18.3 °C, 2.8 m/s, 85.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPils sala – tūrismam un ūdenssportam
Pils sala – tūrismam un ūdenssportam
03/05/2018

Šobrīd Pils salā tiek būvēts skatu tornis, tam līdzās tiks ierīkots atpūtas laukums, kā arī izveidota veselības taka, un tas ir tikai sākums pašvaldības iecerei attīstīt Pils salu kā tūrismam un ūdenssportam pievilcīgu vidi. Jau vairāku gadu garumā pašvaldība mērķtiecīgi ir strādājusi, lai šogad varētu uzsākt realizēt divas ieceres – daļā Pils salas dabas lieguma izveidot pievilcīgu tūrisma infrastruktūru un uzbūvēt jaunu airēšanas sporta bāzi Lielupes krastā.

«Reti kura pilsēta var lepoties ar šādu dabas teritoriju un tur
mītošajiem savvaļas zirgiem pašā pilsētas centrā, taču, ja mēs
raugāmies no tūristu viedokļa, tad jāatzīst, ka šobrīd Pils salā
nav infrastruktūras, kas šo vietu padarītu pievilcīgu tūrisma
attīstībai. Tieši tāpat ir ar esošo airēšanas bāzi, kas uzbūvēta
1970. gadā un ir morāli un tehniski novecojusi. Tāpēc abi šie
projekti ir iekļauti pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.
gadam investīciju plānā. Līdz šim ir veikti visi priekšdarbi, lai
šogad varētu uzsākt realizēt Pils salas attīstības projektus,»
skaidro Jelgavas pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Sakārtoti zemes jautājumi

Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem, kas jau paveikts, ir zemes
jautājumu sakārtošana. Lai realizētu abas ieceres, pašvaldībai bija
nepieciešams paplašināt teritoriju, uz kuras būtu iespējams
izveidot jauno infrastruktūru. «Esošās airēšanas bāzes vieta, kas
atrodas starp Pilssalas ielu un upi, ir par šauru, lai tajā
uzbūvētu mūsdienu prasībām atbilstošu sporta būvi, tāpēc, panākot
vienošanos ar LLU un Zemkopības ministriju, ar Ministru kabineta
rīkojumu 2015. gadā pašvaldība savā pārziņā pārņēma īpašumu
Pilssalas ielā 5, kas sastāv no divām ēkām un zemes 5000
kvadrātmetru platībā, ar mērķi tur attīstīt ūdenstūrisma un sporta
bāzi,» skaidro G.Osīte.

Savukārt atbilstošas tūrisma infrastruktūras izveidei pašvaldība
uzsāka sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par iespēju 1,6 hektāru plašajā teritorijā izveidot
tūrisma informācijas centru un stāvlaukumu. «Saskaņā ar 2017. gada
30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.285 «Grozījumi Ministru
kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr.326 «Dabas lieguma
«Lielupes palienes pļavas» individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi»» šajā teritorijā, saskaņojot ar Dabas
aizsardzības pārvaldi, drīkst ierīkot publiski pieejamus izziņas,
atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, piemēram, dabas taku,
informācijas stendu, skatu platformu, informācijas centru, atpūtas
vietu, sabiedriskās tualetes, zirgu barības novietni, auto
stāvlaukumu, zirgu novietni plūdu un ziemas periodam,» stāsta
G.Osīte.

Finansējums paredzēts

Paralēli zemes jautājumu risināšanai pašvaldība meklēja iespēju
piesaistīt investīcijas projekta īstenošanai. «Šobrīd esam
panākuši, ka Jelgavas pašvaldībai projekta «Pilssalas ielas
degradētās teritorijas sakārtošana» īstenošanai ir pieejami 3,4
miljoni eiro no ES fondu līdzekļiem integrēto teritoriālo
investīciju ietvarā,» uzsver G.Osīte.

Papildus pašvaldība paredz piesaistīt valsts budžeta finansējumu
800 000 eiro apmērā jaunas airēšanas bāzes izveidei mūsu
pilsētā.

Rekonstruēs Pilssalas ielu, labiekārtos tūrisma
infrastruktūru

Realizējot projektu, paredzēts, ka pilnībā tiks rekonstruēta arī
Pilssalas iela no Lielupes tilta līdz Pilssalas ielai 5, kas būs kā
pievedceļš jaunizveidotajiem objektiem, vienlaikus atjaunojot arī
tiltu pār kanālu. Kā uzsver G.Osīte, teritorijas attīstība netiek
veidota atrauti no esošās situācijas Pils salā. «Neapšaubāmi, salas
viena no pievilcīgākajām bagātībām ir tur mītošie savvaļas zirgi,
tāpēc, realizējot projektu, paredzam arī specifiskas nianses,
piemēram, netālu no jaunajiem laukumiem tiks pielāgota vieta
zirgiem, kur viņi varēs patverties pavasara plūdu gadījumā.» Tāpat,
izveidojot stāvlaukumu un tūrisma centru, kur pirms došanās dabas
liegumā būs iespēja iepazīties ar izsmeļošu informāciju par «Natura
2000» aizsargājamo dabas teritoriju, paredzēts to iežogot, lai
neradītu apdraudējumu savvaļas zirgiem. Ieeja Pils salā būs
paredzēta tieši no šī stāvlaukuma, kas jau tālāk būs savienots ar
izveidoto infrastruktūru pie jaunizbūvētā skatu torņa.

Moderna airēšanas bāze

Jautājums par nepieciešamību pilsētā izbūvēt jaunu airēšanas
sporta bāzi ir aktuāls jau ilgus gadus. Sākotnēji pašvaldība pat
apsvēra iespēju airēšanas bāzi pārcelt uz Pasta salu, iegādājoties
papildu zemi no privātīpašniekiem. Taču no šīs ieceres bija
jāatsakās, jo šajā vietā upe met līkumu un straume neļauj
sportistiem pilnvērtīgi trenēties. Savukārt pie esošās sporta bāzes
šādu problēmu nav, un tā no lokācijas viedokļa mūsu pilsētā ir
vispateicīgākā airēšanas sportam. Taču pati airēšanas bāze ir
novecojusi – remonts ēkā veikts 1998. gadā, ģērbtuves un
palīgtelpas ir mazas un nav apsildāmas, kas liedz trenēties ziemas
apstākļos. Trenažieru zāle neatbilst mūsdienu prasībām, ēkā nav
sanitārā mezgla un dušas telpas. Pašvaldība paredz, ka līdz ar
jaunas bāzes izveidi tajā treniņus aizvadīs ūdens sporta veidu
sportisti, bet sacensībās varēs uzņemt līdz pat 400 dalībnieku.

Līdz ar teritorijas paplašināšanu pašvaldība jauno bāzi varēs
izbūvēt Pilssalas ielā 5 un 12.

Tāpat projektā paredzēts nostiprināt Lielupes krasta līniju 170
metru garumā – posmā no Pilssalas ielas 12 līdz Pilssalas ielai 5
–, veidojot to kā gabionu ar skatītāju tribīnēm un speciāli
izbūvētām vietām laivu nolaišanai upē. Šiem darbiem jau ir veikta
topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte, un notiek projekta izstrāde.

Būvdarbi sāksies jūlijā

Jau jūlijā sāksies būvdarbi Pilssalas ielā 12 – Lielupes krasta
nostiprināšana, noeju un citas airēšanas sporta nodarbībām un
sacensību vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide.
Savukārt nākamais solis būs esošo ēku demontāža Pilssalas ielā 5,
ko paredzēts veikt no augusta līdz oktobrim. Teritorijā, ko
pašvaldība pārņēma īpašumā no valsts, šobrīd atrodas vidi
degradējošas ēkas, kas tiek izmantotas savvaļas zirgu uzturēšanas
vajadzībām, piemēram, siena glabāšanai. Kamēr nebūs uzsākti jaunās
ūdenstūrisma un sporta bāzes būvdarbi, arī pēc ēku demontāžas
teritorijā tiks saglabāta zirgu barības novietošana, bet pēc tam,
projekta gaitā, tiks izveidota jauna barības novietne, kas
iekļausies apkārtējā teritorijā.

Paralēli tam šogad tiek uzsākta būvprojekta izstrāde airēšanas
bāzei. Pašvaldība šāgada budžetā ir paredzējusi līdzekļus arī
būvprojekta izstrādei Pilssalas ielas rekonstrukcijai, stāvlaukuma
izbūvei un citas nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Šie
būvdarbi Pilssalas ielā sāksies nākamgad un tiks realizēti divu
gadu laikā.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»