23.9 °C, 3 m/s, 51.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPaaugstinās Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenas
Paaugstinās Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenas
18/08/2008

Valdība šodien pieņēma grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz paaugstināt minēto pakalpojumu cenas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem precizēt to nosaukumus.

Valdība šodien pieņēma grozījumus noteikumos par Valsts
zemes dienesta (VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz
paaugstināt minēto pakalpojumu cenas, kā arī atbilstoši
normatīvajiem aktiem precizēt to nosaukumus.

 

Tieslietu ministrijas (TM) Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece Vineta Sprugaine informē, ka kopš VZD
reorganizācijas ir pieņemti vairāki jauni dienesta darbību
reglamentējoši normatīvie akti, kas būtiski ietekmē maksas
pakalpojumus, piemēram, noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības
noteikšanu privatizācijas vajadzībām, noteikumi par valsts nodevu
par kadastra izziņu, samaksas kārtība par VZD sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi.

Līdz ar to bija nepieciešams precizēt pakalpojumu nosaukumus,
saskaņojot tos ar normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju, kā arī
ieviest jaunus un svītrot dažus esošos pakalpojumus.

VZD sniegto pakalpojumu cenas nolemts paaugstināt, jo,
izstrādājot izcenojumus 2006. gada 14. februārī pieņemtajam VZD
maksas pakalpojumu cenrādim, par pamatu tika ņemtas 2005. gada
cenas un situācija valstī. Trīs gadu laikā resursi ir
sadārdzinājušies un darbinieku darba samaksa ir būtiski
palielinājusies, radot nepieciešamību pārskatīt cenrādi, skaidro
Sprugaine.

Maksas pakalpojumu cenas tiks palielinātas vidēji par 10% līdz
25% atkarībā no pakalpojuma izcenojuma struktūras. Pēc grozījumu
stāšanās spēkā, piemēram, par ēkas kadastrālās uzmērīšanas un
reģistrācijas dokumentu sagatavošanu un apstrādi būs jāmaksā 23,10
lati līdzšinējo 19,50 latu vietā.

Detalizēti ar izmaiņām VZD sniegto maksas pakalpojumu cenrādī
var iepazīties Ministru kabineta interneta mājaslapā.

Šodien pieņemtos grozījumus izstrādājuši TM un VZD
speciālisti.

 

www.leta.lv