24.7 °C, 6.8 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPērn izbūvētajām ūdenssaimniecības komunikācijām var pieslēgt īpašumus
Pērn izbūvētajām ūdenssaimniecības komunikācijām var pieslēgt īpašumus
01/07/2013

Daļā ielu, kurās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve veikta pagājušajā gadā, noslēgušies pēdējie būvdarbi. Tas nozīmē, ka jau pašlaik jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem apkārtējo privātmāju iedzīvotāji var pieslēgt savus īpašumus.

www.jelgavasvestnesis.lv

Daļā ielu, kurās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas izbūve veikta pagājušajā gadā, noslēgušies
pēdējie būvdarbi. Tas nozīmē, ka jau pašlaik jaunizbūvētajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem apkārtējo privātmāju iedzīvotāji
var pieslēgt savus īpašumus.

SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
realizētā projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, II kārta» gaitā ir pabeigti būvdarbi šādos
objektos: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana – Bērzu
ceļā, kanalizācijas tīklu paplašināšana – Rogu ceļā. Ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu paplašināšana – Romas, Elejas, Straumes,
Spāru, Gatves un Vēsmas ielā.

SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Viktors Juhna atgādina, ka laikā, kamēr pilsētā tiek
īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts, spēkā ir
pašvaldības rīkojums, kas paredz, ka nekustamo īpašumu pieslēgšanai
projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un saimnieciskās
kanalizācijas atzariem piemērojama vienkāršota procedūra. Faktiski
tas nozīmē, ka pievada izbūvi zemes īpašuma robežās atļauts veikt
saimnieciskā kārtā, tas ir, lai veiktu šos darbus, nav jāizstrādā
detalizēts tehniskais projekts – pietiek ar SIA «Jelgavas ūdens»
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām. «Tikai pēc tam,
kad dokumentācija sakārtota, var veikt pievada izbūvi savā īpašumā
un ar «Jelgavas ūdeni» noslēgt līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu,» tā V.Juhna, akcentējot, ka par projekta
līdzekļiem komunikācijas tiek izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai
līdz zemes robežai, taču pievada izbūve līdz mājai jānodrošina
pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem.

«Lai saņemtu tehniskos noteikumus,
jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums (to aizpilda un paraksta
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
Zemesgrāmatas apliecības kopija; zemes robežu plāna kopija;
pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir
pilnvarojis. Pēc iesnieguma saņemšanas SIA «Jelgavas ūdens» bez
maksas sagatavo tehniskos noteikumus atbilstoši LR spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, par kuru gatavību informē būvniecības
ierosinātāju. Būvniecības ierosinātājam pēc tehnisko noteikumu
saņemšanas jāizstrādā tehniskā shēma, kuras izstrādi veic SIA
«Jelgavas ūdens» vai projektētājs. SIA «Jelgavas ūdens» pakalpojuma
maksa par tehniskās shēmas izstrādi ir 33,12 lati.

Pēc tehniskās shēmas izstrādes un
saskaņošanas ar SIA «Jelgavas ūdens» būvniecības ierosinātājs ir
tiesīgs veikt ūdensvada pievada un/vai saimnieciskās kanalizācijas
izvada izbūvi saimnieciskā kārtā saskaņā ar tehniskajiem
noteikumiem un tehnisko shēmu.

Ūdensvada pievada un kanalizācijas
izvada pieslēgumu tīkliem atļauts veikt sertificētai fiziskai
personai vai Būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai
personai.

Izbūvētos pieslēgumus pieņem
ekspluatācijā SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvis. Pēc pieslēgumu
pieņemšanas ekspluatācijā būvniecības ierosinātājam SIA «Jelgavas
ūdens» Abonentu daļā ir jānoslēdz līgums ar SIA «Jelgavas ūdens»
par pakalpojumu saņemšanu,» kārtību precizē uzņēmums.

Jāpiebilst, ka Romas, Elejas, Spāru,
Gatves, Straumes un Vēsmas ielā ūdensvada un kanalizācijas tīkli no
jauna izbūvēti kopumā 9,3 kilometru garumā, savukārt Bērzu un Rogu
ceļā ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas kopumā 4,3 kilometru
garumā – Bērzu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz Rogu ceļam
izbūvēts gan ūdensvads, gan kanalizācija, savukārt Rogu ceļā posmā
no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam nodrošināta iespēja pieslēgties
pilsētas kanalizācijas sistēmai.

Savukārt vasaras nogalē būvdarbus
plānots pabeigt Apiņu, Parka un Biešu ielā, kur lielākie darbi
veikti jau pērn, bet, atsākoties būvdarbu sezonai, šogad tiek
turpināti. Šajās ielās tiek izbūvēti tikai kanalizācijas tīkli
kopumā četru kilometru garumā.

Sīkāku informāciju par īpašumu
pieslēgšanu jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem var
uzzināt pa tālruni 63007106.

Foto: Ivars Veiliņš