17.4 °C, 1 m/s, 93.3 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāParedzēts izstrādāt vairākus jaunus diagnosticējošos darbus skolēniem
Paredzēts izstrādāt vairākus jaunus diagnosticējošos darbus skolēniem
20/08/2014

2014./2015. mācību gadā plānots izstrādāt vairākus jaunus diagnosticējošos darbus.

2014./2015. mācību gadā plānots
izstrādāt vairākus jaunus diagnosticējošos darbus.

Kā šodien notikušajā preses konferencē
stāstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis
Vasiļevskis, plānots izstrādāt diagnosticējošos darbus matemātikā
8. klasei un dabaszinātnēs 9. klasei. To īstenošana plānota 2015.
gada februārī.

Diagnosticējošie darbi, kā ierasts, paredzēti
arī trešās un sestās klases skolēniem. Tie varētu norisināties
nākamā gada februārī, martā.

Vasiļevsksis norādīja, ka šajā mācību gadā
tiks rosinātas diskusijas arī par centralizētā fizikas, ķīmijas un
dabaszinību piloteksāmena projekta programmu un saturu.

Tāpat VISC plāno ar jauno mācību gadu skolās
iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas
un iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves
notikumu aktivitātēs.

Īpašu uzmanību plānots pievērst Baltijas ceļa
25. gadadienai, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam, Aspazijas un Raiņa 150
gadu atcerei 2015. gadā.

Iecerēs paredzēts īstenot pasākumus ģimenes,
dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un
patriotisma veicināšanai, kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi, kā
arī radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā un
kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanā.

VISC nākamajā mācību gadā arī apņemas
pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu
attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas
situācijās.

Plānots aktualizēt skolas iekšējās kārtības
noteikumus skolas vides uzlabošanai, attīstīt skolēnos laika
plānošanas prasmes un uzņēmējspējas, īstenot atbalsta pasākumus
iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, kā arī izglītot par dažādu
atkarību riskiem, tostarp par psihoaktīvo vielu lietošanas
sekām.

LETA