23.6 °C, 2.2 m/s, 86.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPalielināti sodi par necieņas izrādīšanu valsts simboliem
Palielināti sodi par necieņas izrādīšanu valsts simboliem
01/01/2013

Šodien spēkā stājušies Valsts prezidenta Andra Bērziņa rosinātie un Saeimas apstiprinātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka sodus par necieņas izrādīšanu valsts simboliem.

Šodien spēkā stājušies Valsts prezidenta Andra
Bērziņa rosinātie un Saeimas apstiprinātie grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka sodus par necieņas
izrādīšanu valsts simboliem.

Pieņemtais likums nosaka atbildību par necieņas izrādīšanu
ģerboņiem, kas iekļauti valsts simbolu kopumā, palielinot naudas
sodu par necieņas izrādīšanu valsts simboliem un nosakot maksimālo
soda apmēru 500 latus.

Prezidents uzskatīja, ka līdz šim spēkā esošajā kodeksā
ietvertais administratīvās atbildības regulējums un piemērojamo
sodu apmēri valsts heraldisko simbolu jomā neatbilda aktuālajai
situācijai. «Necieņas izrādīšana valsts ģerbonim un to
veidojošajiem Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņiem
vai šo ģerboņu neatbilstoša lietošana noniecina vērtības, kas ir
Latvijas valsts pamatā,» argumentēja prezidents.

Prezidents pauda nostāju, ka līdz šim spēkā esošie
neadekvāti mazie sodu apmēri, piemēram, suvenīru gadījumā – 20 latu
sods par neapstiprinātas atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanu,
neveicina faktisku pārkāpumu fiksēšanu, kā arī nemudina
privātpersonas par attiecīgajiem pārkāpumiem informēt kompetentās
institūcijas.

Tādēļ likums pēc vienotiem principiem nosaka atbildību par
valsts ģerboņa, Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa
vai ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas
noteikumu pārkāpšanu un attiecīgas sankcijas, proti, fiziskajai
personai līdz 100 latiem, bet juridiskajai personai vai valsts vai
pašvaldības iestādes vadītājam līdz 200 latiem.

Prezidents pauda viedokli, ka likuma grozījumi, sabiedrībā
veicinās korektu un normatīvajiem aktiem atbilstošu ģerboņu
lietošana un veidos izpratni par attiecīgo simbolu nozīmi. Otrkārt,
nosakot atbilstoša apmēra sodus par pārkāpumiem ģerboņu jomā,
personas tikšot motivētas atturēties no attiecīgo pārkāpumu
izdarīšanas, it īpaši tādās saimnieciskās darbības jomās, kas
nereti ir saistītas ar valsts reprezentēšanu, piemēram, izgatavojot
suvenīrus.

LETA