17.9 °C, 0.8 m/s, 81.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPilsētā pēdējo reizi šajā sezonā pļauj zāli
Pilsētā pēdējo reizi šajā sezonā pļauj zāli
29/09/2011

Oktobrī noslēgsies pašvaldības teritorijas pļaušanas darbi – pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja norāda, ka prioritāte ir parki, skolu teritorijas un ceļmalas. Pastiprinātu uzmanību nenopļautajām teritorijām pievērš arī Pašvaldības policija.

Sintija Čepanone

Oktobrī noslēgsies pašvaldības
teritorijas pļaušanas darbi – pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja norāda, ka prioritāte ir parki, skolu
teritorijas un ceļmalas. Pastiprinātu uzmanību nenopļautajām
teritorijām pievērš arī Pašvaldības policija.

Pļaušanas darbus pilsētā pašvaldība
uzsāka jau maijā, un saskaņā ar līgumu tie uzticēti SIA «Kulk».
«Plānojot darbus, jāņem vērā šim mērķim atvēlētie līdzekļi, un
šogad pļaušanai budžetā atvēlēti 65 000 lati. Pašlaik jau
lielākā daļa summas ir apgūta. Arī darbi tuvojas noslēgumam –
praktiski atlicis veikt pēdējo pļāvumu,» skaidro I.Gamorja,
norādot, ka vasarā, piemēram, pilsētas parki, zaļā zona skolu
teritorijās pļauti divas reizes mēnesī, tāpat arī ceļmalas centrā.
Savukārt ārpus centra zāle pļauta reizi mēnesī, neapsaimniekotās
teritorijas – retāk, jo saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tas
jādara divas reizes sezonā – līdz 23. jūnijam un līdz 15.
septembrim. I.Gamorja lēš, ka pēdējais pļāvums pilsētas teritorijā
noslēgsies oktobrī – pašlaik darbi norit intensīvi.

Jāatgādina, ka par savu īpašumu,
nopļaujot zāli, jārūpējas arī iedzīvotājiem un šim jautājumam
Pašvaldības policija pievērš pastiprinātu uzmanību. «Par Jelgavas
pilsētas saistošo noteikumu Nr.57 «Jelgavas pilsētas teritorijas
labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība» neievērošanu laika posmā
no 1. jūnija līdz 26. septembrim kopumā sastādīti 70 administratīvo
pārkāpumu protokoli. Jūnijā sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu
protokoli, jūlijā – 23, augustā – 26, septembrī – jau 11,» norāda
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas pārstāve Inga
Remerte.

Viņa atgādina, ka saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietās, kur nav ielas
vai ceļa, jānodrošina īpašumam piegulošajās teritorijās sakopšana
un zāles nopļaušana, ieskaitot arī grāvjus, ap fizisko personu
īpašumiem līdz piecu metru, juridisko personu īpašumiem līdz 25
metru platā joslā vai atbilstoši saskaņojumam ar
«Pilsētsaimniecību», – vismaz trīs reizes sezonā. Zāles garums
nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, bet ārpus centra zonas – 15
centimetrus. Neapbūvētajās teritorijās zālāju nopļaušana
jānodrošina līdz 10 metru platā joslā no ietves vai brauktuves,
neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās. Savukārt
mazdārziņu īpašniekiem (nomniekiem) savos objektos jānodrošina
teritorijas uzturēšana, robežai piegulošās teritorijas tīrīšana un
zāles nopļaušana, ieskaitot arī grāvjus, līdz 10 metru platā joslā
vai atbilstoši saskaņojumam ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība», kā arī atkritumu izvešana. Apkopjamā
teritorijā, kurā ir īpaši ierīkoti zālieni, zāles garums nedrīkst
pārsniegt 10 centimetrus, pārējos kopjamos vai pie ielām piegulošos
zālienos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus, ārpus
pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zālienu
nopļaušana līdz 3 metru platā joslā no ietves vai brauktuves. Citas
zālienu platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes sezonā – tām
jābūt nopļautām līdz 23. jūnijam un līdz 15. septembrim.

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
paredz, ka pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas,
izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz 10 latiem,
sastādot administratīvo protokolu, kurš tiek izskatīts pašvaldības
administratīvajā komisijā, var noteikt naudas sodu līdz 50 latiem.
«Šo noteikumu neievērošana ir aktuāla visā pilsētā, ne tikai kādā
konkrētā pilsētas daļā,» rezumē I.Remerte.

Foto: Ivars Veiliņš