15.6 °C, 1.2 m/s, 89.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPašvaldības vadība ar uzņēmējiem diskutē par Jelgavas attīstību
Pašvaldības vadība ar uzņēmējiem diskutē par Jelgavas attīstību
15/01/2009

Ceturtdien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (PIC) notika pilsētas uzņēmēju tikšanās ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju Gunitu Osīti, lai pārrunātu pilsētas teritorijas plānojumu, tās telpisko attīstību, pašvaldības īstenotos projektus un uzņēmējdarbības attīstību Jelgavā.

Arturs Neikšāns

Ceturtdien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(PIC) notika pilsētas uzņēmēju tikšanās ar Jelgavas domes
priekšsēdētāju Andri Rāviņu un Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāju Gunitu Osīti, lai pārrunātu pilsētas teritorijas
plānojumu, tās telpisko attīstību, pašvaldības īstenotos projektus
un uzņēmējdarbības attīstību Jelgavā.

Diskusiju atklāja PIC direktore Sarmīte Vīksna, kas bija gandarīta,
ka pašvaldības vadības diskusijas ar pilsētas uzņēmējiem ir
izveidojusies par labu tradīciju, kas visām iesaistītajām pusēm ir
ļoti vērtīgs dialogs, kā arī uzņēmējiem kalpo kā unikāls
informācijas avots par Jelgavas attīstību. Viņa sveica SIA
«Rūķītis» īpašniekus Ingu un Ringoldu Rancānus kā visaktīvākos
uzņēmējus, kas līdz šim izmantojuši PIC organizētās
konsultācijas.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš klātesošajiem
uzņēmējiem 2009. gadā novēlēja stiprumu un izturību, kā arī spēku
pieņemt atbildīgus lēmumus sev, pilsētai un valstij. A.Rāviņš
atgādināja, ka šobrīd svarīgākais pilsētā ir budžeta pieņemšana,
turklāt Starptautiskais Valūtas fonds, Latvijas valstij aizdodot
1,7 miljardus eiro, nopietnus uzdevumus ir uzdevis arī visām
Latvijas pašvaldībām. Jelgavas domes priekšsēdētājs uzņēmējiem
atgādināja, ka, lai stabilizētu finansiālo situāciju valstī,
pašlaik pašvaldībām ar likumu ir aizliegts aizņemties naudu, tāpēc
finansiālā situācija «ir tāda, kāda tā ir». «Šobrīd 2009. gada
budžets tiek plānots par 20% mazāks, nekā pagājušogad, praktiski
atgriežoties pie 2006. gada budžeta apmēriem. Tas mums ir liels
trieciens,» tā A.Rāviņš. Taču viņš mierināja, ka Jelgavas pilsēta
uz pārējo Latvijas pašvaldību fona izskatās labi, risinājumi tiek
meklēti un aicināja uzņēmējus aktīvi pieteikt savas idejas Jelgavas
domē pilsētas attīstībai. A.Rāviņš arī atskatījās uz pašvaldības
paveiktajiem projektiem un atzīmēja arī tādus neatliekamus
projektus kā Jelgavas 4. vidusskolas piebūve, Jelgavas 3.
pamatskolas siltināšana un Zemgales olimpiskā centra
būvniecība.

Savukārt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte uzņēmējus iepazīstināja ar Jelgavas attīstības plānošanas
dokumentiem: ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2007. – 2020. gadam,
teritorijas plānojumu, kā arī integrētās attīstības programmu 2007.
– 2013. gadam. Īpašu uzmanību viņa pievērsa teritorijas atļautajai
izmantošanai, minot gadījumus, ka uzņēmēji iegādājas zemi, taču
nepainteresējas, ka teritorijas plānojumā tai ir paredzētas citas
funkcijas, tādējādi «pērkot kaķi maisā». Viņa aicināja uzņēmējus
aktīvāk sadarboties ar Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldi, jo
«papildus painteresēšanās pirms lielu projektu uzsākšanas nekad
nenāks par ļaunu».

G.Osīte arī informēja par Jelgavas pilsētas atbalstītajiem
projektiem, kuriem ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda un citu
strukturālo fondu līdzfinansējums. Starp tiem var minēt
Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošana, pilsētas ielu
rekonstrukciju, vecpilsētas atjaunošanu un pielāgošanu tūrisma
vajadzībām, Lielupes gultnes tīrīšanu un upes labā krasta ainavisko
sakārtošanu, Jelgavas 4. vidusskolas piemērošanu izglītojamajiem ar
funkcionāliem traucējumiem.

Klātesošos uzņēmējus galvenokārt interesēja, kā pašvaldība ir
iecerējusi konkrētu objektu attīstību, piemēram, Jelgavas autoostas
pārnešana uz citu vietu, bijušās cukurfabrikas teritorijas nākotne,
dzelzceļa staciju infrastruktūras sakārtošana, Pasta salas
attīstība, kā arī citi jautājumi.

Plašāku diskusijas apskatu lasiet laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
nākamajā numurā, kas iznāks 22. janvārī.