30.6 °C, 4.3 m/s, 40.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPērn Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis par 12 900 cilvēkiem
Pērn Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis par 12 900 cilvēkiem
27/05/2010

Latvijas iedzīvotāju skaits vēl aizvien turpina samazināties. Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 2,248 miljoni cilvēku, kas ir par 12 900 mazāk nekā pirms gada.

Latvijas iedzīvotāju skaits vēl aizvien turpina
samazināties. Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 2,248 miljoni cilvēku,
kas ir par 12 900 mazāk nekā pirms gada.

Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2009. gadā bija 0,57%
salīdzinājumā ar 0,42% 2008. gadā, liecina Centrālās statistikas
pārvaldes apkopotie 2009.gada demogrāfiskās statistikas dati.

Dabiskās kustības dēļ, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo
skaitu, iedzīvotāju skaits saruka par 8200, bet ilgtermiņa
migrācijas rezultātā – par 4700. 2009. gadā Latvijā no citām
valstīm ieradās uz dzīvi 2688 cilvēki, bet uz pastāvīgu dzīvi citās
valstīs pārcēlās 7388 cilvēki.

2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu laulību skaits
samazinājās par 23,3%, un to skaits uz 1000 iedzīvotājiem bija 4,4.
Augstākais rādītājs pēdējos 17 gados bija 2007. gadā – 6,8
noslēgtas laulības uz 1000 iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā par 17,9%
kritās arī šķirto laulību skaits.

Kopš 2000. gada vairāk nekā par diviem gadiem pieaudzis pirmajā
laulībā stāšanās vecums. 2009. gadā pirmo laulību vīrieši noslēdza
vidēji 29 gadu vecumā, bet sievietes – 27 gadu vecumā. Kopējais
laulībā stājušos vidējais vecums bija 34 gadi vīriešiem un 31 gads
– sievietēm.

Pērn piedzimuši 21 700 bērni, kas ir par gandrīz 2300 bērniem
mazāk nekā 2008.gadā, kad bija augstākā dzimstība kopš 1992.gada.
Uz 1000 iedzīvotājiem dzimstības līmenis samazinājās par 9,4%.

49,5% no dzimušajiem bijuši pirmie bērni ģimenē (2008. gadā –
51,3%), savukārt otro bērnu īpatsvars jaundzimušo vidū 2009.gadā
bija 34,1% salīdzinājumā ar 33,3% gadu iepriekš.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem, summārais dzimstības koeficients
jeb vidējais bērnu skaits, kas varētu piedzimt sievietei viņas
dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā gada dzimstības līmenim 2009.
gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās par 9% un bija
1,32.

Jaundzimušā mātes vidējais vecums kopš 2000. gada pieaudzis
gandrīz par pusotru gadu un 2009 .gadā bija 28,7 gadi, bet mātes
vidējais vecums, piedzimstot pirmajam bērnam, aizvadītajā gadā bija
26 gadi, kas ir par 1,6 gadiem vairāk nekā 2000. gadā.

2009. gadā Latvijā miruši 21 700 iedzīvotāju jeb par 2271
cilvēku mazāk nekā 2008. gadā. Mirstības vispārējais koeficients,
13,3 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem, samazinājās par 2,9%. Pēdējo
reizi zemāks mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem (13,1) bija 1991.
gadā.

Turpretī zīdaiņu mirstība pagājušajā gadā pieauga. Pirmajā
dzīves gadā nomira 168 bērni. Salīdzinājumā ar 2008. gadu mirušo
zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem pieauga no 6,7 uz 7,8 jeb
par aptuveni 20%.

Mirstības rādītāju samazināšanās rezultātā pieaudzis iedzīvotāju
paredzamais mūža ilgums. Pēc provizoriskiem aprēķiniem, 2009. gadā
dzimušo iedzīvotāju vidējais paredzamais mūža ilgums ir 73,4 gadi,
tai skaitā vīriešiem – 68,3 gadi, sievietēm – 78,1 gadi, kas,
salīdzinot ar 2008. gadu, vīriešiem pieaudzis par 1,1 gadu,
sievietēm – par 0,2 gadiem.

Kopējais iedzīvotāju skaits Rīgā šā gada sākumā bija 706 000, un
tas gada laikā samazinājās par 6600. Aizvadītajā gadā piedzima 7200
un nomira 8900 rīdzinieku. Salīdzinājumā ar 2008. gadu dzimstība uz
1000 iedzīvotājiem Rīgā samazinājās par gandrīz 10%, bet mirstība –
par 7%.

Iedzīvotāju skaita pieaugums 2009. gadā bija vērojams tikai
Pierīgas reģionā – par 3800. Visaugstākie dzimstības rādītāji uz
1000 iedzīvotājiem bija Pierīgas reģionā – 11,1 dzimušie un arī
Rīgā – 10,1, viszemākā dzimstība bija Latgales reģionā – 7,9
jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem.

Latgales reģionā bija visaugstākā mirstība – 15,9 mirušie uz
1000 iedzīvotājiem, turpretī viszemākā mirstība bija Pierīgas
reģionā – 11,8 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem.

2010. gada pirmā ceturkšņa dati liecina, ka dzimstības
samazinājuma tendence saglabājas arī šogad. Dzimušo skaits pirmajā
ceturksnī ir par aptuveni 600 bērniem mazāks nekā pagājušā gada
pirmajos trīs mēnešos. Savukārt mirstības rādītāji ir pagājušā gada
līmenī. Turpina samazināties noslēgto laulību skaits, kas 2010.
gada pirmajos trīs mēnešos bija 1100, turpretī pagājušā gada
pirmajā ceturksnī – 1400.

LETA