15.8 °C, 1.6 m/s, 93.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPārrobežu programmu vajadzētu izmantot, lai uzlabotu vides aizsardzību, uzņēmējdarbību, izglītību un sociālo jomu
Pārrobežu programmu vajadzētu izmantot, lai uzlabotu vides aizsardzību, uzņēmējdarbību, izglītību un sociālo jomu
18/01/2013

Jelgavā notikusi diskusija, kurā Zemgales reģiona pārstāvji pārrunāja Latvijas–Lietuvas pārrobežu atbalsta programmas lietderību un virzību pēc 2013. gada. Kā būtiskākās atbalsta jomas tika minētas vides aizsardzība, uzņēmējdarbība, izglītība un sociālā joma. Šo tēmu ietvaros diskusijas dalībnieki tad ģenerēja jaunu projektu idejas, kuru veiksmīgai īstenošanai būtu nepieciešama sadarbība ar lietuviešiem.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā notikusi diskusija, kurā Zemgales reģiona
pārstāvji pārrunāja Latvijas–Lietuvas pārrobežu atbalsta programmas
lietderību un virzību pēc 2013. gada. Kā būtiskākās atbalsta jomas
tika minētas vides aizsardzība, uzņēmējdarbība, izglītība un
sociālā joma. Šo tēmu ietvaros diskusijas dalībnieki tad ģenerēja
jaunu projektu idejas, kuru veiksmīgai īstenošanai būtu
nepieciešama sadarbība ar lietuviešiem.

Latvijas–Lietuvas programmas sabiedrisko attiecību speciāliste
Agnese Beļkeviča norāda, ka diskusijas mērķis bija uzklausīt un
apkopot ieinteresēto pušu viedokļus Zemgales reģionā, kas ir viens
no aktīvākajiem Latvijas–Lietuvas programmas finansējuma
apguvējiem. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Zemgales Plānošanas
reģiona, Jelgavas, Aknīstes, Jēkabpils, Dobeles, Bauskas, Rundāles,
Pļaviņu, Kokneses, Bauskas, Skrīveru, Salas un citām tuvējām
pašvaldībām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, kuras ir
saskārušās ar Latvijas–Lietuvas programmas projektu īstenošanu.

Diskusijas dalībnieki izvērtēja esošo programmas pieredzi,
iezīmēja programmas pievienoto vērtību salīdzinājumā ar citiem
pieejamajiem finanšu instrumentiem. Visbiežāk tika uzsvērta
programmas ietvaros iespējamā sadarbība ar kaimiņiem kopīgu
problēmu risināšanā. Savukārt kā cita pozitīva programmas iezīme,
kas nav iespējama citu finanšu instrumentu projektos, tika minēta
programmas elastība, dodot iespēju projektā apvienot gan
investīciju, gan «mīkstās» (izglītība, pētījumi, pieredzes apmaiņa
u.c.) aktivitātes, tādējādi sasniedzot pilnvērtīgākus projekta
rezultātus. Tāpat tika pārrunāts un diskutēts par nepieciešamajiem
programmas uzlabojumiem pēc 2013. gada, kā arī labā prakse, kas
būtu jāturpina.

Diskusijas rezultātus plānots prezentēt Latvijas un Lietuvas
pārstāvjiem 24. janvārī Rīgā pirmajā Apvienotajā plānošanas
komitejā, uzsākot diskusijas par programmas nākotni pēc 2013.
gada.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013.
gadam ir viena no Eiropas Savienības fondu «Eiropas teritoriālā
sadarbība» programmām, kuras mērķis ir pierobežu reģionu attīstības
veicināšana Latvijā un Lietuvā, padarot reģionus pievilcīgākus
dzīvošanai un apmeklēšanai. Uz atbalstu var pretendēt tikai tie
projekti, kuros ir iesaistīti abu valstu partneri, vismaz pa vienam
no katras valsts.

A.Beļkeviča norāda, ka 2007. – 2013. gada periodā kopā
apstiprināti un tiek īstenoti 116 projekti (60 miljoni eiro),
sadarbojoties vairāk nekā 500 projektu partneriem Latvijas un
Lietuvas pusē.

Foto: Agnese Beļkeviča