28.8 °C, 2.9 m/s, 55.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPar notekūdeņu noliešanu jāmaksā 3,48 lati par kubikmetru
Par notekūdeņu noliešanu jāmaksā 3,48 lati par kubikmetru
25/07/2013

Kopš šķidro atkritumu savākšanu un izvešanu pilsētā organizē SIA «Jelgavas ūdens», savu darbību pārtraucis viens no šī pakalpojuma sniedzējiem – zemnieku saimniecība «Ceļmalnieki» –, ko piedāvātās zemās cenas un citu nodrošināto priekšrocību dēļ mēdza izvēlēties arī Kārklu ielas iedzīvotāji. Uzskatot, ka «Jelgavas ūdens» noteiktā maksa par notekūdeņu noliešanu viņu noliešanas punktā ir pārāk augsta, z/s «Ceļmalnieki» ar uzņēmumu līgumu nav noslēgusi un asenizācijas pakalpojumus pilsētā nesniedz.

Sintija Čepanone

Kopš šķidro atkritumu savākšanu
un izvešanu pilsētā organizē SIA «Jelgavas ūdens», savu darbību
pārtraucis viens no šī pakalpojuma sniedzējiem – zemnieku
saimniecība «Ceļmalnieki» –, ko piedāvātās zemās cenas un citu
nodrošināto priekšrocību dēļ mēdza izvēlēties arī Kārklu ielas
iedzīvotāji. Uzskatot, ka «Jelgavas ūdens» noteiktā maksa par
notekūdeņu noliešanu viņu noliešanas punktā ir pārāk augsta, z/s
«Ceļmalnieki» ar uzņēmumu līgumu nav noslēgusi un asenizācijas
pakalpojumus pilsētā nesniedz.

«Mēs, Kārklu ielas sādžiņas iedzīvotāji,
esam ļoti neapmierināti ar to, ka šķidro atkritumu izvešanu pilsētā
tagad nodrošina tikai «Jelgavas ūdens». Mūsuprāt, tas nav godīgi,
jo nu cilvēkiem nav izvēles iespēju un par pakalpojumu jāmaksā
krietni dārgāk. Mūsu mājās kanalizācijas tvertnes ir nelielas,
tāpēc tās jāizved pat divas reizes mēnesī, un «Jelgavas ūdens»
piedāvātās pakalpojuma izmaksas līdz ar to mums sanāk pārāk
dārgas,» stāsta Kārklu ielas iedzīvotāja Ilona. Pēc viņas rīcībā
esošās informācijas, «Jelgavas ūdens» «Ceļmalniekiem» nav devis
atļauju pilsētā nodrošināt šķidro atkritumu savākšanu un izvešanu,
tāpēc uzskata, ka tādējādi tiek kropļota konkurence.

Z/s «Ceļmalnieki» skaidro, ka iepriekš
līgums par savākto šķidro atkritumu noliešanu bija noslēgts ar SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» (JKP), kas tad arī nodrošināja
notekūdeņu atšķaidīšanu un tālāku novadīšanu attīrīšanas iekārtās.
«Taču, kad JKP paziņoja, ka darbību šajā jomā pārtrauc, līgumu
vajadzēja noslēgt ar «Jelgavas ūdeni», lai turpmāk notekūdeņus mēs
drīkstētu noliet viņu uzturētajā noliešanas punktā. Mūsuprāt,
«Jelgavas ūdens» noteiktā cena – gandrīz četri lati par kubikmetru
nolieto notekūdeņu – par šo pakalpojumu nav adekvāta, tāpēc nolēmām
turpmāk kanalizācijas izvešanu vairs nepiedāvāt. Mums vairs nav
izdevīgi izvest kanalizāciju par 20 latiem, ja lielākā daļa summas
jāsamaksā par notekūdeņu noliešanu,» skaidro
«Ceļmalnieki».

Arī SIA «Jelgavas ūdens» apstiprina, ka
vienošanos par sadarbību ar z/s «Ceļmalnieki» nav izdevies panākt,
tādēļ saimniecība līgumu ar «Jelgavas ūdeni» pagaidām nav
noslēgusi.

««Jelgavas ūdens» pieņem arī citu
asenizācijas pakalpojumu sniedzēju savāktos notekūdeņus, ja par to
noslēgts līgums. Maksa par kubikmetru notekūdeņu pieņemšanu ir 3,48
lati, ieskaitot PVN. Pakalpojuma cena veidojas, ņemot vērā lielās
notekūdeņu atšķaidīšanas izmaksas. Proti, pirms nolietos
notekūdeņus palaist attīrīšanas iekārtās, tie ar tīru ūdeni
jāatšķaida četras reizes, tāpēc arī izmaksas ir salīdzinoši
augstas,» norāda «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors
Juhna, akcentējot, ka šie izdevumi jāsedz uzņēmumam, kas noslēdzis
līgumu ar «Jelgavas ūdeni» par notekūdeņu noliešanu, tādējādi
garantējot, ka šķidro atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojums
pilsētā tiek nodrošināts legāli, tas ir, savāktie notekūdeņi tiek
nolieti atbilstoši normām, nevis, teiksim, grāvjos vai
kanalizācijas akās pilsētā.   

Jāatgādina gan, ka «Jelgavas ūdens» nav
vienīgais uzņēmums, kas pēc JKP darbības pārtraukšanas šajā jomā
Jelgavā nodrošina šķidro atkritumu savākšanu un izvešanu – līgumu
ar «Jelgavas ūdeni» noslēgusi arī SIA «Zemgales ceļu
būve».

Foto: JV