30.2 °C, 3.3 m/s, 38.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPašvaldību savienība pieprasa finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām vismaz 2009.gada līmenī
Pašvaldību savienība pieprasa finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām vismaz 2009.gada līmenī
18/05/2010

Latvijas Pašvaldību savienība pieprasa nodrošināt pašvaldību autoceļiem un ielām finansējumu vismaz 2009. gada līmenī.

Latvijas Pašvaldību savienība pieprasa nodrošināt
pašvaldību autoceļiem un ielām finansējumu vismaz 2009. gada
līmenī.

Šāda prasība pausta Pašvaldību savienības Ministru prezidentam
Valdim Dombrovskim, satiksmes ministram Kasparam Gerhardam un
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijai adresētā vēstulē, aģentūru LETA informēja LPS padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos Dace Zvirbule.

Pašvaldību savienība norāda, ka pašreizējais finansējums ir
2003. gada līmenī un pašvaldības kā autoceļu un ielu uzturētāji
vairs nespēj garantēt sabiedrībai drošus un pieejamus sabiedriskā
transporta pakalpojumus un pārvietošanās iespējas.

Pašvaldību savienība, norādot, ka vairāk nekā 30% valsts
autoceļu ir sabrukuši, aicina nopietni izvērtēt, vai radušies
zaudējumi tautsaimniecībā saistībā ar autoceļu kritisko stāvokli ir
samērīgi ar neadekvāti mazo finansējumu autoceļu nozarē un formālo
ietaupījumu valsts budžetā.

Pašvaldību savienība rosina rast iespēju piesaistīt ES
finansējumu valsts vietējo ceļu sakārtošanai.

Vēstulē Pašvaldību savienība norāda, ka, pamatojoties uz
Ministru prezidenta 2010. gada 9. februāra rezolūciju, tika
izveidota darba grupa, kurā Satiksmes ministrijai kopīgi ar
Iekšlietu ministriju, Novadu apvienības valdi un RAPLM bija
jāizvērtē pašvaldībām piešķirtais valsts budžeta finansējums
pašvaldību ceļu uzturēšanai un jāinformē Ministru prezidents.

Pašvaldību savienība vēstulē norāda, ka 53 pašvaldības šī gada
1. ceturksnī autoceļu un ielu uzturēšanā līdzekļus izlietojušas
vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī, turklāt piešķirto
līdzekļu apjoms šogad ir par 28% mazāks nekā pagājušajā gadā.

Pamatojoties uz Novadu apvienības valdes priekšlikumiem,
Pašvaldību savienība jau 12. martā nosūtīja Satiksmes ministrijas
darba grupai vēstuli, kurā pieprasīja atjaunot mērķdotāciju sadales
proporciju starp pašvaldībām un valsti 30% pret 70%, kompensējot
pašvaldībām neizmaksāto starpību 5,55 miljonu latu apmērā no valsts
budžeta sadaļas «Neparedzētie izdevumi».

Pašvaldību savienība arī prasa atjaunot Valsts atbalsta
programmu valsts vietējiem ceļiem, šim nolūkam paredzot finansējumu
no ES struktūrfondiem, un sakarā ar kraso finansējuma samazinājumu
veikt ES fondu līdzekļu pārdali pašvaldību autoceļu un ielu
finansēšanai.

Pašvaldību savienība arī norāda, ka salīdzinājumā ar 2008.gadu
finansējums pašvaldību autoceļiem un ielām ir samazinājies 3,5
reizes.

Jau 12. marta vēstulē Satiksmes ministrijai Pašvaldību savienība
norādīja, ka atbilstoši likumam «Par autoceļiem» 2010. gadā
mērķdotācijās pašvaldībām būtu jāpiešķir 74,4 miljoni latu.

Pašvaldību savienība vēlas saņemt atbildes uz jautājumu, kāpēc
Valsts autoceļu programmai pretēji likumam «Par autoceļiem» tiek
atvēlēts tikai 25,9% paredzēto 80% vietā no akcīzes nodokļa naftas
produktiem un kādēļ šajā programmā netiek iekļauta transporta
nodeva.

Tāpat savienība vēlas uzzināt, vai ir samērīga finansējuma
sadale, ja valsts autoceļiem finansējums Valsts autoceļu programmā
ir 2690 lati uz vienu kilometru, tostarp valsts autoceļu ikdienas
uzturēšanai 1800 latu, bet pašvaldību autoceļiem un ielām 519 lati
uz vienu kilometru, tostarp autoceļu ikdienas uzturēšanai nedaudz
vairāk par 400 latiem uz vienu kilometru.

Pašvaldību savienība norāda, ka neviena valsts institūcija nav
izvērtējusi finanšu nepieciešamību pašvaldību ielu un autoceļu
ikdienas vai periodiskai uzturēšanai. Pēc kādiem principiem tad
tiks aprēķinātas un noteiktas mērķdotācijas pašvaldībām nākamajā
gadā, ja finansējums netiek piesaistīts akcīzes nodoklim naftas
produktiem un transporta nodevai? Būtībā mērķdotāciju sadale
atbilst 2009. gada 2. pusgada faktam, sadalot to pa mēnešiem, un
nekādi citi kritēriji vai sadales principi netiek ievēroti, līdz ar
to zudis ne tikai tiesiskais pamats Valsts autoceļu fonda
programmai, bet arī pamatojums mērķdotāciju sadales kritērijiem un
finansējums pašvaldībām būtībā ir nevis mērķdotācija, bet valsts
neargumentēts pabalsts autoceļu un ielu uzturēšanai, norāda
Pašvaldību savienība.

LETA