24.1 °C, 3.5 m/s, 50.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPilnveido zināšanas projektu vadībā un finansējuma piesaistē
Pilnveido zināšanas projektu vadībā un finansējuma piesaistē
14/06/2012

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības atbalstītais projekts, kura mērķis ir uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālistu zināšanas par papildu finansējuma piesaisti pilsētas attīstībai un uzlabot darbinieku praktiskās iemaņas, sagatavojos un īstenojot dažādus projektus.

www.jelgavasvestnesis.lv

Noslēgumam tuvojas Eiropas
Savienības atbalstītais projekts, kura mērķis ir uzlabot Jelgavas
pilsētas pašvaldības speciālistu zināšanas par papildu finansējuma
piesaisti pilsētas attīstībai un uzlabot darbinieku praktiskās
iemaņas, sagatavojos un īstenojot dažādus
projektus.

Kā informē Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora vadītājas
vietniece Mārīte Ieviņa, projekta «Jelgavas pilsētas pašvaldības
kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un
īstenošanā» (1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031/22) gaitā tika
nodrošinātas apmācības, kurās kopumā piedalījušies 70 pašvaldības
darbinieki, apgūstot zināšanas gan par projektu vadību, gan
finansējuma piesaisti. Papildus bija iespēja apgūt angļu valodas
zināšanas, kas atvieglos darbu starptautiskos projektos.

Sadarbībā ar uzņēmējiem tika meklētas
idejas kopīgiem projektiem, kuru īstenošana būtu nozīmīga gan
uzņēmējiem gan pilsētas iedzīvotājiem.

Sagatavots arī elektronisks pašvaldības
īstenoto projektu apkopojums. «Pašvaldība dažādu fondu finansētos
projektus īsteno jau kopš 2002. gada, bet šis ir pirmais materiāls,
kurā esam centušies apkopot informāciju par pilsētas attīstībai
nozīmīgākajiem projektiem. Kopumā materiālā sniegta informācija par
vairāk kā sešdesmit projektiem dažādās nozarēs, turklāt jāpiemin,
ka kopumā Jelgavā īstenoto projektu skaits ir vēl lielāks, jo
apjoma dēļ šajā materiālā nav iekļauti iestāžu īstenotie projekti,
kas varētu būt nākošā pētījuma uzdevums,» tā M.Ieviņa, norādot, ka
pēc nelielām tehniskām korekcijām materiāls būs pieejams
pašvaldības mājas
lapā.    

Projekta kopējais finansējums ir 17
308,56 lati. Tas tiks īstenots līdz 2012. gada 30. jūnijam.
Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā
ar Sabiedrības integrācijas fondu.