26.3 °C, 3.2 m/s, 38.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPagalmu labiekārtošanai var pieteikties līdz 29. jūlijam
Pagalmu labiekārtošanai var pieteikties līdz 29. jūlijam
29/05/2019

Līdz šim pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmā iesniegti projekti, kuri varētu apgūt vien 30 procentus šogad pieejamā finansējuma, tādēļ šonedēļ izsludināta trešā programmas kārta – pagalmu labiekārtošanas pieteikumi tiks gaidīti vēl līdz 29. jūlijam.

Programmas pirmās pieteikšanās kārtas laikā
līdz 18. martam pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju
labiekārtošanas programmā iesniegti divi projekti, kas pretendē uz
pašvaldības līdzfinansējumu 12 000 eiro apmērā, savukārt otrajā
kārtā – vēl divi projekti ar kopējo finansējumu 19 935,23 eiro
apmērā. «Šobrīd aizvien nav apgūta vairāk nekā puse pieejamā
pašvaldības līdzfinansējuma, tādēļ aicinām iedzīvotājus izrādīt
iniciatīvu un izmantot iespēju sakārtot savus pagalmus,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs,
atgādinot par iespēju saņemt konsultācijas par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu.

Jāpiebilst, ka līdz šim labiekārtošanas
projektus iesnieguši Krišjāņa Barona ielas 10. nama, Pulkveža
Brieža ielas 14. nama un Katoļu ielas 19. nama dzīvokļu īpašnieki.
Viņi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu, lai izbūvētu
lietusūdens kanalizāciju tīklus, laukumu atkritumu konteineru
novietošanai, kā arī iebrauktuvi.

Konkursa nosacījumi ir tādi paši kā iepriekš:
pieejamais atbalsts darbiem, kam nepieciešama būvatļauja vai
apliecinājuma karte, ir 10 000 eiro, savukārt darbiem, kam
nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais pieejamais atbalsta
apmērs ir 2000 eiro. Pašvaldības atbalsts nevar pārsniegt pusi no
kopējām izmaksām, izņemot gadījumus, ja plānots sakārtot
piebraucamo ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības
atbalsts var būt līdz 80 procentiem no izmaksām. Ja projektu
iesniedz vairākas mājas kopā, arī pieejamā atbalsta apmērs būs
lielāks.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai» var iepazīties «Pilsētsaimniecības» mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv. Informāciju
par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni
63084470, e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
vai klātienē iestādē pirmdienās no pulksten 18 līdz 19, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63084470.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva