27.7 °C, 2.6 m/s, 38.7 %

Pilsētā

Pārlielupē būvē jaunu katlumāju
22/05/2008

Jelgavas siltumapgādes uzņēmums SIA «Fortum Jelgava» sācis katlumājas celtniecību Pārlielupē, kā arī būvēs koģenerācijas staciju Ganību ielā.

Anna Afanasjeva

Jelgavas siltumapgādes uzņēmums SIA «Fortum Jelgava» sācis
katlumājas celtniecību Pārlielupē, kā arī būvēs koģenerācijas
staciju Ganību ielā.

Tā kā pēc ražošanas pārtraukšanas cukurfabrikā nojaukšanai pakļauta
kādreizējā termoelektrocentrāle un katlumāja, pilsētas
siltumapgādes uzņēmumam Pārlielupes daļai jānodrošina jauns siltuma
avots. Somijas kompānijas «Fortum» meitas uzņēmums SIA «Fortum
Latvija», kas šogad iegādājās SIA «Jelgavas koģenerācija», līdz
septembra beigām šeit apņēmies izbūvēt jaunu katlumāju, ko vēlāk
varētu papildināt ar koģenerācijas procesu. Vēl līdz 1. oktobrim
panākta vienošanās, ka siltumu un karsto ūdeni Pārlielupē
nodrošinās cukurfabrikas katlumāja.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro, ka
līdz ar siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju nomaiņu nedaudz
mainījusies arī šīs pilsētas daļas apkures koncepcija. Proti,
sākotnēji tiks izbūvēta gāzes katlumāja. Perspektīvā kurināmo
varētu nomainīt uz biokurināmo. Tās jauda būs 28 megavati, savukārt
nākotnē šeit iecerētās koģenerācijas stacijas jauda būs 2,5
megavati, mazāka nekā pie Ganību ielas katlumājas.
Uzņēmuma valdes locekle Aina Bataraga papildina, ka uz
koģenerācijas režīmu katlumāja šogad nepāries, jo ar elektroapgādes
pievadi un pārbūvi saistītā darbu daļa izrādījusies pārāk sarežģīta
un laika ziņā ietilpīga.

Tas varētu notikt 2010. gadā, kad projektu varētu īstenot
uzņēmums «Latvenergo». Uz katlumājas izbūvi Aviācijas ielā 47 bija
pieteikušies seši pretendenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Somijas. Par piemērotāko, izvērtējot saimniecisko izdevīgumu un
cenu, atzīts SIA «Filter» piedāvājums. Rīgā reģistrētā firma
galvenokārt izplata Austrijas un Somijas iekārtas. Līguma summa ir
1 393 780 latu bez pievienotās vērtības nodokļa.
Katlumājā uzstādīs somu uzņēmuma «Wapor» katlus.
Objektam vēl jāpievada elektrība nepilnu divu kilometru garumā.
«Latvenergo» katlumājai nodrošinājis pieslēguma vietu, bet tā
projektēšana un izbūve jāveic patērētājam. Šī darba konkursu
organizē energouzņēmums. Akciju sabiedrība «Latvijas gāze» kurināmā
pievadīšanu līdz katlumājas teritorijai jau nodrošinājusi. Gāzes
pievadīšana līdz katlumājai Kalnciema ceļā, topošajam objektam
Aviācijas ielā un ar pāriešanu uz koģenerācijas režīmu Ganību ielas
katlumājā saistītie darbi SIA «Fortum Jelgava» izmaksājuši
90 996 latus. Tā ir apmēram puse no kopējiem izdevumiem.
Līgumu par koģenerācijas stacijas izbūvi Ganību ielā SIA «Fortum
Jelgava» noslēgusi ar Lietuvas uzņēmumu «Axis Technologies» no
Kauņas. A.Bataraga klāsta, ka darbu gaitā pie pašreizējās
katlumājas izvietos nelielu koģenerācijas staciju ar četriem
elektrodzinējiem. Katra tā jauda nepārsniegs vienu megavatu. Galīgā
līguma vērtība ir 7 130 923 eiro. Pasūtītāji pieļauj, ka projekta
izmaksas vairāk nekā par miljons latiem izdosies samazināt, jo tas
saņems ES atbalstu – Jelgavas siltumapgādes uzņēmums 2005. gada
rudenī piedalījās Finanšu ministrijas Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras konkursā ar pieteikumu «Siltumapgādes sistēmu
modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes
paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales
pusē, gan gala patērētāja pusē». Iecere saņēmusi Eiropas Reģionālā
attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu. No projekta
attaisnotajiem izdevumiem atbalsts varētu veidot apmēram 1,3
miljonus latu. Pārējās investīcijas objektos iegulda «Fortum
Jelgava» mātes uzņēmums.
Uz jautājumu, kā jaunie projekti ietekmēs siltuma tarifu,
A.Bataraga skaidro, ka minētajām summām nevajadzētu atstāt pārāk
lielu ietekmi uz tarifu, jo viens projekts saņem ES un valsts
atbalstu. Bet Pārlielupē pašlaik siltuma iepirkuma cena no
cukurfabrikas esot tuva gala realizācijas cenai. Likvidējot
neekonomiskās siltumtrases posmus, kur zudumi sasniedz 40
procentus, enerģiju izdosies ietaupīt. Siltumenerģijas tarifa
projektu «Fortum Jelgava» iesniegs pēc tam, kad būs zināma jaunā
gāzes iepirkuma cena.