18.7 °C, 4 m/s, 74 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPiedāvā pētījumu tēmas par Zemgales reģionā aktuāliem jautājumiem
Piedāvā pētījumu tēmas par Zemgales reģionā aktuāliem jautājumiem
21/09/2011

Nezini, par kādu tēmu rakstīt referātu, kursa projektu, bakalaura vai maģistra darbu? Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālisti sagatavojuši tēmu piedāvājumu par dažādiem Zemgales reģionā aktuāliem jautājumiem, ziņo LLU Sabiedrisko attiecību sektora korespondente Ilvija Gaidukoviča.

Ritma Gaidamoviča

Nezini, par kādu tēmu rakstīt
referātu, kursa projektu, bakalaura vai maģistra darbu? Zemgales
Plānošanas reģiona (ZPR) speciālisti sagatavojuši tēmu piedāvājumu
par dažādiem Zemgales reģionā aktuāliem jautājumiem, ziņo LLU
Sabiedrisko attiecību sektora korespondente Ilvija
Gaidukoviča.

Lai Zemgales iedzīvotājus mudinātu aktīvi
iesaistīties reģiona turpmākajā attīstībā, ZPR administrācijas
speciālisti izveidojuši tēmu piedāvājumu pētniecisko darbu
izstrādei.

Speciālisti saskaņā ar Zemgales attīstības
prioritātēm apkopojuši informāciju par 14 nozarēm, definējuši tajās
pastāvošās problēmas, pētījumu mērķus un iezīmējuši iespējamos
risinājumus situācijas uzlabošanai nākotnē.

Viens no galvenajiem piedāvājuma uzdevumiem ir
veicināt sadarbību starp zinātni un uzņēmējdarbību, izmantojot
augstskolu intelektuālo potenciālu.

Tēmas pētniecisko darbu izstrādei piedāvātas
šādās jomās: uzņēmējdarbība, tūrisms, nevalstiskās organizācijas,
izglītība, zinātne, cilvēkresursi, kultūra, jauniešu politika,
veselība, e-pakalpojumi, transports, energoresursi, projekti un ES
struktūrfondi, komunikācija un citās.

ZPR skatījumā, ir būtiski iedrošināt un
pamudināt iesaistīties reģiona attīstībā ikvienu zemgalieti, sākot
ar skolas vecuma bērniem, studentiem, zinātniekiem un beidzot ar
enerģiskiem saimniekiem un uzņēmējiem gan pilsētās, gan lauku
apvidos, lai katrs no viņiem sniegtu radošu pienesumu reģionam
aktuālu jautājumu risināšanā.

Piedāvāto tēmu saraksts

Foto: Gints Romulis