16.4 °C, 1.2 m/s, 95.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPiesārņoto teritoriju sakārtos ar ES atbalstu
Piesārņoto teritoriju sakārtos ar ES atbalstu
17/02/2009

Vides ministrija Jelgavā īstenos kādreizējās ādu fabrikas «Kosmoss» šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves piesārņotās teritorijas sakārtošanu. To veiks ar ES Kohēzijas fonda (KF) atbalstu. Šim nolūkam ar valdības lēmumu platību nolemts nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

Anna Afanasjeva

Vides ministrija Jelgavā īstenos kādreizējās ādu fabrikas
«Kosmoss» šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves piesārņotās
teritorijas sakārtošanu. To veiks ar ES Kohēzijas fonda (KF)
atbalstu. Šim nolūkam ar valdības lēmumu platību nolemts
nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas
personā.

Meža ceļā izvietotā piesārņotā bezsaimnieka zemes gabala platība ir
159 560 kvadrātmetru. Tā ir viena no četrām platībām valstī, kur
atrodas līdzīgas bīstamo atkritumu krātuves. Savulaik to
izveidoja  ādu fabrikas «Kosmoss» vajadzībām un tajā glabāja
šķidros atkritumus. Vides ministrija to reģistrējusi piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistrā kā piesārņotu vietu. Savukārt,
lai ministrija sagatavotu piesārņoto platību sanācijas projektu un
to īstenotu, nepieciešams nostiprināt zemesgrāmatā minētā
zemesgabala īpašuma tiesības uz valsts vārda,– skaidro pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānošanas
sektora galvenā speciāliste vides politikas jautājumos Solvita
Lūriņa.  Līdz šim minētā platība bija bez saimnieka un atradās
uz pašvaldībai piekrītošās zemes.

Teritorijas lietošanas tiesības paredzēts nodot Vides ministrijas
pārraudzībā esošajai Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts
aģentūrai, kas savukārt īstenos Jelgavā esošās šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves sanācijas projektu. Pagājušā gadā jau veikta
teritorijas izpēte. Tās darba grupā piedalījās arī pašvaldības
speciālisti, lai sekmētu piesārņotās platības sakārtošanu un pēc
tam varētu izmantot pilsētas vajadzībām.

Izdevumus, kas nepieciešami piesārņotā nekustamā īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas
personā segs no Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Šim
mērķim vajadzēs ap 1500 latu.