17 °C, 2.8 m/s, 71.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldība biedrībām un nodibinājumiem piešķir 10 725 latus
Pašvaldība biedrībām un nodibinājumiem piešķir 10 725 latus
20/10/2011

Noslēgusies projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2. kārta. Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisija nolēmusi atbalstīt 32 projektus par kopējo summu 10 725 lati. Nauda piešķirta biedrību darbības nodrošināšanai, dažādu pasākumu un konkursu rīkošanai, rotaļistabas izveidei, grāmatas izdošanai.

Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies projektu konkursa
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2. kārta. Jelgavas
pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisija
nolēmusi atbalstīt 32 projektus par kopējo summu 10 725 lati. Nauda
piešķirta biedrību darbības nodrošināšanai, dažādu pasākumu un
konkursu rīkošanai, rotaļistabas izveidei, grāmatas
izdošanai.

Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektors informē, ka 2. kārtas projektu konkursam pavisam tika
iesniegts 41 projekts, bet finansiālu atbalstu saņem 32 par kopumā
10 725 latiem.

Atbalsta summa katram apstiprinātajam
projektam svārstās no 70 līdz 500 latiem. Naudu dažādiem mērķiem,
saņem dejotāji, nacionālo biedrību pārstāvji, invalīdu
organizācijas un jaunie uzņēmēji. Vairākas nevalstiskās
organizācijas naudu saņēmušas savas darbības nodrošināšanai,
nacionālās kultūras biedrības – kultūras dienu organizēšanai, lielo
ģimeņu centram «Spiets» nauda piešķirta bērnu rotaļistabas un
virtuves aprīkošanai, Jelgavas Mākslinieku biedrībai – albuma
«Jelgavas gleznotājs Gunārs Ezernieks» sagatavošanai un izdošanai.
Ar pilnu atbalstīto projektu sarakstu un piešķirtajām summām var
iepazīties ziņas pielikumā. 

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem
speciāli izveidota komisija, kuru vada Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jelgavas pilsētas biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu
risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp
Jelgavas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas
Jelgavas pilsētas teritorijā.

Atbalstītie projekti

Organizācija

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

 

Jelgavas invalīdu biedrība

«Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības
nodrošināšana»

Ls 400,00

Latvijas Diabēta asociācija

«Pasaules Diabēta diena 2011 Jelgavā: «Izproti un kontrolē
diabētu!»»

Ls 70,00

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija «Zvaigzne»

«Atbalsts Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai «Zvaigzne» un
tās darbības nodrošinājums 2011. gadā»

Ls 280,00

LVAF «Lāčplēsis»

«Biedrības «LVAF Lāčplēsis» Jelgavas nodaļas darbības
nodrošināšanai, programmas pilnveidošanai regulārie administratīvie
izdevumi»

Ls 320,00

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma 2011. gadam (II
kārta)»

Ls 300,00

«Daugavas vanagi Latvijā»

«DVL Jelgavas nodaļas darbības nodrošināšana»

Ls 235,00

Latvijas Bērnu fonds

«Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām un daudzbērnu
ģimenēm»

Ls 400,00

Jelgavas Pensionāru biedrība

«Paaudžu dienas centrs «Sadraudzība»»

Ls 450,00

Bērnu un jauniešu mūzikas klubs

«Atbalsts projektu īstenošanai un mācīšanās videi Bērnu un
jauniešu mūzikas klubā»

Ls 400,00

Ukraiņu kultūras centrs «Džerelo»

«Ukrainas kultūras dienas 2012»

Ls 400,00

Jelgavas Latviešu biedrība

«Jelgavas Latviešu biedrības komunikāciju nodrošināšana un
vizuālās informācijas pasniegšana organizācijas telpās Lielajā ielā
13 – 15 2011. gadā un turpmāk» 

Ls 400,00

«Latvijas Sarkanais Krusts»

«Pasākumi LSKB Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības
nodrošināšana»

Ls 455,00

Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs «Spiets»

«Biedrības «Jelgavas pilsētas LĢC «Spiets»» 2011. gada bērnu
rotaļistabas un virtuves aprīkošana»

Ls 300,00

Latviešu Strēlnieku apvienība

«Paaudžu paaudzēs strēlnieku vārds ir svēts»

Ls 300,00

Latvijas Politiski represēto apvienība

«Organizācijas darbības nodrošināšanai»

Ls 300,00

«Saules skola»

«Aušanas darbnīcas Saules skolā»

Ls 250,00

Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

«Konsultācijas un informatīvais atbalsts Jelgavas pilsētas
NVO»

Ls 400,00

 

 

Ls 300,00

Jelgavas Mākslinieku biedrība

«Albuma «Jelgavas gleznotājs Gunārs Ezernieks» sagatavošana un
izdošana»

Ls 400,00

Latvijas Poļu savienība

«Poļu kultūras dienas Jelgavā 2011»

Ls 300,00

«Remoss»

«Mākslīgās kāpšanas sienas posma «Augstuma robeža» drošības
nodrošinājums»

Ls 310,00

Jelgavas Tenisa klubs

«Aktīvie Ziemassvētki»

Ls 250,00

Latvijas Neredzīgo biedrība

«Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālās
organizācijas atskaišu pārvēlēšanas konference»

Ls 185,00

Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība»

«Atskatoties atpakaļ»

Ls 360,00

Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok»

«Ansambļa «Ļanok» darbība starptautiskajā baltkrievu pašdarbības
kolektīvu koncertā»

Ls 400,00

«Kovārnis»

«Mākslas kvARTĀLS»

Ls 500,00

Biedrība «Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs 
«Oranžais stars»

«Materiālu iegāde bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai»

Ls 500,00

Atklātais sabiedriskais fonds «Vēja zirdziņš»

«TDK «Vēja zirdziņš» Ziemassvētku uzvedums «Pasaka pasakā»»

Ls 500,00

Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība «Vide intra»

«Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības
nodrošināšanai»

Ls 350,00

Jelgavas krievu biedrība «Istok»

«JKB «Istok» līdzi laikam» 

Ls 300,00

Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība «Romanu čačipen»

„Čigānu tauta Jelgavā”

Ls 210,00

Latvijas  Samariešu apvienība

«Eseju konkurss «Es -glābējs. Pirmā palīdzības nozīme cilvēka
dzīvē»»

Ls 200,00