23.2 °C, 2.8 m/s, 55.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPasniegti apbalvojumi par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā
Pasniegti apbalvojumi par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā
16/11/2018

Par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus, pasniedzot Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu «Par centību», ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu, informē ZM pārstāve Viktorija Straujupe.

Apbalvojumus saņēma lauksaimnieki, nozares eksperti,
zinātnieki, mācībspēki un valsts pārvaldes darbinieki.
 
Zemkopības ministrijas medaļu «Par centību»
saņēma:
Velta Paršova, LLU Vides un būvzinātņu
fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras
profesore,
Māris Pūce, Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta «Silava» un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu
apsaimniekošanas aģentūras Meža pētīšanas stacijas direktora
vietnieks,
Andrejs Rozītis, SIA «Meliorceltnieks»
valdes loceklis,
Jānis Grava, Valsts meža dienesta (VMD)
Zemgales virsmežniecības virsmežzinis,
Jānis Jaunslavietis, VMD Ziemeļvidzemes
virsmežniecības Valkas nodaļas vecākais mežzinis,
Guna Začeste, VMD Austrumlatgales
virsmežniecības Balvu nodaļas vecākā mežzine,
Dzintars Rozens, VMD Rīgas reģionālās
virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos,
Jeļena Martovicka, Lauksaimniecības datu
centra (LDC) Finanšu un administratīvā departamenta
direktore,
Saulcerīte Indričeva, Lauku atbalsta
dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
vadītāja,
Solvita Ķikāne, LAD Lielrīgas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītāja,
Jānis Zvaigzne, SIA «Mārupe» bijušais
valdes priekšsēdētājs,
Kārlis Vadzītis, Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta
Zemgales reģiona nodaļas vecākais inspektors,
Jānis Pavlovičs, VTUA Tehniskās uzraudzības
departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors,
Irēna Granovska, Valsts augu aizsardzības
dienesta (VAAD) Latgales reģionālās nodaļas vecākā
inspektore,
Solvita Berga, VAAD Sēklu kontroles
departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas
vadītāja,
Aleksejs Nipers, LLU Administratīvā centra
vadītājs,
Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR»
direktors,
Gaļina Pauliņa, Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore,
Māris Balodis, PVD ģenerāldirektors,
Ilze Muriņa, ZM Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente,
Aiva Zvirbule, ZM Lauku attīstības atbalsta
departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja
vietniece,
Ieva Līcīte, ZM Lauksaimniecības
departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas
vecākā referente,
Elīna Dambekalne, ZM Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas
vadītāja vietniece,
Indra Ruļuka, ZM Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas
vadītāja,
Diāna Eksta, ZM Budžeta un finanšu
departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vadītāja
vietniece,
Ilona Vrona, ZM Juridiskā departamenta
Personāla nodaļas vecākā referente.
 
Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu
saņēma:
Svetlana Straha, SIA «Kalnāji» lopkopības
nozares vadītāja,
Nikolajs Ļisovenko, SIA «Latvijas Šķirnes
dzīvnieku audzētāju savienība» ciltslietu zootehniķis,
Alla Tilgase, SIA «Latvijas Šķirnes
dzīvnieku audzētāju savienība» ciltsdarba speciāliste,
Sigita Lukaže, A/S «Kurzemes ciltslietu un
mākslīgās apsēklošanas stacija» ciltsdarba speciāliste,
A/S «Talsu piensaimnieks»,
Aldis Spalviņš, A/S «Rankas piens» valdes
priekšsēdētājs,
Ieva Midega, SIA «Vecsiljāņi» siera
meistare,
Guntars Velbergs, VSIA «Meliorprojekts»
meliorācijas inženieris,
Sergejs Zikins, VSIA «Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi» valdes loceklis,
Dace Sīmane, VSIA «Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi» Finanšu un attīstības departamenta vadītāja
vietniece,
Astra Bērziņa, VMD Dienvidkurzemes
virsmežniecības vecākā inspektore meža reproduktīvā materiāla
jautājumos,
Dainis Viļums, VMD Austrumlatgales
virsmežniecības Rēzeknes nodaļas vecākais mežzinis,
Pēteris Šņepsts, VMD Centrālvidzemes
virsmežniecības Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs,
Ilgvars Jačuks, VMD Ziemeļaustrumu
virsmežniecības Gulbenes nodaļas mežzinis,
Ruta Latkovska, LDC Metodoloģijas
departamenta Ražošanas un datu analīzes nodaļas vadītāja,
Edgars Bordāns, LAD Kontroles departamenta
Platību kontroles metodikas un uzraudzības daļas vecākais
referents,
Jānis Kuklis, LAD Lauksaimniecības un lauku
attīstības departamenta Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas
vecākais referents,
Gunta Vēdzele, LAD Dienvidkurzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un
administratīvās daļas vadītāja,
Elvīra Ludborža, LAD Austrumlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku
attīstības daļas vadītāja vietniece,
Karina Pavlova, LAD Zivsaimniecības un
valsts atbalsta departamenta direktora vietniece – Zivsaimniecības
daļas vadītāja,
Žanita Kārkliņa, LAD Eiropas Savienības
Tiešo maksājumu departamenta Maksājumu un pārskatu daļas
vadītāja,
Silga Menska, LAD Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas
vadītāja,
Mirdza Feldmane, LPKS «Pienupīte» valdes
priekšsēdētāja,
Dainis Millers, VTUA Tehniskās uzraudzības
departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākais inspektors,
Ligita Zilgalve, VTUA Muzeju un resursu
vadības departamenta Finanšu nodaļas grāmatvede,
Māris Šaršūns, VTUA Tehniskās uzraudzības
departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektors,
Sarmīte Burgmane, VTUA Muzeju un resursu
vadības departamenta vadītāja,
Inta Traiņina, VAAD Agroķīmijas
departamenta Agroķīmijas laboratorijas eksperte,
Astra Garkāje, VAAD Augu karantīnas
departamenta vecākā inspektore,
Ilga Lapiņa, bijusī VAAD Sēklu kontroles
departamenta direktora vietniece,
Janīna Zute, BIOR Klientu apkalpošanas
nodaļas vecākā eksperte,
Alla Cibrovska, BIOR Pārtikas un vides
izmeklējumu laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja,
Janīna Daukšte, BIOR Klientu apkalpošanas
nodaļas vecākā eksperte,
Svetlana Cvetkova, BIOR Dzīvnieku slimību
diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā
eksperte,
Sandra Ozoliņa, PVD Rīgas pilsētas
pārvaldes pārtikas inspektore,
Juris Kalniņš, VSIA «Meliorprojekts» valdes
priekšsēdētājs,
Ritvars Zapereckis, ZM Lauku attīstības
atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākais
eksperts,
Jūlija Travina, ZM Lauku attīstības
atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas
vecākā referente,
Elīna Plaude, ministra biroja
vadītāja,
Līga Sējāne, ZM Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente.
 
Zivju fonda Atzinības rakstu saņēma:
Jānis Sprugevics, Valsts vides dienesta
Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu
kontroles sektora vecākais inspektors,
Ivars Putnis, BIOR Zivju resursu
departamenta Jūras nodaļas vadītājs,
Zenta Bondare, bijusī LAD Zivsaimniecības
un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas vecākā
referente.
 
Foto: ZM