21.8 °C, 2.1 m/s, 93.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPagarinātās dienas grupas ar vecāku līdzfinansējumu jau darbojas
Pagarinātās dienas grupas ar vecāku līdzfinansējumu jau darbojas
24/10/2009

Vēl pagājušajā mācību gadā Jelgavā vairākās pilsētas skolās pagarinātās dienas grupas apmeklēja aptuveni 740 skolēni. Tik liels skaits izskaidrojams ar to, ka vēl pērn valsts šim pakalpojumam sniedza finansējumu – valsts mērķdotācijas – un bērni pēcstundu nodarbības varēja apmeklēt bez maksas. Taču šajā mācību gadā valsts šim mērķim līdzekļus vairs nepiešķir, paskaidrojot, ka tas ir pakalpojums ģimenei un tām pašām par to jādomā. Jelgavas pašvaldība, ņemot vērā vecāku vēlmes un pieprasījumu, no oktobra radusi risinājumu, lai ar vecāku līdzfinansējumu skolēniem tomēr būtu iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas. Skola nodrošina telpas, bet bērnu vecākiem jāmaksā 10 lati mēnesī, lai segtu skolotāju algas, ko valsts vairs nenodrošina. Tiesa gan – pieprasījums pēc pagarinātās dienas grupām vairs nav tik liels, taču tiem, kuriem šis pakalpojums nepieciešams, pašvaldība to nodrošina.

Ritma Gaidamoviča

Vēl pagājušajā mācību gadā Jelgavā vairākās pilsētas
skolās pagarinātās dienas grupas apmeklēja aptuveni 740 skolēni.
Tik liels skaits izskaidrojams ar to, ka vēl pērn valsts šim
pakalpojumam sniedza finansējumu – valsts mērķdotācijas – un bērni
pēcstundu nodarbības varēja apmeklēt bez maksas. Taču šajā mācību
gadā valsts šim mērķim līdzekļus vairs nepiešķir, paskaidrojot, ka
tas ir pakalpojums ģimenei un tām pašām par to jādomā. Jelgavas
pašvaldība, ņemot vērā vecāku vēlmes un pieprasījumu, no oktobra
radusi risinājumu, lai ar vecāku līdzfinansējumu skolēniem tomēr
būtu iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas. Skola nodrošina
telpas, bet bērnu vecākiem jāmaksā 10 lati mēnesī, lai segtu
skolotāju algas, ko valsts vairs nenodrošina. Tiesa gan –
pieprasījums pēc pagarinātās dienas grupām vairs nav tik liels,
taču tiem, kuriem šis pakalpojums nepieciešams, pašvaldība to
nodrošina.

To, ka pagarinātās dienas grupas ir vajadzīgas, vienbalsīgi
atzīst gan Izglītības pārvaldes speciālisti, gan skolu vadība, gan
skolotāji. Tādējādi tiek palīdzēts vecākiem, kuri strādā un paši
nevar pēc stundām būt kopā ar saviem bērniem, tāpat tā ir iespēja
bērniem interesanti pavadīt brīvo laiku, sagatavot mājas darbus
nākamajai dienai.

Vēl septembrī pagarinātās dienas grupas skolās nebija, taču, ņemot
vērā vecāku pieprasījumu, oktobrī rasts risinājums – nu tās
darbojas ar vecāku līdzfinansējumu. Vecāki par šo iespēju maksā 10
latus mēnesī. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza
stāsta, ka, protams, šajā mācību gadā apmācību stundu un skolēnu
skaits krietni atšķiras no iepriekšējiem gadiem. Ja vēl pērn teju
visi mazāko klašu skolēnu vecāki bērnus atstāja pagarinātās dienas
grupā, tad šogad viņi jau izvērtē, vai to var atļauties un vai tas
patiesi nepieciešams. «Nenoliedzami, situāciju mainījis gan
finansiālais stāvoklis, gan arī dažādas pārmaiņas ģimenē. Tagad
vairākās ģimenēs vecvecāki līdz ar grozījumiem Pensiju likumā
aizgājuši no darba un var uzņemties rūpes par mazbērniem, daļa
vecāku vai nu zaudējuši darbu, vai viņiem jāstrādā īsākas darba
stundas, un tas ļauj būt kopā ar saviem bērniem arī pēcpusdienās.
Tomēr daļai šis pakalpojums joprojām ir vajadzīgs,» uzsver G.Auza.
Tieši tāpēc pašvaldība radusi iespēju pagarinātās dienas grupas
pakalpojumus piedāvāt ar vecāku līdzfinansējumu. «Protams,
pieprasījums līdz ar to ir mazāks, taču mums jānāk pretī un skolai
jāsniedz atbalsts ģimenēm, lai bērns pēc stundām nepaliktu viens.
Šobrīd no valsts budžeta līdzekļus skolotāju algām šim mērķim
nesaņemam, taču optimistiskāk varētu skatīties uz 2010. gada valsts
budžetu – varbūt tomēr valsts šo iespēju atradīs,» tā G.Auza. Agrāk
pagarinātās dienas grupas vairākās skolās strādāja līdz pat
pulksten 17, bet šobrīd tās darbojas vidēji trīs stundas – no
pulksten 12 līdz 15 vai no 13 līdz 16. 

Pilsētā septiņas grupas
Šādas grupas darbojas visās pilsētas pamatskolās, izņemot 2.
pamatskolu, un visās vidusskolās. Pavisam kopā ir septiņas
pagarinātās dienas grupas, kuras apmeklē vairāk nekā 150 bērni,
galvenokārt 1. un 2. klašu skolēni, taču dažās izglītības iestādēs
grupām pievienojas arī trešklasnieki. Agrāk šo pakalpojumu nereti
izmantoja 3. un arī 4. klašu skolēni, pat daži 5. klašu, taču
šobrīd vecāki izvērtē, vai tiešām bērns jau nav kļuvis tik
patstāvīgs, lai laiku pavadītu mājās.
Jelgavas 2. pamatskolā diemžēl nav izdevies nokomplektēt nevienu
grupu. Skolas direktore Ludmila Gineite stāsta, ka sākumā
iesniegumu par šādu nodarbību nepieciešamību uzrakstījuši 25 bērnu
vecāki, taču, uzzinājuši par līdzmaksājumu, puse no viņiem
atteikušies, tādējādi tagad palikuši tikai 13 iesniegumi no 2. un
3. klašu skolēnu vecākiem. «Lai izveidotu grupu, jābūt vismaz 20
bērniem, taču vecāki nav gatavi par šo pakalpojumu piemaksāt,»
stāsta direktore, piebilstot, ka nepieciešamība pēc šīm nodarbībām
tomēr ir, jo vairākiem bērniem ir grūtības mācībās un nodarbības
pagarinātās dienas grupā šādos gadījumos noteikti palīdz.

Skolotājus, kuri vadīs grupas, izvērtē
Saprotams, ka līdz ar jauno kārtību arī skolotāji zaudējuši papildu
darbu. Iepriekš teju katras mazākās klases skolotājs ar saviem
audzēkņiem strādāja arī pēc stundām, taču tagad šo darbu veic tikai
viens vai divi pedagogi. Direktori skaidro, ka plašas debates par
to, kurš vadīs grupu, nav bijušas. Katra skola šo jautājumu
risinājusi sarunu veidā. Piemēram, 3. pamatskolā darbs piedāvāts
skolotājām, kurām ir mazākā slodze. «Tā ir iespēja kaut nedaudz
papildus nopelnīt niecīgajai algai,» tā 3. pamatskolas direktora
vietniece Daiga Miķelsone. Bet Jelgavas 5. vidusskolā pēcstundu
nodarbību vadīšanu uzņēmusies skolotāja, no kuras klases visvairāk
bērnu tām pieteikušies. Skolotāji pagarinātās dienas grupās strādā
60 stundas mēnesī, par to «uz rokas» saņemot aptuveni 80 latus.

Vēlas garākas stundas
G.Auza atzīst, ka viena no lielākajām problēmām šobrīd ir tā, ka
pagarinātās dienas grupas skolā nodrošinātas aptuveni līdz pulksten
15 vai 16, taču vecāku darba diena beidzas pulksten 17 vai 18.
Iepriekšējā mācību gadā bija skolas, kurās pagarinātās dienas
grupas darbojās arī līdz pulksten 17. «Tas ir jautājums, kam vēl
jārod risinājums. Jāņem gan vērā, ka, tiklīdz palielināsim darba
stundas, augs arī vecāku līdzmaksājums. Te gan jāuzteic Jelgavas 4.
pamatskola, kur skolotājas kā pašnodarbinātas personas pagarināto
dienas grupu vada līdz pulksten 18. Tas neapšaubāmi ir apsveicami,»
tā G.Auza.
Uz šo problēmu norāda arī skolu direktori, jo ne vienā vien skolā
skolotājs ar bērniem paliek vēl pēc noteiktā pagarinātās dienas
grupas darba laika, kaut viņam maksā tikai par trim stundām
dienā. 

Risinājumi citās pašvaldībās
Arī citas pašvaldības jaunajā mācību gadā domājušas par dažādiem
risinājumiem. Ir skolas, kurās līdzekļi šim mērķim rasti, samazinot
citas štata vienības izglītības iestādē, ir arī pašvaldības, kuras
šo pakalpojumu piedāvā par maksu. Taču visās pašvaldībās atzīst, ka
šajā mācību gadā sarucis skolēnu, kuri apmeklē pēcstundu
nodarbības, skaits. Piemēram, Rīgā vecākiem dažādās skolās tiek
piedāvāti četri varianti un katra skola izvēlas pieņemamāko. Rīgas
Izglītības departamenta Skolu nodaļas vadītāja Modra Jansone
stāsta, ka daļa skolu pagarinātās dienas grupas piedāvā kā sociālu
pakalpojumu un vecāki atkarībā no stundu skaita, cik skolēns pavada
šajā grupā, maksā no 11 līdz 25 latiem. Otrajā variantā skolotāji
strādā kā pašnodarbinātie un slēdz līgumu ar vecākiem – šis
pakalpojums gan ir dārgāks. «Tiek piedāvāts arī trešais variants,
proti, skolu vecāku biedrība slēdz līgumu ar skolotājiem, kuri
pasniedz pēcstundu nodarbības par ziedojumiem. Bet pēdējais un
dārgākais variants – skola slēdz līgumu ar SIA, kas šo pakalpojumu
piedāvā,» tā speciāliste. Piemēram, SIA «Pedagogi» šis pakalpojums
maksā latu stundā, taču grupa darbojas līdz pulksten 19. Ventspilī
pagarinātās dienas grupa tiek piedāvāta vairs tikai pirmo klašu
skolēniem un risinājums pedagogu algām rasts, samazinot štata
vienības skolā. «Skolas pašas izvērtēja, bez kā vēl varētu iztikt –
bez psihologa, bibliotekāra, speciālista mācību daļā, un tādējādi
tika rasta alga pagarinātās dienas grupu skolotājiem,» stāsta
Ventspils Izglītības pārvaldes metodiķe Valentīna Jankovska.
Savukārt Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste Gita Krūkle
skaidro, ka pilsētas dome pagājušajā nedēļā pieņēmusi lēmumu, ka
šis būs pakalpojums ar vecāku līdzmaksājumu un vecākiem mēnesī tas
izmaksās deviņus latus, bet skolotāji būs kā pašnodarbinātās
personas, kurām nebūs jāmaksā īres maksa par telpām.