23.3 °C, 3.3 m/s, 83.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāParāds par NĪN jau miljons latu – pašvaldība uz solījumiem vairs nepaļausies
Parāds par NĪN jau miljons latu – pašvaldība uz solījumiem vairs nepaļausies
29/09/2011

Gandrīz miljons latu – tāds uz 20. septembri ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds par zemi un ēkām, ko pašvaldībai nav izdevies atgūt vairāku gadu garumā, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā šādā laika posmā pagājušajā gadā. «Iepriekš pret nodokļa nemaksātājiem, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju, izturējāmies ar sapratni, izsūtot brīdinājumus, taču tagad pret parādniekiem vērsīsimies strikti – uz nemaksātāju solījumiem vairs nepaļaujamies,» saka pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Krīgere. 

Sintija Čepanone

Gandrīz miljons latu – tāds uz 20. septembri ir nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) parāds par zemi un ēkām, ko pašvaldībai nav
izdevies atgūt vairāku gadu garumā, un tas ir teju uz pusi vairāk
nekā šādā laika posmā pagājušajā gadā. «Iepriekš pret nodokļa
nemaksātājiem, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju,
izturējāmies ar sapratni, izsūtot brīdinājumus, taču tagad pret
parādniekiem vērsīsimies strikti – uz nemaksātāju solījumiem vairs
nepaļaujamies,» saka pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Ināra
Krīgere. 

Kopējā NĪN parāda summa, ieskaitot aprēķināto soda un nokavējuma
naudu, uz 20. septembri ir 998 832 lati, tostarp juridiskās
personas pašvaldībai parādā ir 503 923 latus, bet fiziskās –
494 909 latus. «Kaut arī NĪN izpilde pēc trijiem maksāšanas
termiņiem pašvaldības budžetā šogad ir 78 procenti, kas ir
salīdzinoši labs rādītājs, nedrīkstam pieļaut, ka pašvaldība zaudē
teju miljonu latu negodprātīgu un ilgstošu nodokļa nemaksātāju dēļ,
tāpēc jau tuvākajā laikā tiks īstenotas reālas darbības, lai šo
naudu atgūtu,» tā I.Krīgere.

«No juridiskajām un fiziskajām personām nenomaksātais nekustamā
īpašuma nodokļa parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā. Turklāt
parādniekam jārēķinās, ka tam nāksies segt arī parāda piedziņas
izmaksas,» uzsver Finanšu nodaļas vadītāja.

Jāpiebilst, ka kopumā ir četri NĪN maksāšanas termiņi – 15.
marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. «Izvērtējot
situāciju, vairs nepaļaujamies uz parādnieku solījumiem, jo tikai
neliela daļa no viņiem izrāda iniciatīvu rast risinājumu, slēdzot
vienošanos un parādu nomaksājot,» akcentē I.Krīgere, atklājot, ka
lielākais parādnieks pašlaik ir uzņēmums «Larelini», kas NĪN nav
nomaksājis 155 tūkstošu latu apmērā, savukārt 73 tūkstoši latu ir
maksātnespējīgo uzņēmumu parāds.

Taču jāuzsver, ka kopējais parāds gandrīz miljona latu apmērā
izveidojies vairāku gadu laikā, nenomaksātajam nodoklim piemērojot
nokavējuma naudu, kas tiek aprēķināta no laikā nenomaksātās summas
0,05 procentu apmērā par katru nokavēto dienu.

Pagājušajā gadā uz 20. septembri kopējais NĪN parāds bija
gandrīz uz pusi mazāks –
 584 172 lati –, tostarp 352 310 latus nebija
nomaksājušas juridiskās personas, bet 231 862 – fiziskās.
«Parāda apjoma kāpumu neapšaubāmi ietekmējis arī fakts, ka kopš
pagājušā gada NĪN tiek aprēķināts arī par mājokli,» tā
I.Krīgere.

Jāatgādina, ka ēku un dzīvokļu īpašnieku pienākums ir pašiem
savlaicīgi interesēties par NĪN apmēru un par to, vai nodoklis ir
nomaksāts pilnā apmērā. NĪN pēdējais samaksas termiņš ir 15.
novembris. Lai pārliecinātos par to, ka nodoklis nomaksāts pilnā
apmērā, vai arī vienotos par parāda atmaksu un parāda atmaksas
grafika sastādīšanu, fiziskās un juridiskās personas aicinātas
vērsties Finanšu nodaļā – Jelgavas domes ēkā, 106., 107. vai 108.
kabinetā – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19 (pusdienas pārtraukums
no pulksten 12 līdz 13), otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no pulksten 12 līdz 13)
un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30 (pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 12.30). Tālruņi – 63005552, 63005550, e-pasta
adrese: dome@dome.jelgava.lv.

Foto: Ivars Veiliņš