13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPieprasītākās – datorsistēmu tehniķa, automehāniķa un friziera specialitāte
Pieprasītākās – datorsistēmu tehniķa, automehāniķa un friziera specialitāte
27/06/2019

Turpinās audzēkņu uzņemšana Jelgavas profesionālās izglītības iestādēs – Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā. Šobrīd pieprasītākās izglītības programmas ir «Frizieru pakalpojumi», «Automehāniķis», «Viesmīlības pakalpojumu speciālists» un «Klientu apkalpošanas speciālists». Dažās mācību programmās jau izveidojies konkurss, taču jauniešiem vēl ir iespēja pretendēt uz vietu visās abu izglītības iestāžu piedāvātajās programmās.

Jelgavas Amatu vidusskolā pagaidām
populārākās specialitātes ir frizieris un pavārs, ko var apgūt pēc
9. klases. Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere norāda, ka
pārējās skolas piedāvātās izglītības programmas ir vienlīdz
pieprasītas. «Uzņemšana turpināsies līdz 30. augustam, tādēļ ar
mūsu izglītības programmām aicinām iepazīties ikvienu mācīties
gribošu jaunieti!» tā E.Bišere. Jāpiebilst, ka Jelgavas Amatu
vidusskola piedāvā mācību programmas, ko var apgūt pēc 9., 8. un 7.
klases. Jaunieši var izvēlēties tādas programmas kā «Šūto
izstrādājumu ražošanas tehnoloģija», «Metālapstrāde» un citas.
Jāpiebilst, ka Amatu vidusskolas audzēkņi var pretendēt uz
stipendiju līdz 150 eiro apmērā. Vairāk par skolas mācību
programmām un uzņemšanu var uzzināt izglītības iestādes mājaslapā
www.javs.lv.

Jāatgādina, īstenojot Jelgavas pilsētas
izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas paredz arī
skolu tīkla sakārtošanu pilsētā, pieņemts lēmums par Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju, to pievienojot Amatu
vidusskolai. Tādējādi no nākamā mācību gada 1. septembra visi
Vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi mācības turpinās Jelgavas Amatu
vidusskolā, kas piedāvā pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas vakara vai neklātienes formā.

«Jau šobrīd izveidojies konkurss uz vietu
mācību programmās «Datorsistēmu tehniķis» un «Automehāniķis» – šo
specialitāšu apgūšanai pieteikušies vairāk jauniešu, nekā varam
uzņemt. Tāpat pieprasīta ir programma «Viesmīlības pakalpojumu
speciālists», kurā plānojam veidot divas audzēkņu grupas, un
«Klientu apkalpošanas speciālists»,» stāsta Jelgavas tehnikuma
direktore Janīna Rudzīte. Viņa topošos tehnikuma audzēkņus
dokumentus aicina iesniegt līdz jūlija pirmajai nedēļai, to
ieskaitot, jo tad noslēgsies uzņemšanas 1. kārta, bet jau 12.
jūlijā plānota pirmā uzņemšanas komisijas sēde. «Audzēkņu uzņemšana
turpināsies līdz 23. augustam, bet, noslēdzoties 1. kārtai,
jaunieši varēs pretendēt uz mācībām tikai tajās izglītības
programmās, kurās vēl būs brīvas vietas,» skaidro J.Rudzīte. Viņa
stāsta, ka pagaidām mazāk iesniegumu saņemts apdares darbu tehniķa
un inženierkomunikāciju tehniķa specialitātes, tāpat vēl ir daudz
brīvu vietu mācību programmās «Autodiagnostiķis» un «Viesmīlības
pakalpojumu speciālists», ko var apgūt pēc 12. klases.

Jāpiebilst, ka jaunajā mācību gadā tehnikums
piedāvās jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu –
«Mērniecības tehniķis», ko izglītības iestāde izstrādājusi
sadarbībā ar LLU, Latvijas Mērnieku biedrību un Latvijas Kartogrāfu
un ģeodēzistu asociāciju. Mācību, kas ilgs četrus gadus, gaitā
audzēkņi apgūs datorgrafiku, mērniecības tiesiskos pamatus,
kartogrāfijas pamatus, zemes kadastrālo uzmērīšanu,
inženierģeodēzisko uzmērīšanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas,
nekustamā īpašuma kadastra pamatus, rasēšanu un citus mācību
priekšmetus. «Šī specialitāte ir ļoti pieprasīta darba tirgū, un
plānots, ka jaunās mācību programmas audzēkņiem vairākus
priekšmetus mācīs LLU pasniedzēji,» tā J.Rudzīte.

Arī Jelgavas tehnikuma audzēkņi var pretendēt
uz stipendiju līdz 150 eiro – stipendijas apmērs atkarīgs no mācību
sasniegumiem. Vairāk par tehnikuma mācību programmām un uzņemšanu
var uzzināt mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva