20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPedagogu konferencē ieskicē jaunā mācību gada mērķus un izaicinājumus
Pedagogu konferencē ieskicē jaunā mācību gada mērķus un izaicinājumus
27/08/2019

«Viena no mūsu pilsētas izglītības nozares prioritātēm jaunajā mācību gadā ir nodrošināt efektīvu nozares pārraudzību – gan katras izglītības iestādes līmenī, gan pilsētā kopumā. Tāpat ir būtiska motivējošas atbalsta sistēmas izstrāde pedagogiem. Novēlu skolotājiem būt mērķtiecīgiem, atbildīgiem, sadarboties savā starpā, kopjot mūsu pilsētas vērtības. Svarīgākā no tām ir cilvēks,» šodien, uzrunājot mācībspēkus Jelgavas pedagogu augusta sanāksmē, sacīja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Jau pēc nepilnas nedēļas vairāk nekā 7000
Jelgavas skolēnu uzsāks jauno mācību gadu, un tradicionāli pirms
jaunā darba cēliena pilsētas pedagogi sanāk kopā konferencē, lai
vēlreiz ieskicētu galvenās darba prioritātes. Lielākais izglītības
nozares izaicinājums arī jaunajā mācību gadā Jelgavā būs darbs pie
pilsētas izglītības attīstības stratēģijas ieviešanas – tostarp
skolu tīkla sakārtošanas –, kas aizsākās iepriekšējā mācību gadā.
«Mūsu būtiskākie izaicinājumi ir efektīvs izglītības iestāžu tīkls,
pirmsskolas izglītības pieejamība, daudzveidīgu un kvalitatīvu
izglītības programmu īstenošana,» izaicinājums ieskicēja G.Auza.
Viņa aicināja pedagogus uz sadarbību, iekļaujošas izglītības
nodrošināšanu un skolēnu individuālo prasmju attīstību.

Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš uzsvēra, ka skolām ir jāturpina darbs, lai definētu savus
attīstības virzienus un specializāciju. «Dažas skolas to jau ir
veiksmīgi izdarījušas aizvadītajā mācību gadā, bet dažas pie savas
specializācijas definēšanas vēl strādā, un esmu drošs, ka jaunajā
mācību gadā tas izkristalizēsies. Šajā procesā ir būtiski pārmaiņas
mācību saturā ieviest pakāpeniski un pēctecīgi, atceroties, ka
svarīgākais uzdevums ir veidot radošu un kritiski domājošu
skolēnu,» tā domes priekšsēdētājs. Viņš norādīja, ka izglītības
nozares izaicinājumi ir arī skolēnu ar īpašām vajadzībām apmācība,
kā arī pedagogu digitālo prasmju novērtēšana, pilnveidošana un
integrēšana mācību procesā.

Sākoties jaunajam mācību gadam, pilsētā
sveikti arī 15 jauni pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un
vietnieki.

Foto: Ivars Veilinš/«Jelgavas Vēstnesis»