18.3 °C, 2.8 m/s, 85.8 %

Izglītība

Pašvaldība maksā par visiem bērniem
10/10/2008
Zane Auziņa 
 
Viens no vecākiem sāpīgākajiem jautājumiem saistībā ar
pirmsskolas izglītības iestādi ir maksa par to. Lielākoties vecāki
izmisīgi vēlas savu bērnu iekārtot kādā no astoņām pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm, taču garās rindas dēļ nereti tomēr
spiesti izvēlēties privāto dārziņu, kas automātiski nozīmē arī
daudz lielākas izmaksas. Tiesa, arī tās būtu vēl augstākas, ja
pašvaldība privātajiem bērnudārziem nenodrošinātu dotācijas par
katru bērnu. Tās no šī gada septembra palielinātas vēl par
septiņiem latiem un šobrīd veido jau 65 latus par katru
bērnu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
pagājušajā gadā pašvaldības dotācija par bērnu privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē veidoja 57 latus, no septembra likme
palielināta līdz 65 latiem. Tā ir nauda, ko pašvaldība maksā par
katru pirmsskolas izglītības iestādes bērnu, līdz viņš sasniedz
obligāto pirmsskolas sagatavošanas vecumu. Bērnam uzsākot mācības
piecgadnieku un sešgadnieku obligātajā sagatavošanas programmā,
izmaksas finansē valsts. 
Likme, ko pašvaldība dotē par katru bērnu, aprēķināta, ņemot
vērā viena bērna izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, tā katru
gadu ir atkarīga no pašvaldības apstiprinātā budžeta. 
Savukārt tam, kādēļ izmaksas par bērnu pašvaldības un
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ir tik dažādas,
skaidrojums ir vienkāršs un ekonomiski pamatots. «Pašvaldības
iestādēs vecākiem jāmaksā vien par bērna ēdināšanu – bērnam vecumā
līdz trīs gadiem maksa ir 1,35 lati dienā, bet trīs līdz septiņus
gadus veciem bērniem – 1,65 lati dienā. Turklāt arī šī maksa jāveic
vien par tām dienām, kad bērns reāli ir apmeklējis iestādi,
savukārt tās mēneša dienas, kad, vecākiem informējot iestādi, bērns
dārziņu nav apmeklējis, no rēķina tiek izsvītrotas. Plus vecākiem
ir jāmaksā arī par papildus nodarbībām – interešu pulciņiem, ko
bērns var apmeklēt turpat pirmsskolas izglītības iestādē vai
citviet pilsētā. Pie tādām pieskaitāmas peldēšanas nodarbības,
svešvalodas apguve un citas. Tāpat papildu maksā arī dažādi
kultūras pasākumi, ko iestāde organizē audzēkņiem, – tās var būt
leļļu teātra viesizrādes, mūziķi un citas,» skaidro Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma. Savukārt privātajos bērnudārzos vecākiem
papildus maksai par ēdināšanu un interešu izglītības nodarbībām
jānodrošina arī tā saucamā saimnieciskā maksa, ko pašvaldības
pirmsskolas iestādēs nodrošina pašvaldība. «Tāpat kā saimnieciskā
nauda, arī maksa par ēdināšanu dažādās privātajās pašvaldības
iestādēs atšķiras. Saimniecisko maksu lielā mērā nosaka iestādes
kredītsaistības, komunālie un teritorijas apsaimniekošanas
maksājumi, kā arī fakts, ka, lai arī specifisks, tas tomēr ir
bizness, un iestādei jāspēj nodrošināt veiksmīga uzņēmējdarbība.
Pašvaldības iestādēs šogad viena bērna izmaksas ir apmēram 100 lati
par bērnu. Privātajos dārziņos maksa, ko papildus pašvaldības
dotācijai par bērnu maksā vecāki, svārstās robežās no 70 līdz 140
latiem. Bet ēdināšanas maksa par bērnu dienā ir robežās no 1,70
līdz 2 latiem. Taču jāpiebilst, ka, prasot augstāku maksu,
privātajās iestādēs bērnam tiek nodrošinātas arī papildus ērtības,
un ir vecāki, kurus pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
nemaz neinteresē,» stāsta Izglītības pārvaldes speciāliste. Kā
vienu no būtiskākajām privātā bērnudārza priekšrocībām
salīdzinājumā ar pašvaldības iestādēm speciāliste min bērnu skaitu
grupiņās. «Pašvaldības bērnudārzos bērnu skaits grupā ir 24, 25 un
pat 28 bērni, kamēr privātajās iestādēs ir astoņi līdz vienpadsmit
bērni. Tikai atsevišķos gadījumos privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs bērnu skaits grupiņā sasniedz 20 bērnus. Protams, var
uzskatīt, ka līdz ar to privātajās iestādēs audzinātāja katram
bērnam spēj veltīt vairāk uzmanības, nodrošināt individuālu pieeju
bērnam un viņa vajadzībām. Un ir vecāki, kas tā dēļ izvēlas privāto
iestādi un uz pašvaldības bērnudārzu nemaz neskatās,» teic S.Joma,
piebilstot, ka Jelgavā dārgākā un pēc daudzu ieskatiem arī
elitārākā pirmsskolas izglītības iestāde ir «Alfa». Tas arī ir
vienīgais bērnudārzs, kas izveidots no jauna, kamēr pārējās
privātās pirmsskolas izglītības iestādes atrodas ēkās, kas
vēsturiski bijušas  bērnudārzi. 
S.Joma atzīst, ka izmaksas par bērna laišanu bērnudārzā
svārstās ļoti plašā diapazonā un daudziem vecākiem, kuriem savs
mazulis jālaiž privātajā dārziņā, tas ir sāpīgs jautājums, taču
vienlaikus jāuzsver, ka pašvaldība dotē katra pilsētas bērna
iespēju apmeklēt bērnudārzu, kas vecāku izmaksas būtiski samazina.