17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāParka saimniece pret interesentiem ir labvēlīga
Parka saimniece pret interesentiem ir labvēlīga
01/11/2008

«Brīvdienās vēlējos doties rudenīgā pastaigā pa Ozolpils parku Kalnciema ceļā. Jelgavas pašvaldības mājas lapā (www.jelgava.lv) atradu informāciju, ka tur ir vislielākā dižkoku koncentrācija mūsu pilsētā, kā arī to, ka parks atrodas daļēji privātpersonu īpašumā. Taču, nonākot pie parka, biju ļoti vīlies, jo visapkārt to nožogo sēta un priekšā izkārta zīme «Privātīpašums». Kāda aiz sētas dzīvojoša sieviete bija ļoti laipna un bija gatava piesiet suņus, lai es varētu doties pastaigā pa parku, taču es atteicos un vīlies devos mājās,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta jelgavnieks Māris, kurš ir neizpratnē par to, ka šāds Jelgavas pilsētai nozīmīgs dabas piemineklis nav jelgavniekiem pieejams.

«Brīvdienās vēlējos doties rudenīgā pastaigā pa
Ozolpils parku Kalnciema ceļā. Jelgavas pašvaldības mājas lapā
(www.jelgava.lv) atradu informāciju, ka tur ir vislielākā dižkoku
koncentrācija mūsu pilsētā, kā arī to, ka parks atrodas daļēji
privātpersonu īpašumā. Taču, nonākot pie parka, biju ļoti vīlies,
jo visapkārt to nožogo sēta un priekšā izkārta zīme
«Privātīpašums». Kāda aiz sētas dzīvojoša sieviete bija ļoti laipna
un bija gatava piesiet suņus, lai es varētu doties pastaigā pa
parku, taču es atteicos un vīlies devos mājās,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta jelgavnieks Māris, kurš ir neizpratnē par to, ka
šāds Jelgavas pilsētai nozīmīgs dabas piemineklis nav jelgavniekiem
pieejams.
«Nekad nevienam neesmu atteikusi, un šajā gadījumā tiešām
labprāt pastaigāties pa parku būtu ielaidusi arī šo jaunekli,» teic
īpašuma Kalnciema ceļā 134 saimniece Ruta Dementjeva, atklājot, ka
Ozolpils parks skaistās apkārtnes dēļ ir daudzu pilsētnieku
iecienīts. «Vēl pagājušajā gadā šeit nāca meitenes, lai dižkokus
fotografētu, jo par šo tēmu rakstīja diplomdarbu, un mums nebija
nekādu domstarpību!» teic kundze.
Taujāta par īpašumam apjozto žogu, kas mulsina ne vienu vien
iedzīvotāju, kurš devies pastaigā uz parku, saimniece stāsta, ka
žogs uzsliets vairāku apsvērumu dēļ. «Pirms vairākiem gadiem,
pirmkārt, tas tika darīts drošības dēļ, jo īpašumā tika nojaukta
būve, tāpēc, lai neradītu draudus apkārtējiem, teritoriju vajadzēja
nožogot. Otrkārt, Ozolpils parku kā pulcēšanās vietu bija
iecienījuši jaunieši, nereti aiz sevis atstājot tukšas alus
pudeles, arī sadauzītas, un citus atkritumus. Bet par tīrību savā
īpašumā taču atbildu es, un man vienai nav ne spēka, ne līdzekļu
savākt atkritumus aiz katra apmeklētāja,» pauž Rutas kundze,
piebilstot, ka būtu pat ļoti priecīga, ja kaut pāris jelgavnieku
sarosītos uz vienu kārtīgu talku, kurā kopīgiem spēkiem sakoptu
Ozolpils parka teritoriju. «Tikai man ir bažas, ka, vienreiz
pagrābuši lapas, viņi vairs pat dzirdēt negribētu par tādu parku un
dižkokiem tajā,» labvēlīgi smaidot, teic saimniece, norādot, ka arī
pašlaik sakopj savas mājas un iespēju robežās arī pārējo apkārtni.
Kopumā viņas īpašums ir 13 hektārus plašs, bet parks aizņem apmēram
sešus hektārus.
R.Dementjeva stāsta, ka par Ozolpils parka saimnieci kļuva,
tiklīdz varēja atjaunot īpašuma tiesības, taču tantei tas
piederējis no 1936. gada. «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka šim
īpašumam ir apgrūtinājums «vietējās nozīmes īpaši aizsargājama
dabas teritorija – dabas parka zonas teritorija». Taču pašvaldība
nav tiesīga pieprasīt, lai kundze savu īpašumu padarītu publiski
pieejamu. LR Satversmes 105. pants paredz: «Ikvienam ir tiesības uz
īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm.
Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma
piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai
izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu
atlīdzību.»
Sagatavoja Sintija Čepanone