23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPensionāriem pieteikums elektroniskajai kartei jāiesniedz līdz 27. datumam
Pensionāriem pieteikums elektroniskajai kartei jāiesniedz līdz 27. datumam
14/06/2013

Pensionāri, kuri vēl nav noformējuši elektronisko iedzīvotāju karti braukšanai pilsētas autobusos ar atlaidi, aicināti ņemt vērā: lai varētu izmantot pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus jau nākamajā mēnesī, kartei Sociālo lietu pārvaldē jāpiesakās līdz kārtējā mēneša 27. datumam.

Sintija Čepanone

Pensionāri, kuri vēl nav
noformējuši elektronisko iedzīvotāju karti braukšanai pilsētas
autobusos ar atlaidi, aicināti ņemt vērā: lai varētu izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus jau nākamajā
mēnesī, kartei Sociālo lietu pārvaldē jāpiesakās līdz kārtējā
mēneša 27. datumam.

No 1. maija visiem Jelgavas pilsētā
deklarētajiem pensionāriem un represētajām personām tiek
nodrošināta iespēja pilsētas autobusā braukt ar 50 procentu
atlaidi, maksājot 25 santīmus par braucienu. Otru pusi no biļetes
cenas apmaksā pašvaldība, taču atlaide paredzēta ne vairāk kā 16
braucieniem mēnesī.

Lai šo atlaidi varētu izmantot, Jelgavā
deklarētajiem pensionāriem jānoformē elektroniskā iedzīvotāja
karte. To var izdarīt Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, 115. kabinetā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 13 līdz 17.

«Dokumentu noformēšana un fotografēšanās
tiek organizēta bez maksas. Iedzīvotājam, līdzi ņemot pasi un
attiecīgi pensionāra vai politiski represētās personas apliecību,
vien jāatnāk uz pārvaldi, jāaizpilda iesniegumu veidlapa un
jānofotografējas,» kārtību skaidro Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Zanda Ērmiņa, norādot, ka iesnieguma veidlapu
braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai var aizpildīt arī
iepriekš – to var izdrukāt no Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas
lapas www.jelgava.lv vai Sociālo lietu pārvaldes mājas lapas
www.jelgava-soclp.lv sadaļas «Dokumenti».

Taču pensionāriem, kuri elektroniskajai
iedzīvotāju kartei vēlas pieteikties tikai tagad, jāņem vērā, ka
kartes izgatavošanu «SEB banka» nodrošina piecu darba dienu laikā
pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, tādējādi izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas
nav iespējams. «Tāpat jāņem vērā, ka aktualizēto sarakstu ar
personām, kas pieteikušās Jelgavas iedzīvotāja kartei kārtējā
mēnesī, pārvaldes speciālisti apkopo un bankai iesniedz mēneša
beigās, līdz ar to nākamajā mēnesī braukšanas maksas atvieglojumus
var izmantot tikai tie pensionāri, kas Sociālo lietu pārvaldē
iesnieguši pieteikumu un nofotografējušies ne vēlāk kā līdz kārtējā
mēneša 27. datumam. Ja 27. datums iekrīt brīvdienā, tad pieteikumam
jābūt iesniegtam ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā,» tā Z.Ērmiņa.
   

Elektroniskā iedzīvotāja karte ir
piesaistīta «SEB bankai», kur arī pensionāram tiks izsniegta
izgatavotā karte braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.
Jāpiebilst, ka dokumentu noformēšana un fotografēšanās tiek
organizēta bez maksas – karšu izgatavošanas un pirmā gada
uzturēšanas izmaksas sedz SIA «Jelgavas autobusu parks», bet
turpmāk par kartes uzturēšanu tās īpašniekam bankai būs jāmaksā
lats gadā. Savukārt par kartes atjaunošanu nozaudēšanas gadījumā
būs jāmaksā 2 lati.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
pēc kartes aktivizēšanas pensionāram kontā jāieskaita nauda, kas
nepieciešama braukšanas apmaksai 50 procentu apmērā, bet otrus 50
procentus sedz pašvaldība. Tā kā 50 procentu apmērā pilsētas
pensionāriem tiek kompensēti ne vairāk kā 16 braucieni mēnesī,
pašvaldība mēnesī ieskaita četrus latus, bet otrus četrus kontā
jānodrošina pašam pensionāram.

Būtiski, ka pašvaldība veiks iemaksas
pēc faktiskā braucienu skaita, tas ir, 25 santīmi kartes kontā tiek
ieskaitīti pēc katra veiktā brauciena. Ja mēneša laikā ar
sabiedrisko transportu braukts mazāk par 16 reizēm, neizmantotie
braucieni nepārceļas – nākamajā mēnesī ar atlaidi atkal varēs veikt
ne vairāk kā 16 braucienus, savukārt, ja mēneša laikā pensionārs ar
pilsētas autobusu braucis biežāk, par katru nākamo braucienu būs
jāmaksā pilna biļetes cena. Norēķiniem var izmantot arī šo pašu
karti, ja vien tajā nodrošināta braucienam nepieciešamā naudas
summa.

Līdz šim brīdim elektronisko iedzīvotāja
karti jau noformējuši 1925 Jelgavas pensionāri un politiski
represētās personas.

Sociālo lietu pārvalde atgādina, ka
pensionāriem, kas vecāki par 75 gadiem, tiek saglabāta iespēja no
1. maija līdz 1. oktobrim iegādāties autobusa mēnešbiļeti ar 50
procentu atlaidi, tas ir, par 10 latiem. Otru pusi no pilnas
mēnešbiļetes cenas sedz pašvaldība. Braukšanas apliecību
mēnešbiļetes iegādei pensionāri var saņemt Sociālo lietu pārvaldē,
un mēnešbiļetes iegādei elektroniskā iedzīvotāja karte nav
jāformē.

Foto: Ivars Veiliņš