20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldības budžets pieņemts (+video)
Pašvaldības budžets pieņemts (+video)
05/02/2009

Ceturtdien Jelgavas dome apstiprināja šā gada pašvaldības budžetu. Lai arī budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazināti par 25,9 procentiem, pašvaldība nodrošinās visu funkciju izpildi un savu institūciju darbību, samazinot tikai apjomus.

Kristīne Langenfelde

Ceturtdien Jelgavas dome apstiprināja šā gada pašvaldības
budžetu. Lai arī budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir
samazināti par 25,9 procentiem, pašvaldība nodrošinās visu funkciju
izpildi un savu institūciju darbību, samazinot tikai
apjomus.

Pašvaldības kopbudžeta apjoms šogad prognozēts 41 381 743 latu,
tajā skaitā 39 509 707 latu pamatbudžeta ieņēmumi un 1 872 036 latu
speciālā budžeta ieņēmumi.
Pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs uzsvēra, ka, veidojot
šā gada budžetu, finanšu politika vērsta uz pilsētas ekonomiskās
attīstības saglabāšanu. Budžeta kontekstā ir nodrošināta lielākā
daļa pilsētai svarīgu investīcijas projektu realizācija un
saglabāta attīstība, neraugoties uz smago ekonomisko situāciju.

Šī ir pirmā reize pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad
Jelgavas dome apstiprināja budžetu, kas ir mazāks nekā iepriekšējā
gadā. Līdz ar to, sabalansējot budžeta ieņēmumus un izdevumus,
būtiski ir samazināti līdzekļi visām jomām, izņemot sociālo.
Ekonomiskās krīzes laikā Jelgavā sociālā palīdzība izvirzīta par
budžeta prioritāti.

«Situācija nav vienkārša un būtiski bija jāsamazina finansējums
visās nozarēs. Vienīgā budžeta pozīcija, kas šogad ir augusi, ir
sociālo pabalstu budžets, jo pats svarīgākais šobrīd ir dot zināmu
drošības sajūtu mūsu pilsētas iedzīvotājiem,» atzīst Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Sociālajiem pabalstiem šogad atvēlēti 985 260 lati, tas ir par 78
356 latiem vairāk kā pagājušajā gadā, bet sociālai aizsardzībai
kopumā pilsētas budžetā paredzēti 2 434 748 lati.

Pašvaldības darbu ierobežo arī likums par valsts budžetu, kas
aizliedz pašvaldībai aizņemties kredītresursus un uzņemties
ilgtermiņa finansiālās saistības, izņemot ES struktūrfondu līdzekļu
apguvei. Jāpiebilst, ka tieši kredītņemšanas liegums pašvaldībai
šogad liedz īstenot virkni projektu, tai skaitā arī ielu remontus.
Ielu uzturēšanai un remontam nelabvēlīgu lēmumu gada nogalē pieņēma
arī valsts, kas no Autoceļu fonda šogad pašvaldībām atvēlēs uz pusi
mazāk līdzekļu. «Šobrīd viena kilometra remontam uz valsts ceļiem
atvēlēti 6 000 latu, bet pašvaldības ceļiem un ielām – 900 latu.
Vai tas ir solidārs princips? Pašvaldības cīnās, lai panāktu, ka
tiek ievērots vienlīdzības princips un jau šobrīd Latvijas
Pašvaldību savienība valdībai gatavo virkni priekšlikumu, lai ne
tikai šajā jomā, bet arī citās līdzekļu ekonomija valstī un
pašvaldībā notiktu solidāri,» uzsver A.Rāviņš.

Taču, lai gan pašvaldības budžeta kontekstā ielu remontam atvēlēt
līdzekļus ir praktiski neiespējami, ja nav kredītresursu, tas
nenozīmē, ka šogad Jelgavā ielas netiks rekonstruētas. «Pirmo gadu
mums ir izdevies piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzekļus ielu rekonstrukcijai, kas ļaus sakārtot gan Lielo ielu no
Dambja līdz Atmodas ielai, gan ielas ap Zemgales olimpisko centru
un 4. vidusskolu, gan trīs ielas Vecpilsētā, tāpēc kopumā var
teikt, ka ieguldītie līdzekļi pilsētas ielās būtiski neatšķirsies
no iepriekšējiem gadiem,» tā A.Rāviņš. 

Tāpat papildus slogu pašvaldības budžetam valdība uzlika,
nepiešķirot līdzekļus pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku
līdzfinansēšanai. Lai bērnudārzu darbiniekiem alga nebūtu
jāsamazina par trešdaļu, pašvaldības budžetā ir atvēlēti 545 700
lati.

Jāpiebilst, ka izglītības joma ir tā, kam atvelēta lielākā budžeta
daļa – 15 879 543 lati, no tiem pirmsskolas izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai paredzēti 3 160 295 lati, pamatizglītības,
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai paredzēti 9 985 297 lati. Tajā skaitā ir arī
līdzekļi Valsts investīciju projektiem – 4. vidusskolas piebūves
celtniecības pabeigšanai paredzēti 2 930 000 lati, savukārt 3.
pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai ieplānoti 440 645
lati.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai paredzēti 1 526 213
latu.

Jau minēts, ka gandrīz katrā jomā līdzekļi taupīti, taču
neskatoties uz to, pašvaldība turpinās iesāktos projektus –
Zemgales Olimpiskā centra būvniecību. Pašvaldība plāno ieguldīt SIA
«Zemgales Olimpiskā centrs» pamatkapitālā 232 250 latus. Tāpat
turpināsies ar Eiropas fondu finansēto pilsētvides projektu
realizācija tās ir gan jau nosaukto ielu rekonstrukcija, gan
Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošana un Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja teritorijas labiekārtošana, kā arī
Lielupes aizsargdambja atjaunošana, izmantojot cukurfabrikas
restrukturizācijas procesa līdzekļus.  

Būtiski uzvērt, ka atbilstoši likumam par darba samaksu valsts un
pašvaldības iestādēs strādājošajiem, par 15 procentiem samazināts
atlīdzības apjoms.

Savukārt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Jelgavai šogad
jāiemaksā 1 417 264 latu.

Video: Māris Martinsons