23.4 °C, 2.3 m/s, 73.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPersonas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt individuālu atbalstu
Personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt individuālu atbalstu
31/07/2019

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde Jelgavā deklarētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa, piedāvā pēc individuāla plāna, izvērtējot katras personas vajadzības, 12 mēnešus saņemt apmaksātus sociālos pakalpojumus. Šim atbalstam var pieteikties līdz 16. augustam.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece Jeļena Laškova stāsta, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība
sadarbībā ar Labklājības ministriju un vēl deviņām Latvijas
pašvaldībām, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu,
izmēģinās jaunu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanā
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tā no
esošajiem atbalsta pasākumiem atšķiras ar to, ka palīdzība cilvēkam
tiek plānota, ņemot vērā viņa individuālās vajadzības pieejamā
finansējuma ietvaros, nevis tiek vērtēta cilvēka atbilstība
konkrētu pakalpojumu saņemšanas kritērijiem. Šāda pieeja ļauj
plānot personalizētu atbalstu katram cilvēkam – personu ar garīga
rakstura traucējumiem vajadzības var būt ļoti atšķirīgas, un ne
vienmēr iepriekš sagatavots standartizēts atbalsta komplekts ir
piemērotākais. «Šī modeļa galvenā doma ir pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem sniegt atbalstu pēc individuālas
pieejas, tādējādi iedrošinot viņus dzīvot patstāvīgu, neatkarīgu
dzīvi, sekmējot veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, reizē samazinot
iespēju šīm personām nokļūt sociālās aprūpes centrā,» skaidro
J.Laškova.

Projekta gaitā personas ar garīga rakstura
traucējumiem 12 mēnešus pēc individuāla plāna bez maksas varēs
saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Vidēji mēnesī
viena persona varēs saņemt atbalsta pasākumus par summu līdz
1030,60 eiro. «Vispirms kopā ar speciālistu komandu, iesaistot arī
ģimeni, tiks izzinātas personas vēlmes un vajadzības un kopā ar
sociālo darbinieku sastādīts individuālais atbalsta plāns. Tajā
prioritārā secībā tiks noteikts nepieciešamais atbalsts, kā arī
izvēlēti pakalpojumi, kurus persona varēs saņemt, – apmeklēt dienas
aprūpes centru, piedalīties reitterapijā, mūzikas terapijā, saņemt
psihologa pakalpojumus, sociālā darbinieka konsultācijas un citus
atbalsta pasākumus, kas būs iekļauti individuālajā atbalsta plānā,»
skaidro J.Laškova.  

Uz šiem atbalsta pasākumiem var pretendēt
Jelgavā deklarētas pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa.
J.Laškova norāda, ka, pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā
esošajiem datiem, mūsu pilsētā šobrīd dzīvo 73 pilngadīgas personas
ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir 1. invaliditātes grupa,
un 1050 personas, kurām ir 2. invaliditātes grupa.

Pieteikties atbalsta pasākumiem var līdz 16.
augustam Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā, aizpildot
iesniegumu un uzrādot dokumentus, kas apliecina, ka personai ir 1.
vai 2. grupas invaliditāte un garīga rakstura traucējumi. Sīkāka
informācija pieejama pa tālruni 63029841 (sociālā darbiniece Sandra
Knīsa).

Jāpiebilst, ka sociālos pakalpojumus pēc
individuālas pieejas varēs saņemt desmit personas. Ja pieteiksies
vairāk, izvērtējot atbilstību pakalpojumu saņemšanai, priekšroka
tiks dota tiem, kas iesniegumu būs iesnieguši agrāk.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
finansēšanas mehānisms izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta
«Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide» gaitā. 

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva