18.5 °C, 1.9 m/s, 59.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības un iegādājas zemi un ēku Svētes ielā 8
Pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības un iegādājas zemi un ēku Svētes ielā 8
09/10/2014

Šodien Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamajam īpašumam Svētes ielā 8. Ēka ar tam piegulošo zemes platību atrodas Jelgavas autoostas teritorijā un pašlaik tai ir divi nomnieki. «Zemes gabals atrodas pilsētas centrā, stratēģiski svarīgā vietā, kurā perspektīvā pēc autoostas pārcelšanas uz teritoriju pie dzelzceļa stacijas varēsim veikt sabiedrisko apbūvi, jo blakus esošā teritorija jau līdz šim bija pašvaldības īpašumā,» norādīja domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Jānis Kovaļevskis

Šodien Jelgavas pilsētas domes
ārkārtas sēdē deputāti lēma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
nekustamajam īpašumam Svētes ielā 8. Ēka ar tam piegulošo zemes
platību atrodas Jelgavas autoostas teritorijā un pašlaik tai ir
divi nomnieki. «Zemes gabals atrodas pilsētas centrā, stratēģiski
svarīgā vietā, kurā perspektīvā pēc autoostas pārcelšanas uz
teritoriju pie dzelzceļa stacijas varēsim veikt sabiedrisko apbūvi,
jo blakus esošā teritorija jau līdz šim bija pašvaldības īpašumā,»
norādīja domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Deputāti lēmumu par zemes un ēkas iegādi
Svētes ielā 8 pieņema vienbalsīgi, piekrītot, ka atbilstoši
apstiprinātajam pilsētas attīstības plānam varētu lemt par kādas
sabiedriski nozīmīgas ēkas celtniecību šai vietā. «Apzināmies, ka
esošo ēku, kurā šobrīd atrodas bārs, perspektīvā nāksies nojaukt,
lai atbrīvotu autoostas teritoriju jauna objekta attīstībai. Vēl
neesam lēmuši par to, kas tieši varētu atrasties autoostas
teritorijā, bet pavisam noteikti tas nebūs lielveikals,» tā domes
deputāts Vilis Ļevčenoks.

Patlaban īpašums pieder Mārupē reģistrētam
uzņēmumam «Pērle–M». Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar
kopējo platību 1534 kvadrātmetri un uz tā esošās ēkas. Īpašuma
atsavināšanas cena ir 90 000 eiro.

Jāpiebilst, ka 2013. gadā īpašums iznomāts
divām juridiskām personām. Ēkā Svētes ielā 8 darbojas bārs «Tiem
jau putni galvā» un aizkaru salons. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojumu 2009.–2021. gadam īpašuma plānotā izmantošana
ir sabiedriskās un darījumu teritoriju apbūve.

Īpašums atrodas pilsētas centra zonā un
robežojas ar Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošiem zemes
īpašumiem. Pašlaik pieguļošie ceļi un laukumi ir neapmierinošā
tehniskā stāvoklī. Šajā situācijā īpašuma iegādāšanās Jelgavas
pilsētas pašvaldības īpašumā dos iespēju novērst teritorijas
stāvokļa pasliktināšanos un veicinās tās revitalizāciju, kā arī
publiski nozīmīgu sabiedriskā transporta pieturvietu ierīkošanu
starppilsētu pasažieru pārvadājumiem, liecina informācija domes
sēdei sagatavotajā lēmumprojektā.

Lai pašvaldība varētu pildīt pienākumu gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tostarp ielu,
ceļu un  laukumu rekonstruēšanu un uzturēšanu,
plānots nekustamo īpašuma Svētes ielā 8 iegādāties par pirkuma
līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 90 000
eiro.

Foto: Krišjānis Grantiņš