25.2 °C, 4.1 m/s, 34.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPapildina operatīvo dienestu tehnisko bāzi
Papildina operatīvo dienestu tehnisko bāzi
03/12/2019

Noslēdzies «Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts «Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus», kura laikā ir uzlabota Jelgavas un Šauļu operatīvo dienestu tehniskā bāze, īstenota veiksmīga sadarbība un praktiskās mācības vides un civilās aizsardzības jomā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā
speciāliste Rita Ličāgina-Timofejeva informē, ka šo projektu
īstenojusi Jelgavas pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris, kopā
ar Šauļu pilsētas pašvaldību, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas
pārvaldi.

Projekta laikā no 2017. gada 1. aprīļa līdz
2019. gada 30. oktobrim, projekta partneri Jelgavas un Šauļu
pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās uzlaboja agrīnās
brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp
atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju
informēšanu krīzes situācijās. Pārrobežu sadarbības ietvaros
uzlabots arī Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu
tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā
infrastruktūra un inventārs, piemēram, operatīvie
transportlīdzekļi, ugunsgrēku dzēšanas aprīkojums, glābšanas
laivas, rācijas, droni, uzstādītas videonovērošanas kameras,
iegādātas mobilās nojumes, teltis un materiālās rezerves ārkārtas
situācijām.

Projektā organizētajās mācībās pilnveidotas
Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu speciālistu
zināšanas un iemaņas un uzlabota savstarpējā sadarbība dažādu
iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras
ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā. Projekta gaitā arī
īstenotas sabiedrību izglītojošas kampaņas, veikti pētījumi,
medijos un sociālajos tīklos publicēti informatīvie video rullīši
un izglītojošu rakstu sērija, kā arī organizēti erudīcijas konkursi
skolēniem, lai pierobežas teritorijā uzlabotu iedzīvotāju zināšanas
par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku
mazināšanu.

R.Ličāgina-Timofejeva norāda, ka projekta
mērķis bija pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un
Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides
aizsardzības pasākumus. Projekta kopējais budžets bija 1 160 320,66
eiro, no tiem 986 272,56 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums.

Foto: publicitātes