20.4 °C, 1.5 m/s, 90.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldība sāk izsūtīt NĪN paziņojumus
Pašvaldība sāk izsūtīt NĪN paziņojumus
08/02/2018

Jelgavas pilsētas pašvaldība sākusi izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus. «Saskaņā ar likumu pašvaldībai NĪN maksāšanas paziņojums jānosūta līdz 15. februārim. Ja NĪN maksātājs to nav saņēmis līdz minētajam termiņam, viņa pienākums ir informēt pašvaldību,» norāda Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs. Viņš skaidro: ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), līdz ar to 2018. gadā pirmais NĪN ceturkšņa nomaksas datums ir 3. aprīlis.

NĪN tiek aprēķināts par ēkām un zemi, un to var maksāt arī
avansā – samaksājot visu aprēķināto summu līdz pirmajam maksājuma
termiņam – vai pa daļām noteiktajos termiņos. Maksājuma termiņi
šogad ir 3. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja
maksājums nebūs veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar likumu tiks
aprēķināta kavējuma nauda.

NĪN tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā un tiek izlietots likumā
«Par pašvaldībām» noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai,
piemēram, sociālās palīdzības sniegšanai, sabiedriskās kārtības un
drošības uzturēšanai, pilsētas teritorijas labiekārtošanai,
veselības un izglītības pieejamībai iedzīvotājiem.

Jāatgādina, ka arī šogad Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir
paredzēti NĪN atvieglojumi īpašniekiem, kuru mājoklī neviens
nedzīvo un par kuru jāmaksā paaugstināta NĪN likme. Ja 2018. gada
1. janvāra pusnaktī īpašumā, kura lietojuma mērķis ir dzīvošana,
nebija deklarēta neviena persona, piemērota NĪN likme 1,5 procentu
apmērā no objekta kadastrālās vērtības, tomēr, ja šī gada laikā
šajā īpašumā tiks deklarēta kāda persona, īpašnieks var pieteikties
atvieglojuma piešķiršanai. «Ja īpašumā tiks deklarēta kādas
personas dzīvesvieta līdz 1. jūnijam, pašvaldība piemēros NĪN
atvieglojumu 70 procentu apmērā, bet, ja persona deklarēsies no
2018. gada 1. jūnija līdz 1. novembrim, nodokļa atvieglojums būs 50
procentu apmērā,» atgādina I.Bušs, norādot, ka šī NĪN atvieglojuma
piešķiršanas kārtība tika apstiprināta Jelgavas domes sēdē pērn
septembrī. Šādā gadījumā atvieglojuma saņemšanai personai ir
jāraksta iesniegums pašvaldībai.

Joprojām spēkā ir arī visi līdzšinējie pašvaldībā noteiktie NĪN
atvieglojumi citām mērķgrupām, bet izmaiņas skārušas daudzbērnu
ģimenes, kam tiek piešķirts atvieglojums 50 procentu apmērā. No šā
gada NĪN atvieglojums tiek piešķirts, ja taksācijas gada 1. janvārī
personai objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar trīs vai vairāk
bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērniem līdz 24 gadu vecumam ar
nosacījumu, ka jaunieši no 18 līdz 24 gadu vecumam iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Nomaksāt NĪN iespējams SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
norēķinu punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par
konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī
precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi
un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru, par kuru veikts
maksājums. Tāpat var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv – tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija. Vienlaikus portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa
maksātāji var pieteikties atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa
tuvošanos saņemt savā e-pastā vai mobilajā tālrunī īsziņas
veidā.

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā, vai pa
tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005550. Pašvaldības Finanšu
nodaļa arī jāinformē, ja laikus nav saņemts NĪN maksāšanas
paziņojums.

Foto: no JV arhīva