21.3 °C, 3.7 m/s, 61.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPar jauno bīskapu iesvēta Edvardu Pavlovski
Par jauno bīskapu iesvēta Edvardu Pavlovski
10/09/2011

Šodien, 10. septembrī, klātesot simtiem cilvēku, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē ordinācijas dievkalpojumā iesvētīts jaunais Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Jelgavas Romas katoļu katedrāles un Jelgavas diecēzes līdzšinējais vadītājs bīskaps Antons Justs savas pilnvaras nolika 22. jūlijā.

Ritma Gaidamoviča

Šodien, 10. septembrī, klātesot
simtiem cilvēku, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē
ordinācijas dievkalpojumā iesvētīts jaunais Jelgavas diecēzes
bīskaps Edvards Pavlovskis. Jelgavas Romas katoļu katedrāles un
Jelgavas diecēzes līdzšinējais vadītājs bīskaps Antons Justs savas
pilnvaras nolika 22. jūlijā.

«Mums šodien ir skaista diena, jo
iesvētām jauno bīskapu – Eduardu Pavlovski, kurš ar šo dienu pārņem
Jelgavas diecēzes vadību. Dievs viņu izvēlējās, mēs šodien viņu
iesvētām,» tā līdzšinējais bīskaps A.Justs, kurš šodien vadīja
ordinācijas Svēto misi kopā ar kardinālu Jāni Pujatu un Rīgas
arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Svētajā misē
piedalījās apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps
Luidži Bonacci, Latvijas un kaimiņvalstu bīskapi, pilsētas mērs
Andris Rāviņš un vairāki simti jelgavnieki.

A.Justs savu pēcteci raksturo kā
ekonomisku un saimniecisku cilvēku, kam patīk atjaunot lietas, kurš
bijis veiksmīgs it visā, ko pasācis, kam ir izteikta loģiskā
domāšana. Rīgas arhibīskaps metropolīts Z.Stankevičs priesteri
E.Pavlovski raksturo kā komunikablu cilvēku, kam patīk pajokot,
garīgu cilvēku, kam netrūkst arī realitātes sajūtas.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
informēja, ka šogad pāvests Benedikts XVI pieņēma Jelgavas diecēzes
vadītāja bīskapa A.Justa lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata un
nominēja priesteri E.Pavlovski par Jelgavas bīskapu. Par jaunā
kandidāta izvēli bīskaps A.Justs paziņoja 22. jūlijā. E.Pavlovskis
par jauno bīskapu tika izvēlēts pēc aptaujām, kas vairākās kārtās
tika veiktas gan garīdzniecības, gan katoļticīgo vidū.

Latvijas Romas Katoļu baznīcas
Informācijas centrs ziņo, ka E.Pavlovskis ir dzimis 1950. gada 30.
augustā Krāslavas rajona Beresnes draudzē kolhoznieku ģimenē. Viņa
jau mūžībā aizgājušie vecāki bija dedzīgi katoļi un dziļi ticīgi
cilvēki. E.Pavlovskim ir divi brāļi. 1968. gadā viņš pabeidza
Dagdas vidusskolu, iegūstot vidējo izglītību, un iestājās Rīgas
Metropolijas Romas katoļu Garīgajā Seminārā. Pēc triju mēnešu
studijām 1968. gada decembrī E.Pavlovskis tika iesaukts dienēt
Padomju Armijā. Pēc atbrīvošanas no obligātā karadienesta 1970.
gadā viņš turpināja mācības Garīgajā Seminārā un 1975. gada 25.
maijā saņēma Priesterības sakramentu.

E.Pavlovskis kā vikārs ir kalpojis Rīgas
Sv.Antona, Sv.Franciska un Sv.Alberta draudzē, bet kā prāvests –
Pēternieku, Rīgas Sv.Antona, Tukuma, Rīgas Sāpju Dievmātes, Majoru,
Slokas, Ķemeru, Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas un Kristus Karaļa
draudzē. Pēc ordinācijas par priesteri no 1976. līdz 2000. gadam
viņš strādāja Rīgas Garīgajā seminārā par pasniedzēju.

Jaunā Jelgavas bīskapa E.Pavlovska
ģerbonī ir attēlota Marijas monogramma, kas baznīcā pazīstama no
senseniem laikiem. Zem monogrammas lasāma bīskapa devīze: Ecce
filius tuus, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē – «Lūk, tavs
dēls». Tie ir vieni no Kristus pēdējiem vārdiem, kad Viņš novēlēja
savu Māti apustulim Jānim un Marijai – apustuli, kas simboliski
nozīmē, ka caur Jāni Marijai novēlēta visa Baznīca.

Jelgavas diecēze ir izveidota 1996.
gadā, un par tās pirmo un līdz šim vienīgo bīskapu 1996. gada 25.
martā tika iecelts toreizējais Rīgas Garīgā semināra rektors
A.Justs, kuru par bīskapu tā paša gada 6. janvārī Romā iesvētīja
pāvests Jānis Pāvils II. Saskaņā ar Baznīcas Kanonisko tiesību 401.
pantu diecēzes bīskaps, kas sasniedzis 75 gadu vecumu, ir aicināts
lūgt pāvestam atbrīvošanu no diecēzes vadīšanas amata, tomēr
pāvests Jelgavas bīskapa lūgumu apmierināja tikai šogad, kad
A.Justam paliek 80 gadi.

Jelgavas diecēzē ir 80 520 kristīti
katoļi, no kuriem trešā daļa ir aktīvi praktizējoši kristieši.
Pagājušajā gadā Jelgavas diecēzē notika 820 kristības, 108
laulības, 422 cilvēki saņēma Pirmo Svēto komūniju un 359 –
Iestiprināšanas sakramentu.

Foto: Ivars Veiliņš