24.5 °C, 2.9 m/s, 79.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPieaugušo mācību projektā saņemts rekordliels pieteikumu skaits
Pieaugušo mācību projektā saņemts rekordliels pieteikumu skaits
08/07/2019

Noslēgusies pieteikšanās ES fondu finansētā pieaugušo izglītības projekta 4. kārtā. Šoreiz iedzīvotājiem Jelgavā bija pieejams gana plašs izglītības programmu piedāvājums būvniecības, kokrūpniecības, metālapstrādes, enerģētikas un ēdināšanas jomās, līdz ar to arī pieteikumu skaits ir audzis – kopumā programmās pilsētas izglītības iestādēs saņemti 668 pieteikumi. Šis rādītājs ir divreiz lielāks nekā projekta 3. kārtā un četrreiz lielāks nekā pirmajos divos uzsaukumos.

Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
Jelgavā Līga Miķelsone atzīst: Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas
tehnikumā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā un mācību
centrā «Buts» dažādās programmās saņemto pieteikumu skaits liecina,
ka pilsētā palielinās pieprasījums pēc profesionālās
tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, bet
vienlaikus iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto iespēju apgūt
neformālo izglītību, lai salīdzinoši neilgā laikā iegūtu jau šobrīd
nepieciešamās kompetences un papildinātu zināšanas konkrētās
jomās.

Šajā projekta kārtā pieprasītākās bijušas
tērpu izgatavošanas un stila speciālista, inženierkomunikāciju
tehniķa, elektrotehniķa, loģistikas darbinieka un konditora
profesijas, kā arī mācības metālapstrādes jomā. Šajās mācību
programmās saņemti 20–67 pieteikumi. Savukārt īsākās neformālās
izglītības programmās visvairāk pieteikumu saņemts programmās par
datu analīzes un pārskatu sagatavošanu, komandas darba vadīšanu,
personas datu aizsardzību, kā arī tematiskām programmām uzņēmējiem
un tiem, kas vēlas attīstīt savu biznesa ideju. Tajās saņemti 20–64
pieteikumi.

Jāpiebilst, ka šobrīd notiek pieteikumu
izskatīšana – projekta organizatori pārbauda, vai pieteicējs
atbilst projekta mērķgrupai, proti, vai strādājošais ir vecumā no
25 gadiem un līdz šim nav iesaistījies mācībās. «Tādējādi vēl ir
iespējamas izmaiņas interesentu skaitā, jo ir cilvēki, kuri
pieteicās, tomēr neatbilst projekta mērķauditorijai. Tāpat ir tādi,
kas piereģistrējās vairākās programmās, bet mācīsies tikai vienā no
tām,» skaidro L.Miķelsone, papildinot: tikai pēc pieteikumu
izskatīšanas varēs spriest, cik un kādas grupas tiks
nokomplektētas. Programmās, kurās saņemti vien daži pieteikumi,
tāpat kā līdz šim, mācības netiks īstenotas, savukārt atsevišķās
augsti pieprasītās programmās, iespējams, tiks veidotas vairākas
grupas.

Jāpiebilst, ka apstiprinājumu par savu
atbilstību uzņemšanas noteikumiem pretendenti saņems šomēnes – par
to informēs izglītības iestādes, kuru programmās iesniegts
pieteikums. Pēc apstiprinājuma saņemšanas interesenti ar izglītības
iestāžu pārstāvjiem varēs vienoties par līguma slēgšanu, kā arī
precizēt mācību uzsākšanas laiku un grafiku.  

Līdz šim projekta pirmajās trīs kārtās
mācības Jelgavas pilsētas iestādēs uzsākuši 482 cilvēki, tostarp
240 sievietes un 242 vīrieši. Lielākā daļa ir strādājošie vecumā no
25 līdz 44 gadiem.

Projektu «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas
valsts – 90 procentus mācību izmaksu sedz no projekta līdzekļiem,
bet desmit procenti ir strādājošā līdzfinansējums. Savukārt
nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
mācības tiek nodrošinātas bez maksas, no projekta līdzekļiem sedzot
izmaksas 100 procentu apmērā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva