26.6 °C, 5 m/s, 48.1 %

Pilsētā

Pareizticīgo svētku dievkalpojumi
06/01/2016

Lai gan daļā pasaules Ziemassvētki jau nosvinēti un jaunais gads sagaidīts, pareizticīgo pasaulē šie svētki tikai vēl priekšā – pareizticīgo pasaule Ziemassvētkus atzīmē 7. janvārī, savukārt Vecais Jaunais gads iestājas pusnaktī no 13. uz 14. janvāri. Svētku laikā Jelgavas baznīcās notiks vairāki dievkalpojumi.

Jelgavas Sv.Sīmaņa un Sv.Annas pareizticīgo baznīcā (Raiņa ielā
5) notiks šādi svētku dievkalpojumi:

6. janvārī pulksten 17 – vakara
dievkalpojums; pusnaktī – agrā liturģija.

7. janvārī pulksten 8.30 – vēlā
liturģija.

18. janvārī pulksten 7.30 – Tā Kunga kristību
svētku priekšvakars, lielā ūdens iesvētīšana, liturģija.

19. janvārī pulksten 8.30 – Dieva parādīšanās
svētki. Mūsu kunga Dieva un pestītāja Jēzus Kristus kristīšana,
liturģija, lielā ūdens svētīšana.

Svētku dievkalpojumi notiks arī Jelgavas Vissvētākās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo baznīcā Dzirnavu ielā 1.

Foto: no JV arhīva