5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Pilsētā

Pedagogu radošie darbi
01/05/2008

Darba svētku priekšvakarā Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā ikgadējos pilsētas skolotāju darba svētkos sveikti 28 radošo darbu, vairāki publicēto darbu autori un pedagogi, kas šajā mācību gadā ieguvuši maģistra grādu.

Ritma Gaidamoviča

Darba svētku priekšvakarā Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā ikgadējos pilsētas skolotāju darba svētkos
sveikti 28 radošo darbu, vairāki publicēto darbu autori un
pedagogi, kas šajā mācību gadā ieguvuši maģistra
grādu.

Par piedāvātajām tēmām 117 autori kopā izstrādājuši 91 darbu. Bet
apbalvošanai pilsētas radošo darbu konkursā Jelgavas
vispārizglītojošās skolas iesniegušas tikai 28 darbus no Jelgavas
vispārizglītojošajām skolām, kas arī saņēma godalgas.
Šajā mācību gadā pedagogu radošo darbu konkursam tika piedāvātas
trīs tēmas: Inovatīvā darbība informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšanai; Skolēnu izziņas darbības aktivizēšana dabaszinātņu
priekšmetos; Skolēna aktivitātes un atbildības veicināšanas nozīme
personības izaugsmē.
Martā un aprīlī visi izstrādātie darbi tika izvērtēti skolās radošo
darbu dienās – pedagogu radošo darbu lasījumos, konferencēs,
pieredzes apmaiņas semināros par skolotāju radošo darbību un
informāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kuru laikā
radošo darbu autori iepazīstināja savus kolēģus ar paveikto. Katra
skola, izvērtējot izstrādātos darbus, trīs labākos izvirzīja
apbalvošanai. Konkursā šogad ieviests arī viens jauninājums – tajā
varēja piedalīties un darbus vērtēt visi Jelgavas skolu pedagogi,
jo konkursu vērtēšana notika elektroniskajā vidē. Pasākuma mērķis
ir veicināt pilsētas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
radošo darbību.