksētas būs vecuma, invaliditātes,
izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras
piešķirtas līdz 2017. gada 30. septembrim.

Jāpiebilst, ka 2017. gada oktobrī pensiju un apdrošināšanas
atlīdzību pārskatīšanai piemērojamais kopējais indekss 1,0439
veidojas no patēriņa cenu indeksa laikposmā no 2016. gada augusta
līdz 2017. gada jūlijam (1,0265), kā arī 50 procentiem no
apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma 2016. gadā, salīdzinot
ar 2015. gadu. Savukārt apdrošināšanas iemaksu algas reālais
pieaugums – 0,0348 – veidojas no 2016. gada un 2015. gada iemaksu
objektu summu attiecības un 2016. gada patēriņa cenu indeksa.

Foto: no JV arhīva