19.6 °C, 2.9 m/s, 70.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPieaugušo izglītības centrā – Atvērto durvju diena
Pieaugušo izglītības centrā – Atvērto durvju diena
04/09/2008

«Pēdējo gadu pieredze liecina – Jelgavas sabiedrība vairs nav jāpārliecina par to, ka jāmācās. Tagad mūsu uzdevums jau ir cits: turpināt izstrādāt arvien saistošāku kursu programmas, kā arī censties, lai tās būtu pieejamas pēc iespējas plašākam cilvēku lokam,» spriež Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra (JRPIC) vadītāja Sarmīte Vīksna.

Kristīne Langenfelde

«Pēdējo gadu pieredze liecina – Jelgavas
sabiedrība vairs nav jāpārliecina par to, ka jāmācās. Tagad mūsu
uzdevums jau ir cits: turpināt izstrādāt arvien saistošāku kursu
programmas, kā arī censties, lai tās būtu pieejamas pēc iespējas
plašākam cilvēku lokam,» spriež Jelgavas reģionālā Pieaugušo
izglītības centra (JRPIC) vadītāja Sarmīte Vīksna.

 

Viņa arī uzsver, ka Jelgava ir īpaša ar to, ka
mums ir divi 1. septembri – viens, kad uz skolu dodas bērni un
jaunieši, bet otrs, kad jauno mācību gadu pieaugušajiem atklāj
JRPIC. Šogad šī diena būs 12. septembrī, kad pulksten 16 Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības centrs ikvienu aicina uz Atvērto
durvju dienu.

«Šajā dienā ikvienam ir iespēja iepazīties ar
mūsu kursu piedāvājumu, piedalīties mācību programmu prezentācijā,
iepazīties ar potenciālajiem pasniedzējiem, kā arī izvēlēties
kursus un tiem pieteikties,» tā S.Vīksna.

Centrs attīstās ar katru gadu, un, ja vēl pērn
tika piedāvāta 101 kursa programma, tad šogad jelgavnieki jau var
izvēlēties saistošāko no 118 programmām.

«Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk reaģēt uz
sabiedrības vajadzībām, pieprasījumu. Piemēram, ja vēl pirms laika
tika spriests, ka būtu nepieciešami krievu valodas kursi, tad mēs
jau pagājušajā gadā pirmo reizi tos arī piedāvājām – iespēju
izmantoja pirmie desmit cilvēki. Interese ir, tāpēc arī šajā sezonā
krievu valodas kursi būs,» piebilst S.Vīksna.

Lai būtu vieglāk orientēties centra piedāvājumā,
tas ir strukturēts atbalsta līnijās, un jāteic, ka gandrīz katrā no
tām šogad ir arī jaunumi.

 

Jaunumu netrūkst

Pati pieprasītākā joma ir valodu apmācība.
S.Vīksna uzsver, ka šeit gan piedāvājums, gan pieprasījums gadu
gadiem ir ļoti stabils. «Taču tas nenozīmē, ka arī te nevaram
piedāvāt ko jaunu. Tie ir jau minētie krievu valodas kursi, kā arī
šogad iecerētā poļu un lietuviešu valodas apmācība. Šo ieceri
plānojam īstenot sadarbībā ar mūsu pašu lietuviešu un poļu
nacionālajām biedrībām. Ja jelgavnieki izrādīs interesi un grupā
pieteiksies vismaz seši cilvēki, mums šogad būs gan lietuviešu, gan
poļu valodas kursi,» stāsta S.Vīksna.

Uzņēmējdarbības atbalsta līnijā šogad īpaši
padomāts par pilsētas topošajiem uzņēmējiem. «Līdztekus esošajiem
kursiem piedāvāsim apgūt uzņēmējdarbības pamatus interesentiem
biznesa jomā. Jau pagājušajā gadā īstenojām projektu, kura gaitā
jaunajiem uzņēmējiem bija iespēja iegūt vispusīgas zināšanas par
biznesa uzsākšanu. Pieprasījums un interese bija liela – ne katrs
varēja iekļauties projekta apmācībā, tāpēc tagad to piedāvāsim
apgūt kursu formā,» skaidro S.Vīksna.

Tāpat šajā grupā kā jaunumu var minēt arī kursus
par alternatīvās saimniekošanas iespējām laukos.

Savukārt datorzinību jomā saistošs varētu būt
piedāvājums apgūt pašam savas interneta mājas lapas izveidi, kā arī
izmantot iespēju iegūt 3. līmeņa kvalifikāciju specialitātēs:
programmēšanas tehniķis vai datorsistēmu tehniķis. Šīs programmas
var apgūt neklātienē e-studiju veidā.

Inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā īpaša
uzmanība pievērsta jauniešiem, jo ar Jelgavas pašvaldības atbalstu
viņiem būs iespēja bez maksas apgūt divas turpmākajām studijām
noderīgas mācību programmas – «CNC manuālā programmēšana» un
«Tehniskā grafika vidusskolēniem».

Tāpat novitātes ir pedagogu izglītības jomā.
«Esam izstrādājuši kursu programmu skolas bibliotekāriem darbam
informācijas vidē, iekļaujot gan profesionālos, gan psiholoģiskos
aspektus. Programma tapusi, ņemot vērā bibliotekāru vajadzības,
tāpēc šķiet, ka tur tiešām ir iekļauts viss, kas bibliotekāru darbā
būtu nepieciešams.»

Ja savulaik pieaugušo izglītība vairāk asociējās
ar nepieciešamību cilvēkiem pārkvalificēties, iegūt jaunas
zināšanas, lai rastu savu vietu darba tirgū, tad nu jau labu laiku
jelgavnieki ir gatavi atvēlēt gan laiku, gan līdzekļus, lai mācītos
savam priekam. Un jāteic, ka viena no šādām atbalsta līnijām
neapšaubāmi ir «Sev, mājai, ģimenei». «Te mēs piedāvājam virkni
programmu, kurās cilvēks var attīstīt savu personību,
pilnveidoties. Iespējams, šīs zināšanas nav nepieciešamas, lai
labāk konkurētu darba tirgū, taču apgūtais noteikti ir milzu
ieguvums sava redzesloka paplašināšanai. Tā, piemēram, kursos var
apgūt datordizainu – tas lieti noderēs tiem, kas plāno dzīvokļa
remontu. Proti, atsevišķu telpu vai pat visas mājas dizains
vispirms top virtuāli un ļauj sistemātiskāk plānot darbus. Tāpat
kursu programma «Mājas interjers komfortam un labsajūtai» – arī tās
būs papildus zināšanas, kā labāk iekārtot vidi sev apkārt. Tāpat
šogad esam raduši iespēju mūsu programmu «Floristika» licencēt, kas
nozīmē, ka pēc kursiem cilvēks iegūs izglītības dokumentu
profesionālās pilnveides programmā,» skaidro S.Vīksna.

Turpinās arī darba meklētāju un bezdarbnieku
apmācība, jaunajā sezonā piedāvājot papildu apgūt arī kursus
datorprogrammā «Adobe Photoshop». «Tāpat turpināsim piedāvāt
iespēju apgūt aukles arodu. Pilsētā pieprasījums pēc labām auklītēm
aug ar katru gadu, ceram, ka darba meklētājus ieinteresēs arī šis
piedāvājums,» spriež S.Vīksna.

 

Kad teorija kļūst par
praksi

S.Vīksna uzsver, ka, sabalansēti un plānveidīgi
strādājot, Pieaugušo izglītības centrs katrā reģionā varētu būt
ievērojams atbalsts pašvaldībai. «Mūsu pilsētas attīstības
stratēģijā ir konkrēti definēti uzdevumi un mērķis, noteiktas
prioritātes arī pieaugušo izglītības jomā. Šogad ir saņemts
pašvaldības finansējums izglītības programmām, kas saistītas ar
jauniešu profesionālo orientāciju, pedagogu kvalifikācijas
pilnveidi, izglītības iestāžu vadošo darbinieku rezerves
sagatavošanu «Jauno vadītāju skolā», Pašvaldības policijas
darbinieku profesionālās meistarības papildināšanu un pilsētas
Atkarību profilakses programmas īstenošanu,» stāsta S.Vīksna.

Jau oktobrī sāksies kursi pašvaldības un valsts
policistiem, kā arī pilsētas pedagogiem, lai pilnveidotu viņu
zināšanas atkarību profilakses jomā. Mēs vēlamies no speciālistiem
katrā konkrētā situācijā redzēt atbilstošu rīcību, taču nereti viņu
zināšanas ir nepietiekamas. Tieši tāpēc tapusi šāda mācību
programma, kurā iekļautas papildus prasmes un iemaņas, kas būtu
nepieciešamas policistiem un pedagogiem atkarību profilakses darbā.
Piemēram, policistiem ikdienas darbā nākas saskarties ar atkarības
vielu lietotājiem, taču ne vienmēr viņi uzreiz ir spējīgi
identificēt šādu personu, zina, kā palīdzēt. Kā būt drošam, vai
cilvēks, kurš guļ uz ielas, nav pārdozējis narkotikas?

Tāpat policisti apgūs saskarsmes iemaņas ar
atkarības vielu lietotājiem, mācīsies, kā identificēt šādas
personas, kā veidot saskarsmi ar nepilngadīgu personu, kas atrodas
apreibinošu vielu ietekmē, kā sniegt pirmo palīdzību atkarīgajiem,
kā aizsargāt pašam sevi.

Savukārt pedagogiem tiks aktualizēta informācija
par atkarību izraisošo vielu profilaksi. «Nu jau pagājis kāds
laiks, kopš pēdējo reizi pedagogiem tika rīkoti šādi kursi,
mainījušies kadri. Kursus apmeklēs gan izglītības iestāžu vadītāji,
lai veidotu savu atkarību profilakses politiku skolā, gan klašu
audzinātāji, lai izzinātu, kā par atkarības vielu profilaksi runāt
ar katra vecuma posma bērniem,» skaidro S.Vīksna.

Mēs katrs plānojam gan laiku, gan līdzekļus savas atpūtas un
veselības uzlabošanai, bet vai izdodas to izdarīt arī savas
personības izaugsmei? Vai bieži nenodarām sev pāri, atliekot to uz
vēlāku laiku? JRPIC aicina sākt kopā jauno mācību gadu 12.
septembrī pulksten 16.