22.2 °C, 2.5 m/s, 72.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPieaugs atsevišķu pašvaldības pabalstu apmērs un saņēmēju loks
Pieaugs atsevišķu pašvaldības pabalstu apmērs un saņēmēju loks
09/12/2019

No nākamā gada līdz 50 eiro pieaugs ikgadējais Jelgavas pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām, bet līdz 150 eiro – pabalsts simtgadniekiem un vecākām personām, savukārt līdz 50 eiro tiks palielināts pašvaldības pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pilsētas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītībai apgūst skolā. To paredz Jelgavas domes deputātu novembra sēdē apstiprinātie grozījumi pilsētas saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi».

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova stāsta, ka,
uzklausot politiski represēto personu viedokli, Jelgavas pilsētas
pašvaldība ir radusi iespēju no nākamā gada par 20 eiro palielināt
pabalstu politiski represētajām personām, kuru tās saņem reizi gadā
– novembrī valsts svētkos. Tas nozīmē, ka 2020. gadā represētās
personas saņems pabalstu 50 eiro apmērā līdzšinējo 30 eiro vietā.
Saskaņā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā esošo
informāciju Jelgavā šobrīd dzīvo ap 280 politiski represēto
personu.

Apstiprinātie grozījumi Jelgavas pašvaldības
saistošajos noteikumos arī paredz, ka no nākamā gada līdz 150 eiro
tiks palielināts pašvaldības pabalsts veselības uzlabošanai
personām, kas sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu. Šobrīd šis
pabalsts ir 143 eiro. 

Par 10 eiro tiks palielināts pašvaldības
pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pilsētas maznodrošināto,
trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri obligāto sagatavošanu
pamatizglītībai apgūst skolā. Attiecīgi J.Laškova informē, ka šīs
izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju starp
maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni
obligāto sagatavošanu skolai apgūst pirmsskolas izglītības iestādē,
un tām, kuru bērni obligāto sagatavošanu skolai apgūst skolā.
«Šobrīd vecākiem, kuru bērni mācās sagatavošanas grupā skolās, šis
pabalsts veido 1,42 eiro dienā (vidēji 37 eiro mēnesī), bet
bērnudārzā līdz 50 eiro mēnesī. Lai to izlīdzinātu, tiks
palielināts pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni
obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei veic skolā – no jaunā
gada ēdināšanas pakalpojumu apmaksai varēs saņemt pabalstu līdz 50
eiro apmērā,» skaidro J.Laškova.

Tāpat paredzēts, ka no 2020. gada no 265 eiro
līdz 295 eiro tiks palielināts ienākumu slieksnis aizbildņu
ģimenēm, lai nodrošinātu iespēju ģimenē dzīvojošam bērnam pretendēt
uz pašvaldības pabalstu ēdināšanas apmaksai vispārējās izglītības
iestādēs un pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.

Domes deputāti novembra domes sēdē arī
apstiprināja grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos «Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas
pašvaldībā», tos papildinot ar diviem jauniem pakalpojumiem, lai
uzlabotu sociālās rehabilitācijas pieejamību mūsu pilsētā.

«Saistošie noteikumi papildināti ar to, ka no
nākamā gada Jelgavas bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs
pretendēt un saņemt arī Montesori pakalpojumu un Lietišķās
uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojumu personas uzvedības
korekcijai, komunikācijas prasmju un valodas attīstīšanai.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldība šo pakalpojumu apmaksās tikai
tiem bērniem, kuriem speciālistu komanda ir noteikusi šo terapiju
nepieciešamību individuālajā sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas plānā Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros,»
stāsta J.Laškova, norādot, ka vēl viena būtiska izmaiņa šajos
saistošajos noteikumos paredz, lai saņemtu pašvaldības apmaksātu
reitterapijas pakalpojumu, būs nepieciešama ārstējošā ārsta
rekomendācija un atzinums par medicīnisko kontrindikāciju
neesamību. Tāpat apstiprinātās izmaiņas paredz paplašināt personu
loku, kas no 2020. gada janvāra varēs saņemt rehabilitācijas
pakalpojumus institūcijā. «Līdz šim uz šo atbalstu varēja pretendēt
pensijas vecuma personas, kurām ir piešķirts trūcīgā statuss,
hronisku slimību saasinājumu gadījumos, bet no jaunā gada šim
pakalpojumam varēs pieteikties arī pensijas vecuma personas, kuras
atzītas par maznodrošinātām,» tā J.Laškova.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»