14.7 °C, 0.9 m/s, 93.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPēc 2. pamatskolas reorganizācijas 492 ģimenes jau izvēlējušās sava bērna nākamo skolu
Pēc 2. pamatskolas reorganizācijas 492 ģimenes jau izvēlējušās sava bērna nākamo skolu
08/07/2019

Īstenojot Jelgavas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas paredz skolu tīkla sakārtošanu pilsētā, šobrīd darbu ir beigusi Jelgavas 2. pamatskola. Lielākā daļa ģimeņu jau ir izvēlējušās savam bērnam kādu no pilsētas izglītības iestādēm, kur skolēns turpinās skolas gaitas. Tāpat visiem līdzšinējiem 2. pamatskolas pedagogiem ir piedāvātas darba iespējas pilsētas izglītības sistēmā.

Kā informē Jelgavas Izglītības pārvaldē,
Jelgavas 2. pamatskolas 1.–8. klašu 492 izglītojamo ģimenes ir
uzrakstījušas iesniegumu par bērna izglītības turpināšanu Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Pēc Izglītības
pārvaldes šā brīža rīcībā esošajiem datiem, Jelgavas 2. pamatskolas
izglītojamie mācības turpinās šādās pilsētas izglītības iestādēs:
Jelgavas 5. vidusskolā – 174, Jelgavas 6. vidusskolā – 175,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – 66, Jelgavas Centra pamatskolā –
14, Jelgavas 4. sākumskolā – 14, Jelgavas 4. vidusskolā – 2,
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā – 2, Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijā – 20, Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 9, Lazdiņas privātajā
pamatskolā «Punktiņš» – 1, Jelgavas Amatu vidusskolā – 8. Šobrīd
vēl izvēles procesā ir 15 ģimenes.

Vienlaikus arī visiem Jelgavas 2. pamatskolas
pedagogiem piedāvāta iespēja individuālai saziņai ar pilsētas
izglītības iestāžu direktoriem par darbu pilsētas izglītības
sistēmā. Uz šo brīdi 19 pedagogi jau ir lēmuši par turpmāko
pedagoģisko darbu pilsētas skolās – Jelgavas 4. sākumskolā,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas
6. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijā.

Jāuzsver, ka izglītības sistēmā kopumā šobrīd
pilsētā trūkst speciālistu. Pedagogi ir aicināti pieteikties šādām
vakancēm Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs: latviešu valodas,
literatūras skolotājs – 3,6 slodzes, angļu valodas skolotājs – 4,5
slodzes, mūzikas skolotājs – 2,7 slodzes, matemātikas skolotājs –
3,5 slodzes, fizikas skolotājs – 2 slodzes, ķīmijas skolotājs – 1
slodze, informātikas skolotājs – 1 slodze, vizuālās mākslas
skolotājs – 1 slodze, sociālais pedagogs – 1 slodze, speciālais
pedagogs – 2 slodzes.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva