23.3 °C, 1.4 m/s, 62.6 %

Pilsētā

Paplašina interneta pieejamību
24/07/2008

Jau tuvākajā laikā publiskos interneta pieejas punktus plānots izveidot Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC), bērnu bibliotēkā «Zinītis» un Jelgavas rajona padomē, taču līdz novembrim tādi varētu tapt vēl piecās vietās pilsētā.

Sintija Čepanone

Jau tuvākajā laikā publiskos interneta pieejas punktus
plānots izveidot Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC), bērnu bibliotēkā «Zinītis» un Jelgavas rajona padomē, taču
līdz novembrim tādi varētu tapt vēl piecās vietās
pilsētā.

Līdz šim Jelgavā nebija plaši pieejami publiskie interneta pie­ejas
punkti, taču Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu
(SIPP) izveide Zemgales reģionā» laikā pagājušajā nedēļā pilsētā
vairākās vietās piegādāti un uzstādīti interneta kioski un publisko
interneta pieejas punktu izveidei nepieciešamais informācijas
tehnoloģiju aprīkojums. Patlaban projekts mūsdienu tehnoloģiju
pieejamību paredz nodrošināt 17 Zemgales pašvaldībās, kopumā
izveidojot 22 punktus, tostarp trīs mūsu pilsētā, taču, papildinot
projekta finansējumu, pilsētā varētu tapt vēl pieci interneta
pieejas punkti: Jelgavas domē, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, Izglītības pārvaldes ēkā, kā arī divās medicīnas
iestādēs – Jelgavas pilsētas poliklīnikā un slimnīcā.
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece un
projekta koordinatore Ilga Muižniece piebilst, ka līdztekus
interneta kioskam JRPIC publiskajā interneta pieejas punktā būs arī
piecas ar datoriem aprīkotas darba vietas, kuras bez maksas varēs
izmantot iedzīvotāji, tādējādi paplašinot datoru un interneta
izmantošanas pieejamību.
Līdz ar budžeta palielinājumu projekta laikā papildus interneta
pieejas punkti tiks izveidoti arī Jelgavas rajona Līvbērzes un
Zaļenieku pagastos, kā arī tiks izstrādāta publisko interneta
pieejas punktu lietotāju konsultāciju un apmācību elektroniskā
palīdzības sistēma, ar kuras palīdzību varēs attālināti un
interaktīvi apgūt datorprasmes darbam ar interneta kioskiem,
interneta pārlūkprogrammām un MS Office programmām, kā arī saņemt
konsultācijas elektroniskā veidā.
«Projekta gaitā izveidoto publisko interneta pieejas punktu tālākā
izmantošana un uzturēšana ir ļoti būtiska e-pakalpojumu īstenošanas
atbalstam, taču, lai iedzīvotāji prastu izmantot e-pakalpojumus, ir
jārada iespējas iegūt zināšanas par to,» norāda I.Muižniece,
piebilstot, ka izstrādātā elektroniskā palīdzības sistēma
perspektīvā būs izmantojama no jebkura interneta pieejas punkta
visā Latvijā un būs kā platforma iedzīvotāju izpratnes veicināšanai
par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām.
Projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu
(SIPP) izveide Zemgales reģionā» kopējās izmaksas pēc grozījumu
projekta ieviešanas līgumā parakstīšanas būs 254 600 lati, no tiem
75 procentus segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 7,5 procenti
– valsts budžets, savukārt pārējie līdzekļi ir pašvaldību
līdzfinansējums.