23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPiemēro sodu kultūras mantojuma postītājiem
Piemēro sodu kultūras mantojuma postītājiem
21/02/2008

Nami Vecpilsētas ielā 14 un Uzvaras ielā 49A jau krietnu laiku atrodas kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, tā pašvaldības Būvvaldes redzeslokā. To īpašniekiem par bezatbildību jau piemērots administratīvais sods.

Sintija Čepanone

Nami Vecpilsētas ielā 14 un Uzvaras ielā 49A jau krietnu
laiku atrodas kā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas, tā pašvaldības Būvvaldes redzeslokā. To īpašniekiem
par bezatbildību jau piemērots administratīvais sods.

Minēto ēku īpašnieki ignorē normatīvo aktu, kā arī Jelgavas
saistošo apbūves noteikumu prasības, kas nosaka, ka būve jāuztur
kārtībā. Šobrīd nami īpašnieku bezdarbības dēļ kļuvuši lietošanai
bīstami un bojā pilsētvidi.
Kā skaidro Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe, Uzvaras ielas 49. nama
īpašniekam – SIA «Valva» – Administratīvā komisija piemērojusi sodu
100 latu apmērā, savukārt Vecpilsētas ielas 14. nama saimniecei
Ivetai Daugulei – 1000 latu apmērā. Taču tas nenozīmē, ka arī
turpmāk Būvvalde nesekos līdzi tam, kā rit kultūras liecību
saglabāšana.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jelgavas
pilsētas galvenā valsts inspektore Gunta Skulte vērtē, ka namu
saimniekus vajag saukt pie atbildības, taču viņiem piemērotais sods
gandarījumu nesniedz: «Mums svarīgākais ir saglabāt šos unikālos
kultūras pieminekļus.» Viņa klāsta, ka pašlaik ar SIA «Valva»,
Uzvaras ielas 49 īpašnieku, inspekcijai izdevies rast dialogu un nu
jau rit gatavošanās projekta izstrādei. «Būtiskākais ir saglabāt šī
nama fasādi ar dekoratīvajiem kokgriezumiem un to atjaunot saskaņā
ar blakusesošo jūgendstila ēku. Atjaunojot šo namu, pieļaujami arī
mūsdienīgi risinājumi,» paskaidro G.Skulte.
Savukārt absolūta vienaldzība vēl aizvien vērojama no I.Daugules,
kura par sev piederošā īpašuma rekonstrukciju interesi tā arī nav
izrādījusi. «Jautājumu par ēkas atjaunošanu tās īpašniece varētu
risināt arī, piemēram, piesaistot investīciju projektu līdzekļus,»
G.Skulte gan bilst, ka vismaz pagaidām nekādas aktivitātes no viņas
puses šajā ziņā nav vērojamas. Jāatgādina, ka 2004. gadā
Vecpilsētas ielas 14. nams tika iekļauts 100 apdraudētāko kultūras
pieminekļu sarakstā, taču arī to īpašniece neizmantoja. G.Skulte
akcentē, ka I.Daugule nav arī izmantojusi nedz iespēju piesaistīt
Eiropas investīcijas, nedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Glābšanas programmas līdzekļus.
Nojaukt minētos namus liedz valsts nozīmes kultūras pieminekļu
statuss, un I.Dzalbe piebilst, ka pašvaldība ir ieinteresēta, lai
īpašnieki vērtīgās celtnes restaurētu, tas ir, atjaunotu būves
vēsturisko veidolu vai tās nonāktu to cilvēku rokās, kas būtu
spējīgi tās savest kārtībā.