18.7 °C, 1.7 m/s, 79.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPagalmu labiekārtošanai varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 80 procentiem no projekta izmaksām
Pagalmu labiekārtošanai varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 80 procentiem no projekta izmaksām
25/01/2018

Šodien Jelgavas domes sēdē apstiprinātas izmaiņas pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmā. Grozījumi paredz lielāku pašvaldības līdzfinansējumu projektiem, kam nepieciešams būvprojekts vai apliecinājuma karte, turklāt atbalstu varēs saņemt arī iebraucamo ceļu un atkritumu laukumu sakārtošanai.

«Apstiprinātās izmaiņas pagalmu labiekārtošanas programmā ir
solis uz priekšu, un viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir
iespēja saņemt atbalstu iekšpagalmu ceļu sakārtošanai,» uzskata
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods. Savukārt
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs
papildina, ka grozījumi veikti, lai mudinātu Jelgavas iedzīvotājus
domāt ilgtermiņā par sava īpašuma un apkārtējās vides sakārtošanu,
jo tādi darbi kā piebraucamā ceļa sakārtošana, lietusūdens
kanalizācijas izbūve, atkritumu konteineru laukuma sakārtošana ir
nozīmīgs ieguvums ne vien pašiem iedzīvotājiem, bet arī
pilsētai.

Grozījumi Jelgavas pašvaldības 2016. gada 18. februāra
saistošajos noteikumos Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai» paredz, ka tiks palielināts
pašvaldības līdzfinansējums darbiem, kam nepieciešama būvatļauja
vai apliecinājuma karte – no 5000 eiro vienai mājai uz 10 000
eiro, bet ne vairāk kā 50 procenti no kopējām izmaksām. Savukārt
darbiem, kam nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais
pieejamais atbalsta apmērs paliks 2000 eiro, bet ne vairāk kā 50
procenti no kopējām izmaksām. Attiecīgi pieejamā atbalsta apmērs
būs lielāks, jo vairāk māju būs apvienojušās projekta izstrādē.

Būtiska izmaiņa ir tā, ka līdzfinansējums būs pieejams arī
iebraucamo ceļu sakārtošanai, turklāt šiem darbiem varēs saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 80 procentiem no izmaksām, ja
brauktuvi izmanto piekļuvei citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kā
vienīgo ceļu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgai
atkritumu konteineru novietnei. «Māja projektā var paredzēt arī
vairākus darbus, piemēram, sakārtot iebrauktuvi un izbūvēt rotaļu
laukumu. Pašvaldības finansējuma apmērs tiks aprēķināts katram
darbam atsevišķi,» skaidro M.Mielavs.

Tāpat paredzēts pašvaldības līdzfinansējums dokumentācijas
izstrādei: labiekārtošanas darbu izmaksās var iekļaut līdz 50
procentiem no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes
izmaksām, tai skaitā inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes,
bet ne vairāk kā 1000 eiro no piešķirtā pašvaldības
līdzfinansējuma, ja izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma karte,
un ne vairāk kā 200 eiro, ja izstrādāts paskaidrojuma raksts. Darbu
izmaksās var iekļaut arī labiekārtojuma elementu iegādes
izmaksas.

Par šogad pagalmu labiekārtošanas programmā pieejamo finansējumu
tiks lemts 6. februārī, apstiprinot Jelgavas pašvaldības 2018. gada
budžetu. Budžeta projektā programmai paredzētā summa ir
100 000 eiro. Ja pieteikumu būs vairāk nekā pieejamais
finansējums, tie tiks vērtēti prioritārā secībā, priekšroku dodot
lietus ūdens novadīšanas sistēmas un atkritumu laukumu sakārtošanas
darbiem (prioritāte būs vairāku māju kopējiem projektiem, tad sekos
vienas mājas projekti).

Jāpiebilst, ka grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» stāsies
spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.

Foto: no JV arhīva