18.4 °C, 1.7 m/s, 95.7 %

Pilsētā

Pašvaldības policijai – 20
01/07/2010

Šodien Jelgavas pašvaldības policija atzīmē 20. dibināšanas gadadienu. Tiesa, svinīgais pasākums notiks rīt Kultūras namā, kad plānots uzņemt viesus un sveikt gan esošos gan bijušos iestādes darbiniekus. Lai vairāk iepazītu iestādes darbu, portāls www.jelgavasvestnesis.lv uzrunāja ilggadējo Pašvaldības policijas priekšnieku Fēliksu Jasenu un pašreizējo vadītāju Viktoru Vanagu, kā arī darbinieku ar desmit gadu darba stāžu – Māri Velvi.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas pašvaldības policija atzīmē 20.
dibināšanas gadadienu. Tiesa, svinīgais pasākums notiks rīt
Kultūras namā, kad plānots uzņemt viesus un sveikt gan esošos gan
bijušos iestādes darbiniekus. Lai vairāk iepazītu iestādes darbu,
portāls www.jelgavasvestnesis.lv uzrunāja ilggadējo Pašvaldības
policijas priekšnieku Fēliksu Jasenu un pašreizējo vadītāju Viktoru
Vanagu, kā arī darbinieku ar desmit gadu darba stāžu – Māri
Velvi.

Pašvaldības policijas jubilejas pasākums notiks rīt pulksten 13
Kultūras namā. Kā informē iestādes juriste – sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce, plānots ne vien uzņemt viesus, bet
sveikt arī bijušos un esošos darbiniekus. Ar V.Vanaga pavēli tiks
piešķirti vairāki apbalvojumi – krūšu nozīmes «Par piecu gadu
izdienu», «Par desmit gadu izdienu», «Par piecpadsmit gadu
izdienu», «Ķīla likumībai – mans gods», Pateicības raksti, Jelgavas
pilsētas pašvaldības policijas dibināšanas 20. gadadienas jubilejas
nozīmes.

 

Jelgava – Pašvaldības policijas šūpulis

Fēlikss Jasens, Pašvaldības policijas priekšnieks no
1991. septembra līdz 2007. gada novembrim:

«Laikā, kad radās dažādas nacionālās kustības, Latvijā izveidojās
arī pirmās kārtības sargu vienības. Tās bija kā pretreakcija
pastāvošajai padomju iekārtai, jo tā laika milicija galvenokārt
tika komplektēta no gruzīniem, tadžikiem, baltkrieviem, krieviem.
Vienā brīdī izveidojās situācija, kad cittautieši atteicās strādāt
iedzīvotāju interesēs, tāpēc radās nepieciešamība izveidot jaunu
struktūru. Pirmā pilsēta, kurā tika izveidota Municipālā policija,
bija Jūrmala, bet tajā pašā 1990. gadā arī Jelgavā tika dibināts
Kārtības sargu vienības štābs, kurā biju priekšnieka Edija Putnieka
vietnieks. Šāds nosaukums bija nepieciešams tāpēc, ka likumdošana
neparedzēja tādas struktūras kā policija eksistenci, bet darbs pie
likuma «Par policiju» tikai nupat kā bija sācies. Mēs ar Augstākās
padomes deputātu Imantu Geidānu pat piedalījāmies diskusijā, lai
pārliecinātu deputātus, ka Pašvaldības policija ir vajadzīga. Tas
nostrādāja, un topošajā likumā tika iekļauts 19. pants, kas nosaka
Pašvaldības policijas pienākumus un tiesības. 1991. gada septembrī
izveidojās zemessardze, uz turieni pārgāja toreizējais Pašvaldības
policijas priekšnieks, un iestādes vadību pārņēmu es.

Tika izveidota iecirkņu sistēma: pilsēta tika sadalīta trīs
iecirkņos, un inspektori strādāja tikai darba dienās no pulksten 8
līdz 17. Vēlāk pēc iedzīvotāju lūguma darbs tika nodrošināts arī
nakts stundās – tika izveidota dežūrgrupa, iecirkņi pārveidoti par
patruļām, bet vēlāk, reaģējot uz notiekošo, izveidojās arī citas
struktūrvienības: Bērnu un jaunatnes lietu nodaļa, ko vadīja Oksana
Ignatova, Apsardzes nodaļa, ko vadīja Uldis Beikmanis,
Autotransporta uzraudzības nodaļa, kuru vēl joprojām vada Inga
Stepāne, Ūdenspolicija un citas. Tas apliecina, ka Pašvaldības
policija spēj mainīties un pielāgoties situācijai ātri un efektīvi.
Turklāt daudzas lietas iespējams regulēt, pieņemot pašvaldības
saistošos noteikumus.

Policijas risināmās problēmas lielā mērā nosaka laiks, kādā
dzīvojam. Daudzas «izmirst» pašas no sevis, bet ar citām esam
tikuši galā. Piemēram, uzsākot aktīvu kampaņu, izskausta automašīnu
novietošana invalīdu stāvvietās. Tomēr šo gadu laikā nav izdevies
tikt galā ar alkohola lietošanu sabiedriskās vietās, kas jo
populāra ir tieši jauniešu vidū. To nav viegli izskaust, bet ar
sabiedrības atbalstu tas ir izdarāms. Tiesa gan – sabiedrība ir
kūtra un neiesaistās. Vai bieži nācies dzirdēt, ka veikalā pie
kases pircēji pārdevējam atgādinātu, ka jaunietim jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments?

Runājot par iedzīvotāju attieksmi pret policiju, uzskatu, ka ir
trīs iedzīvotāju kategorijas. Pirmā, kam policija ir palīdzējusi –
viņu attieksme ir pozitīva. Otrā, kurus policija ir nosodījusi un
kuru attieksme ir negatīva. Trešā un lielākā daļa ir tādu, kam ir
vienalga līdz brīdim, kad viņi pāriet pie pirmajiem vai otrajiem.
Pašvaldības policijas un arī jebkuras citas iestādes vadītāja
uzdevums ir panākt, lai tiem, kuriem ir vienalga, tomēr rodas
pozitīvs iespaids. Vienlaikus uzskatu, ka arī policijas nebūšanas
ir jāatklāj. Ja iedzīvotājiem ir informācija par policistu
neatbilstošu uzvedību vai rīcību, ir jāinformē policijas vadība, jo
neviens fakts nepaliek nepamanīts, turklāt vadības interesēs nav
neko nedarīt – tā ir cieņa pret iestādi, kuru vada. Ir gadījumi,
kad policists, uzvelkot formas tērpu, sāk uzvesties neadekvāti, bet
tas nav pieļaujams. Policisti strādā iedzīvotāju labā, un forma
viņiem ir tāpēc, lai viņus varētu atšķirt citu vidū un zinātu, ka
viņi ir cilvēki, pie kuriem var vērsties pēc palīdzības jebkurā
laikā.»

«Gods kalpot Jelgavai!»

Māris Velve, Patruļpolicijas nodaļas vadītājs, Jelgavas
Pašvaldības policijā strādā no 2000. gada:

«Kad sāku strādāt Pašvaldības policijā, man bija 18 gadi. Tolaik
mans tēvs strādāja Valsts ieņēmumu dienestā, bet brālis dienēja
armijā, tāpēc man bija interese par šīm lietām. Pēc vidusskolas
gribēju strādāt kādā no policijas struktūrām un izvēlējos Jelgavas
Pašvaldības policiju. Tad nu ierados Pašvaldības policijā un teicu:
«Gribu te strādāt.»

Kā kārtībnieks nostrādāju kādus divus trīs gadus. Strādājām
tikai darba dienās no pulksten 8 līdz 17 un pārvietojāmies kājām.
Mana darba diena galvenokārt pagāja Pārlielupē. Vēlāk izveidoja
Patruļdienestu, kurā divu cilvēku ekipāžas strādāja maiņās.
Aptuveni pēc trim gadiem izveidoja Satiksmes uzraudzības nodaļu,
kurā darbu sākām trīs cilvēki. Mēs kontrolējām apstāšanās un
stāvēšanas aizliegumu ievērošanu. Vēlāk uz atvaļinājuma laiku
aizvietoju arī vairāku nodaļu priekšniekus, līdz apmēram pirms
diviem gadiem man piedāvāja kļūt par Patruļpolicijas nodaļas
vadītāju. 

Savu izvēli neesmu nožēlojis ne mirkli. Sāku no pašas apakšas –
biju Iecirkņu inspektoru nodaļas kārtībnieks. Lielāko daļu laika
esmu strādājis uz ielām un saskāries ar dažādām situācijām un
dažādiem cilvēkiem. Darbs iemāca disciplīnu, jo esmu policists 24
stundas diennaktī un nevaru atļauties, piemēram, atrasties
piedzēries sabiedriskā vietā, turklāt daudzi uz ielas mani
atpazīst. Es tomēr radu priekšstatu ne tikai par sevi, bet arī par
policiju kopumā.

Darbs ir interesants, jo Pašvaldības policija savā pilsētā
nodarbojas ar visu – gan kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu,
gan palīdz nelaimes gadījumos un dabas stihijās. Pats esmu
jelgavnieks, tāpēc negribētu strādāt citā pilsētā. Te man ir
pazīstama vide un cilvēki, turklāt varu strādāt savas pilsētas
labā. Man ir gods kalpot Jelgavai!»

Lai runā darba rezultāti

Viktors Vanags, Pašvaldības policijas priekšnieks no
2008. gada februāra:

«Pašvaldības policija pilda ļoti dažādas funkcijas, no kurām
nozīmīgākā ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Vidēji diennaktī
saņemam 20 – 30 izsaukumus, un tas ir ievērojams skaits, turklāt
izsaukumu raksturs ir visdažādākais – no ikdienišķiem sīkumiem līdz
cilvēku evakuācijai plūdu laikā. Visvairāk nākas risināt ģimenes un
kaimiņu konfliktus, kas nereti rodas pēc alkohola lietošanas.
Saņemam arī daudz izsaukumu par trokšņošanu, bet pēdējā laikā aug
arī tādu izsaukumu skaits, ko izraisa cilvēku neadekvāta uzvedība
un rīcība. Tomēr Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir un būs
palīdzēt iedzīvotājiem.

Nākotnē plānojam pilnveidot Ūdenspolicijas nodaļas darbu. Kad
būs pabeigta Lielupes aizsargdambja būvniecība un ierīkota atpūtas
zona, aktivitāte uz ūdens neapšaubāmi palielināsies. Lai sasniegtu
šo mērķi, nākamgad kopā ar Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības
centru plānojam īstenot policijas darbinieku apmācības programmu.
Tajā viens no blokiem būs tieši darbs saskarsmē ar cilvēkiem un
administratīvā lietvedība, bet kopumā tās būs vērstas uz to, lai
policijas darbiniekos attīstītu spriestspēju, kas nepieciešama,
izanalizējot saņemtos izsaukumus un izvēloties piemērotāko rīcības
modeli. Pēdējos divos gados ir izveidotas jaunas štata vietas –
Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupa, kura izskata iedzīvotāju
sūdzības un palīdz atrisināt viņu savstarpējās nesaskaņas, kā arī
iekšējās drošības galvenais inspektors. Šis cilvēks izvērtē
policijas darbinieku rīcību, īpaši pie personu aizturēšanas,
piemēram, vai pareizi pielietots fiziskais spēks, speciālie
līdzekļi un vai saskarsme ar personām bijusi adekvāta.

Visas šīs lietas veido arī iestādes prestižu. Mans priekšgājējs
Fēlikss Jasenss daudz bija paveicis Pašvaldības policijas izveidē.
Ar smagu darbu pakāpeniski tika iegūta iedzīvotāju uzticība,
pierādot, ka Jelgavas iedzīvotājiem esam noderīgi. Atklātie
noziegumi, administratīvo pārkāpumu fiksēšana un preventīvais darbs
ar pārkāpējiem, darbs ar nepilngadīgajiem, sabiedrības informēšana
– tie ir mūsu pamatuzdevumi, kas rada sabiedrības priekšstatu par
policiju. Ja sabiedrība to novērtē, tas ir apliecinājums, ka darbs
padarīts labi.»

Foto: Ivars Veiliņš un Krišjānis Grantiņš