17 °C, 1.1 m/s, 88.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldības policija: īpašumam piegulošās teritorijas jāsakopj
Pašvaldības policija: īpašumam piegulošās teritorijas jāsakopj
09/09/2011

Sākoties rudens sezonai, Jelgavas Pašvaldības policija aicina īpašniekus uzmanību pievērst īpašumam piegulošajām teritorijām un grāvmalām, lai tās neaizaugtu. Tas bojā pilsētas vizuālo izskatu un nākamajā pavasarī var veicināt kūlas dedzināšanu.

Ritma Gaidamoviča

Sākoties rudens sezonai,
Jelgavas Pašvaldības policija aicina īpašniekus uzmanību pievērst
īpašumam piegulošajām teritorijām un grāvmalām, lai tās neaizaugtu.
Tas bojā pilsētas vizuālo izskatu un nākamajā pavasarī var veicināt
kūlas dedzināšanu.

Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce informē, ka Jelgavas
pilsētas Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka vietās, kur nav
ielas vai ceļš, jānodrošina īpašumam piegulošajās teritorijās
sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot grāvjus) – ap fizisko
personu īpašumiem līdz pieciem metriem, juridisko personu īpašumiem
– līdz 25 metru platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība» – vismaz trīs
reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus),
ārpus centra zonas – 15 centimetrus); neapbūvētajās teritorijās
zālāju nopļaušana jānodrošina līdz 10 metriem platā joslā no ietves
vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās
vietās. Būvētājam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo
ietvju, brauktuvju – līdz brauktuves ass līnijai (ja ielas
braucamās daļas sakopšanu pašvaldība nav iespējams veikt
centralizēti), zālienu un grāvju sakopšana, zāles nopļaušana,
būvžoga uzturēšana un krāsošana. Savukārt mazdārziņu īpašniekiem
(nomniekiem) savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana,
robežai pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana
(ieskaitot arī grāvjus) līdz 10 metriem platā joslā vai atbilstoši
saskaņojumam ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība», kā arī atkritumu izvešana.

Teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti
zālieni, zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, pārējos
kopjamos vai pie ielām piegulošos zālienos, zāles garums nedrīkst
pārsniegt 15 centimetrus, ārpus pilsētas centra zonas neapbūvētajās
teritorijās pieļaujama zālienu nopļaušana līdz trim metriem platā
joslā no ietves vai brauktuves. Citas zālienu platības pļaujamas ne
retāk kā divas reizes sezonā (līdz 23. jūnijam un līdz 15.
septembrim).

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
paredz, ka pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas,
izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz 10 latiem,
sastādot administratīvo protokolu, kurš tiek izskatīts pašvaldības
administratīvajā komisijā, var noteikt naudas sodu līdz 50
latiem.

Vasaras mēnešos Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas inspektori
sastādījuši 70 administratīvā pārkāpuma protokolus, bet ar 106
zemes īpašniekiem veiktas preventīvas pārrunas.

«Pašvaldības policija atgādina, ka
ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Tāpēc aicina zemes
īpašniekus veikt nepieciešamos pasākumus, lai nākošajā pavasarī
nenotiktu kūlas dedzināšanas, citādi par Ugunsdrošības noteikumu
neievērošanu zemes īpašnieki tiks saukti pie administratīvās
atbildības,» tā S.Reksce.