4 °C, 2.3 m/s, 78.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldības prasīs lielāku finansējumu ielām
Pašvaldības prasīs lielāku finansējumu ielām
15/05/2008

Jelgavas pašvaldība atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rītdienas kongresa rezolūcijas projektu, kas paredz vairāk līdzekļu atvēlēt pašvaldību ceļiem un ielām. Tāpat lielajām pilsētām svarīgi, lai lielāku finansējumu varētu saņemt no Valsts investīciju programmas.

Anna Afanasjeva

Jelgavas pašvaldība atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
rītdienas kongresa rezolūcijas projektu, kas paredz vairāk līdzekļu
atvēlēt pašvaldību ceļiem un ielām. Tāpat lielajām pilsētām
svarīgi, lai lielāku finansējumu varētu saņemt no Valsts
investīciju programmas.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne uzsver, ka
mūsu pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies šīs LPS darba grupas
darbībā, jo Jelgavā ielu sakārtošana ir ļoti būtiska. LPS 18.
kongresa dalībnieki, tostarp jelgavnieki, Saeimu un valdību aicinās
turpmāk valsts ceļu programmas finansējumu sadalīt proporcionāli
uzturēšanas izmaksām, 60 procentu atvēlot pašvaldību, bet 40 –
valsts ceļiem, jo pašvaldību ceļu un ielu kopgarums gandrīz divas
reizes pārsniedz valsts ceļu kopgarumu. Pašlaik pašvaldībām
paredzēti 30, bet valstij – 70 procenti no ceļiem paredzētās
naudas. Toties valsts ceļu kopējais garums ir 20 000, bet
pašvaldību ielu un ceļu – 39 000 kilometru.
LPS rezolūcijā arī uzsvērts, ka vietējo ielu un ceļu uzturēšanas
izmaksas būtiski neatšķiras no valsts pirmās šķiras ceļu
uzturēšanas un prasa pat lielākus izdevumus. Tāpat jāņem vērā, ka
administratīvi teritoriālās reformas gaitā vēl vairāk pieaugs
vietējās satiksmes kā publisko pakalpojumu nodrošināšanas faktora
loma.
Līdztekus minētajam pašvaldības kongresā prasīs arī izveidot valsts
programmu pašvaldību ielu un ceļu attīstībai. I.Škutāne papildina,
ka svarīgi, lai galvaspilsētai Rīgai būtu paredzēts no citām
pašvaldībām atsevišķs finansējums. Savukārt lielajām pilsētām ir
būtiski, lai tām būtu pieejami ES struktūrfondu līdzekļi. Pašlaik
pašvaldībām uz tiem tikpat kā nav iespējams pretendēt. Jelgava
iesniegusi Dobeles šosejas posma kā tranzīta ielas rekonstrukcijas
projektu, bet uz līdzfinansējumu Kalnciema ceļa, Tērvetes un
Garozas ielas atjaunošanai pretendēt vispār nav iespējams. Bet tas
nenozīmē, ka jelgavniekiem šīs ielas ir mazāk būtiskas nekā
tranzītielas, kam pieejams ES atbalsts.
Tāpat jelgavniekiem nozīmīgi, lai ielu sakārtošanai piešķirtu
finansējumu no Valsts investīciju programmas. Pašreizējās prognozes
nav optimistiskas, dzirdēts, ka līdzekļus atvēlēs tikai Satiksmes
ministrijas ES projektu līdzfinansēšanai. I.Škutāne pauž cerību, ka
tomēr netiks aizmirstas arī pašvaldību akūtās vajadzības.