21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPar transportlīdzekļu novietošanu sabiedrisko apstādījumu teritorijās un apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
Par transportlīdzekļu novietošanu sabiedrisko apstādījumu teritorijās un apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
28/03/2011

Iestājoties pavasarim, aizvien biežāk tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par transportlīdzekļu novietošanu sabiedrisko apstādījumu teritoriju zālienos. Visbiežāk vadītāji grēko daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās, novietojot transportlīdzekļus zālienos. Transportlīdzekļu braukšana un stāvēšana arī ir viens no zālāja veģetācijas iznīkšanas iemesliem. Šādi degradējot apstādījumus, autovadītāji ierobežo citu sabiedrības locekļu tiesības uz sakārtotu apkārtējo vidi.

Sandra Reksce, Jelgavas pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste-juriste 

Iestājoties pavasarim, aizvien biežāk
tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par transportlīdzekļu
novietošanu sabiedrisko apstādījumu teritoriju zālienos. Visbiežāk
vadītāji grēko daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās, novietojot
transportlīdzekļus zālienos. Transportlīdzekļu braukšana un
stāvēšana arī ir viens no zālāja veģetācijas iznīkšanas iemesliem.
Šādi degradējot apstādījumus, autovadītāji ierobežo citu
sabiedrības locekļu tiesības uz sakārtotu apkārtējo
vidi.

Pašvaldības policija atgādina, ka
transportlīdzekļu stāvēšana atļauta vietās, kuras ir paredzētas
transportlīdzekļu braukšanai (brauktuves, stāvlaukumi), nevis
jebkura cita teritorija. Zālienu izveidošanas mērķis nav
transportlīdzekļa stāvēšana tajos. Attiecīgi secināms, ka novietot
transportlīdzekļus ir atļauts uz brauktuves,
stāvlaukumā, nevis zālienā) tā, lai tas netraucētu citus
braucošus transportlīdzekļus. Piekrītam, ka gadījumos, ja
iekšpagalmos nav speciāli izveidotu transportlīdzekļu stāvlaukumu,
personām ir grūtības ar transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai,
bet minētās grūtības nav risināmas ar transportlīdzekļu novietošanu
zālienā.

Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.57
«Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un
aizsardzība» 5.5.5.punktā noteikts – Sabiedrisko apstādījumu
teritorijās aizliegts novietot transportlīdzekļus zālienos, kā arī
tuvāk par 2,5 m no kokiem un 1,5 m no krūmiem, izņemot vietas, kur
ir ierīkotas stāvvietas vai ielu brauktuves.

Ik dienu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
tiek sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-paziņojumi,
visbiežāk tiek pārkāptas stāvvietu prasības, proti, stāvvietās ar
laika ierobežojumu netiek atstāta informācija par transportlīdzekļa
novietošanas laiku, savukārt stāvvietās ar atļaujām tās nenovieto
automašīnas salonā pie priekšējā stikla.

Lai pēc iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam būtu
iespējams izmantot stāvvietas un lai netiktu novietotas uz
neierobežotu laiku vienas un tās pašas automašīnas, ir izveidotas
stāvvietas ar laika ierobežojumu, kas apzīmētas ar 532.ceļa zīmi
«Stāvvieta» un 833. papildzīmi «Stāvēšanas ilgums».
Transportlīdzekļu vadītājiem, novietojot savus auto šādi apzīmētā
stāvvietā, saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem automašīnas salonā
pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad
transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Ceļu satiksmes noteikumos
nav noteikts, kādas formas norādei jābūt automašīnas salonā pie
priekšējā stikla, tādējādi transportlīdzekļa vadītājs var
izvēlēties jebkuru saprotamu informācijas norādes veidu par
stāvēšanas laiku.

Jāpiebilst, ka transportlīdzekļu vadītāji dažkārt piemirst to,
ka apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi ir noteikti ne tikai ar
aizlieguma ceļa zīmēm. Automašīnas nedrīkst novietot arī uz gājēju
ietvēm, tuvāk par trīs metriem no nepārtrauktās līnijas vai
pretējās brauktuves malas, tuvāk par pieciem metriem no gājēju
pārejām, kā arī brauktuvju krustošanās vietās un tuvāk par pieciem
metriem no tām. Atstājot automašīnas stāvēšanai, pārliecinieties
par to, ka tās netraucē citiem satiksmes dalībniekiem.

Tāpat, ja transportlīdzeklis novietots invalīdiem paredzētā un
attiecīgi apzīmētā stāvvietā, transportlīdzekļa salonā pie
priekšējā stikla jānovieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karte
atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumos minētajām prasībām, jo
invalīdu apliecība vai invaliditāte kā tāda nedod tiesības novietot
automašīnu invalīdu stāvvietā. Tam nepieciešama invalīdu stāvvietu
izmantošanas karte, ko var saņemt CSDD.

Lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām un
taisnīguma ievērošanu, piemērojot administratīvos sodus,
likumdevējs Administratīvo pārkāpumu kodeksā par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu neievērošanu ir noteicis nemainīgus, konkrētus
naudas sodus – 20, 30 un 40 latu apmērā.